www.lob.lv

Kas Jāņos plūcams, kas atstājams pļavā

Tuvojas vasaras saulgrieži, kas tradicionāli saistās arī ar došanos pļavā pēc jāņuzālēm. Bet der atgādināt, ka starp jāņuzālēm jūnija vidū zied arī vairāki aizsargājami augi.

Tuvojas vasaras saulgrieži, kas tradicionāli saistās arī ar došanos pļavā pēc jāņuzālēm. Bet der atgādināt, ka starp jāņuzālēm jūnija vidū zied arī vairāki aizsargājami augi.

Latvijas aizsargājamie augi ir dažāda veida savvaļas orhidejas – dzegužpirkstītes, dzegužpuķes, dzegužkurpītes un naktsvijoles. Tāpat aizsargājami ir pļavas un meža silpurene, staipekņi, lakši jeb mežloki, meža vizbulis, bezdelīgactiņa, Sibīrijas skalbe, jumstiņu gladiola un Eiropas saulpurene.

Informējam, ka aizsargājamo augu lasīšana, pirkšana, pārdošana un dzīvotņu postīšana ir administratīvi sodāma. Likumdošanā noteiktie sodi par aizsargājamo augu plūkšanu un tirdzniecību ir visai bargi – fiziskām personām līdz 500 Ls, bet juridiskām personām līdz 1000Ls, konfiscējot nelikumīgi iegūtos augus.

Komentāri

Atbildēt uz inga Atcelt atbildi

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.