Kandavas novada domes deputāti pārbauda komunālā dienesta darbu

Trīs Kandavas novada domes deputāti pārbauda SIA «Kandavas komunālie pakalpojumi» darbību. Viņuprāt, konstatētas daudzas problēmas.

Trīs Kandavas novada domes deputāti pārbauda SIA «Kandavas komunālie pakalpojumi» darbību. Viņuprāt, konstatētas daudzas problēmas.

Deputāti izmanto savas tiesības

Oktobrī domes sēdē deputāts Dainis Rozenfelds vērsās domē ar pieprasījumu izveidot darba grupu, lai izstrādātu SIA «Kandavas komunālie pakalpojumi» (KKP) attīstības prioritātes un pārbaudītu uzņēmuma darbību. Toreiz sēdē piedalījās 10 deputāti; no tiem pieci balsoja "par", četri "pret", bet viens atturējās. Taču vairākums no 10 ir seši, tātad darba grupa tomēr netika apstiprināta.

"Kaut arī šo jautājumu "negribēja palaist gaisā", mēs, trīs deputāti – es, A. Gailītis un A. Lēnerts – nolēmām izmantot savas deputāta tiesības un rīkoties atbilstoši likumam «Par deputātu statusu»," atzina D. Rozenfelds. Un deputāti sāka pārbaudi uzņēmumā.

Lieta ir sarežģīta

Tā uzskata visi trīs deputāti, kas sākuši pārbaudi KKP. Deputātuprāt, uzņēmumā ir ne mazums likuma pārkāpumu, sarežģītu un neizprotamu darbību, apzinātu vai neapzinātu nekārtību, kas apliecina, ka daudzas lietas joprojām uzņēmumā nav sakārtotas.

Piemēram, neizpratni deputātos radījis fakts ka KKP Statūtos domi joprojām pārstāv bijušais izpilddirektors H. Besikirskis, kurš domē nestrādā jau divus gadus…

Mulsinoši deputātiem šķiet vairāki jautājumi. Kāpēc pēdējo divu gadu laikā uzņēmums KKP malku pārdevis Tukumā? Kam un cik izdevīgi tas bijis? Detalizētu izpēti prasa jautājums par grants vešanu no Pitriķu karjera. Kur un kādām vajadzībām tā transportēta – uzņēmuma vai privātām?

Neizprotama deputātiem šķiet KKP un SIA «Kalve» darbība. Dažkārt pat grūti saprast, ko kurā brīdī A. Vilkaušs īsti pārstāv – komunālo uzņēmumu vai pašam piederošo SIA «Kalve». (Atgādinām, ka sarunā par ūdens ņemšanas vietu, ko SIA «Kalve» uzstādījusi vēsturiskajā centrā, pats A. Ķieģelis uzaicināja atbildēt A. Vilkaušu.) Kāpēc dažkārt dome tērē līdzekļus «Kalvei» par sniegtajiem pakalpojumiem, kuri īstenībā būtu KKP kompetencē?! Ja jautājumu "patur tiešā kontrolē" (kā savulaik ar skeitparka izbūvi), tad darbības juridiskais ceļš tiek ievērots.

Kāpēc pēc četru bioloģisko attīrīšanas iekārtu darbināšanai nepieciešamajiem sūkņa gultņiem vajadzēja diviem cilvēkiem braukt uz Liverpūli, tērējot Ls 600 no KKP budžeta? Vai tad tos nebija iespējams pasūtīt tepat, Latvijā? Šī jautājuma risināšanas dīvainības iedīgļi sākas domes izdotajā rīkojumā, ka KKP vadītājs tiek komandēts uz Liverpūli. (Rīkojumā gan nav norādīts, ka līdzi brauks arī tulks.)

Deputāti konstatējuši, ka viens no galvenajiem iemesliem bioloģisko attīrīšanas iekārtu pārslodzei neapšaubāmi ir iespaidīgā sarežģītas konsistences šķidro atkritumu transportēšana no Pūres (ap 150 m3 dienā). Rezultātā attīrīšanas iekārtas nespēj šo daudzumu pārstrādāt, lauki pārplūst, apkārtni piepildot ar specifisku smaku. Toreiz, uzsākot sniegt šo pakalpojumu un noslēdzot līgumu, acīmredzot nevarēja paredzēt, ka sekas būs tik bēdīgas.

Uzņēmumā konstatētās nekārtības deputātuprāt, nav tikai A. Vilkauša kā KKP vadītāja dēļ; daudzas lietas līdz šim nav sakārtotas.

– Mēs neesam izmeklētāji (ja vajadzēs, to darīs attiecīgas instances), mēs tikai cenšamies rast atbildes uz virkni iedzīvotājus interesējošiem jautājumiem.

Ņemot vērā pārbaudē līdz šim konstatēto un paveroties soli tālāk, mans personīgais redzējums ir sekojošs: Jāaptur KKP vadītāja A. Vilkauša darbība un domei jālemj par viņa atbrīvošanu no ieņemamā amata, – sacīja deputāts D. Rozenfelds.

KKP vadītājs joprojām nav iesniedzis savus priekšlikumus KKP turpmākās darbības attīstībai. Pārbaude vēl turpinās. Kad tā būs galā, deputāti lūgs arī jurista slēdzienu.

Rezultāti – janvārī

Dažkārt tautā saka: "Melns nav tik melns, cik viņu mālē." Kā ir īstenībā ar KKP darbību, uzzināsim, kad pārbaude būs pabeigta un deputātu darba grupa ar tās rezultātiem iepazīstinās. Tas būšot jau janvārī.

Mainās personas, nevis amati

Par deputātu grupas iebildēm komentāru lūdzām KKP valdes priekšsēdētājam Aināram Vilkaušam:

– KKP ir pašvaldības uzņēmums. Tolaik, kad uzņēmumu dibināja, domes izpilddirektora amatu pildīja Hendriks Besikirskis. Viņš (ar paraksta tiesībām) pārstāvēja pašvaldību, tādēļ arī viņa vārds joprojām ir izlasāms uzņēmuma Statūtos. Es esmu domes iecelts uzņēmuma valdes priekšsēdētājs ar paraksta tiesībām. Ja notiek personu izmaiņas amatos, uzņēmuma Statūtos izmaiņas nenotiek, jo uzņēmumu pārstāv amats (šajā gadījumā izpilddirektors, no vienas puses, un uzņēmuma valdes priekšsēdētājs, no otras puses), nevis vārds. Tas nozīmē vien to, ka KKP pārstāvu nevis es, A. Vilkaušs kā persona, bet gan uzņēmuma valdes priekšsēdētājs. Līdz ar izpilddirektora nomaiņu pašvaldībā, nomainās arī paraksta tiesības. Tagad uzņēmuma īpašnieka intereses (ar kontroles un paraksta tiesībām) pārstāv pašreizējā izpilddirektore Sandra Bērziņa), bet tādēļ jau nav jāmaina uzņēmuma Statūti. Nomaina tikai un vienīgi amatpersonu paraksta tiesības. Privātuzņēmumu Statūtos tiek uzrādīts uzņēmuma īpašnieks, bet šajā gadījumā simtprocentīgs īpašnieks ir pašvaldība.

Uzteikt, nevis pelt

– Par malku. Kāpēc tā pārdota Tukumā? Tāpēc, ka sludinājumiem par skaldītas malkas pārdošanu, kurus vairākkārt ievietojām jūsu laikrakstā, bija liela atsaucība tieši no Tukuma iedzīvotājiem. Ja Kandavā nav pieprasījuma pēc sastrādātas malkas, kāpēc to turēt un pūdēt, bet nepārdot? Tas mani izbrīna ļoti! Domāju, ka par šo rīcību mūs vajadzēja drīzāk uzteikt, nevis pelt. Malkas piegādē esam izpildījuši visus Sociālās palīdzības centra pasūtījumus.

Nerīkojas kā deputāts

– Nākamais – par grants vešanu. Kamēr Pitriķu izgāztuvē nebija strikta lieguma, visur, kur vien novadā tika veikti rakšanas darbi (galvenokārt gan neskaitāmos pilsētas ūdensvadu avārijas seku novēršanas gadījumos), zemes virskārtas atjaunošanai granti vedām tieši no Pitriķiem. Ja komisija domā, ka grants vesta uz Akmens ielu, kur būvējos es personīgi, tad viņi ļoti maldās. Pirmkārt, šajā ielā nav grants bēruma, bet gan smilts, ko izrakām divos apbūves gabalos turpat blakus Akmens ielai. Turklāt ielas segums tika noklāts jau tad, kad es vēl nestrādāju KKP. Jā, smilts no Akmens ielas gan ir vesta – uz Kandavas novada kapsētām, jo pašvaldībai nevienas smilts ieguves vietas nav. Savukārt zemes un māla kārta Akmens ielā tika norakta un bērta šajā izraktajā bedrē. Jā, arī sīkos būvgružus un izraktos mālu dubļus mēs nevedām kilometriem tālu, bet bērām Akmens ielas galā purvainā bedrē, kura atrodas uz pašvaldības zemes un kur nākotnē tiks ierīkota iela.

Ja viņi uzskata, ka ar KKP transportu vesta grants manām personīgajām vajadzībām, tad – neikdienišķi izsakoties, šie trīs deputāti ar prātu sastrīdējušies! Tas man nekādā gadījumā nav ekonomiski izdevīgi, jo man pašam ir atbilstošs transports ar iekrāvēju un ar to es sev varu atvest daudz vairāk, ātrāk, lētāk un labāk. Kālab man būtu jāriskē, zinot, ka nesenā pagātnē KNAB Kandavas pašvaldībā bijis itin biežs viesis?! Ja deputātu grupas vadītājs domā, ka arī es daru tā, kā savulaik viņš pats – būvējot privātmāju, izmantoja iestāžu pakalpojumus, – tad viņš atkal maldās. Man pašam ir sava tehnika, tāpēc nav vajadzības radīt ne sev, ne citiem liekas problēmas!

Avārijas situācijās jārīkojas nekavējoties

– Par saistību ar SIA «Kalve Kandavā». Nekaunoties varu teikt, ka esmu šī uzņēmuma īpašnieks un neredzu vajadzību to slēpt. Negrasos arī pagriezt muguru ģimenei, šķirties no sievas un netikties ar bērniem tikai tāpēc, ka daži deputāti tā vēlētos. Ja pilsētā nepieciešami smēdes pakalpojumi, neapšaubāmi vēršos pie «Kalves» meistariem, jo nav jau izvēles! Ja komunālajā saimniecībā radusies avārijas situācija, tad nevar gaidīt dienām un nedēļām, meklējot, kas šo pasūtījumu izpildīs. Ir jārīkojas, jo darbs jāveic uzreiz, nekavējoties. Tad «Kalves» vīri atliek savus darbus pie malas un veic steidzamo pasūtījumu. Visbiežāk tās ir avārijas situācijas. Jebkurš pakalpojums tiek apmaksāts, jo neviens uzņēmums taču nenodarbojas ar labdarību. Vaicāju šiem deputātiem citādāku risinājumu avārijas situācijas laikā. Saņēmu atbildi: "Nepaliec jocīgs! Mēs jau neko." No deputātiem neesmu dzirdējis nevienu ieteikumu, vai risinājumu.

Pretenzijas par atjaunoto ūdens ņemšanas vietu Vecpilsētas laukumā arī rada neizpratni. Neapmierinātība radās tikai tāpēc, ka šo pasūtījumu izpildīja SIA «Kalve Kandavā». Ir pagājis pusgads, kopš tā sakārtota, bet neizprotami, kā tas tika ieraudzīts tikai tagad. Gada nogalē, īsi pēc deputāta Rozenfelda izteiktajām pretenzijām, mistiskos apstākļos četras naktis pēc kārtas lielākā vai mazākā mērā tika postīts ūdens ņemšanas vietas ārējais koka karkass. Taču tas ir no oša koka dēļiem, sastiprināts ar skrūvēm uz metāla balsta, tādēļ izārdīt tik viegli nemaz nevar. Lai to izdarītu, nepieciešams vismaz lauznis. Tāpēc šis posta darbs pēc jauniešu vandalisma šoreiz neizskatījās.

Liverpūlē nopirkt lētāk nekā Latvijā

– Par bioloģiskās attīrīšanas iekārtām. Šovasar situācija tiešām bija katastrofāla. Galvenais iemesls, kāpēc vasarā šīs teritorijas apkārtnē pastiprināti izplatījās smaka, bija skābekļa trūkums dūņu bedrēs. Taču vienu jaudīgo kompresoru nevarējām darbināt, jo tas nebija darba kārtībā. Es varu uzskaitīt vairākas konkrētas firmas, kurās vērsos, lai iegādātos esošajai iekārtai atbilstošus karstuma un slodzes izturīgus kompresora gultņus. Jā, ar starpnieku no Amerikas tie tika atsūtīti, taču, kā izrādījās – nepareizi. Tad ar interneta un paziņu starpniecību uzzināju, ka šos gultņus ražo Liverpūlē. Tā kā man pašam pietrūkst atbilstošu svešvalodas zināšanu, pašsaprotami, ka līdzi vajadzēja doties arī tulkam. Brauciens kopā ar tulku un gultņu iegādi izmaksāja 600 latu. Taču gultņus iegādājāmies par desmitreiz zemāku cenu, nekā to piedāvāja firma Latvijā. Kad pabiju Liverpūlē, pārliecinājos, ka dažādu firmu piedāvāto detaļu cenu atšķirība ir iespaidīga. Tagad zinu, ka nepieciešamības gadījumā jaunu, mūsdienīgām tehnoloģijām atbilstošu iekārtu Liverpūlē var iegādāties par aptuveni Ls 1500, bet pie mums firmas to pašu piedāvā par piecas reizes augstāku cenu (Ls 7500). Atšķirība tomēr ir liela un ne jau vairs simtos, bet – tūkstošos!

Runāt tiešu valodu!

– Žēl, ka deputātu grupa nerunā ar mani tiešu valodu! Ja darba grupai nebija drosmes sēsties ar mani pie galda un visus jautājumus noskaidrot tieši – aci pret aci, tad varēja kaut sazināties ar mani pa telefonu. Pārbaude gada beigās, kad grāmatvede jau tā noslogota, bija nepārdomāta. Pareizāk būtu bijis izraudzīties piemērotāku laiku, uzdot konkrētus jautājumus, lai būtu skaidrs, kādus dokumentus sagatavot. Tad katram jautājumam pretī būtu konkrēta atbilde. Tagad ir sajūta, ka tiek meklētas tikai negācijas un, ja tās nav dokumentos atrodamas, tad pieņēmumi tiek būvēti uz baumu pamata. Dažkārt atsevišķu darba grupas deputātu rīcība izpaužas kā tāds "puišeļu gājiens", kam pietrūkst konkrētu lietu izpratnes. Priekšlikumus par uzņēmuma uzlabošanu un attīstību šai deputātu grupai neizpaudīšu, jo zinu, ka tiks darīts viss, lai man tos neizdotos realizēt.

Komentāri

  1. Vai tiešām Dainis nesaprot, ka viņa laiks ir beidzies un lai ļauj cilvēkiem strādāt?!Labi, ka vēl ir tādi cilvēki, kā Ainārs.

  2. Nu jau Ainārs pametīs krēslu! Tie mūsu "tris gudrie" varēs uzelpot,jeb nu otradi nebus vairs ko darit.Gribēšu redzēt kas mainisies!Dodu 100% ka ies uz slikto pusi.Ko komunalie pakalpojumi var izdarit ja nav atbilstosas algas un materjali ar ko stradat!Pateicoties A.Vilkauša kungam daudz maz situācija ir saglābta.Tehnika ari ir KKP tris traktori kuri ari ir jau veci.Varetu jau runat un runat par to bet lainu paliek.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *