Jau 30 gadus bērnu čalas un smiekli piepilda «Zīļuka» telpas

Nozīmīgas jubilejas reizes nevilšus liek atskārst, cik neglābjami ātri steidzas laiks! Jau trīsdesmit gadus Kandavas pirmsskolas izglītības iestādi «Zīļuks» ik darbdienu piepilda bērnu čalas un smiekli. Tēlaini izsakoties, bērnudārzs – tā ir māja, pilna bērnu stiķiem un niķiem, patiesa prieka un labestības. Bet kas gan pasaulē var būt jaukāks par bērnu smiekliem!

Nozīmīgas jubilejas reizes nevilšus liek atskārst, cik neglābjami ātri steidzas laiks! Jau trīsdesmit gadus Kandavas pirmsskolas izglītības iestādi «Zīļuks» ik darbdienu piepilda bērnu čalas un smiekli. Tēlaini izsakoties, bērnudārzs – tā ir māja, pilna bērnu stiķiem un niķiem, patiesa prieka un labestības. Bet kas gan pasaulē var būt jaukāks par bērnu smiekliem!

Toreiz, pirms 30…

Kandavas pilsētas bērnudārza ēkas pamatakmens tika ielikts 1976. gadā. Pēc diviem gadiem celtniecību pabeidza, un 1978. gada janvārī tika atklāts jaunais bērnudārzs, kurā paredzēja uzņemt 280 bērnus. Par dārziņa vadītāju sāka strādāt Leonora Grīnberga.

Svētku reizē Grīnbergas kundze pastāstīja, ka toreiz gan tika uzņemti visi 300 bērni, jo Grīsonīte (Izpildkomitejas priekšsēdētāja Milda Grīsone. – Aut.) uzskatīja, ka jāuzņem visi bērni, kuru vecāki šo vēlēšanos izteikuši. Toreiz bērnudārzā strādāja: metodiste, 13 audzinātājas, muzikālā audzinātāja, piecas aukles – apkopējas, četras aukles sanitāres, vecākā medmāsa, patronāžas māsa, četras medmāsas, šefpavāre, pavāre, virtuves strādniece, noliktavas pārzine, veļas pārzine, divas veļas mazgātājas, saimnieks, galdnieks, elektriķis un palīgstrādnieks.

Pirmās vadītājas darbinieku kopīgās atmiņās palikuši daudzi prieka pilnu brīži un arī pa kādam smeldzīgākam atmiņu pavedienam. Kā jau dzīvē, jebkurš darbiņš, kamēr nav iepazīts, sākotnēji liekas grūts.

"Mēs bijām viens par visiem un visi par vienu! Gan priekos, gan bēdās. Līdz galam," tā kolektīvu L. Grīnbergas vadībā raksturoja bijusī bērnudārza pedagoģe Ārija Dravniece. Liels atbalsts bērnudārzam bija Kandavas radiorūpnīca, kuru vadīja Jānis Jakobovics.

Mainījās laiki, bet pilsētas bērnudārzs pastāvēja, pilnveidojās un darbojās. Kopš 1991. gada septembra «Zīļuks» ir vienīgā pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde (līdz tam darbojās ar Kandavas lauksaimniecības tehnikuma bērnudārzs).

Bērnudārzā joprojām rinda

Pašreiz «Zīļuks» nespēj uzņemt visus bērnus. Tādējādi veidojas rinda – pārsvarā tajā ir 2001. un 2002. gadā dzimušie bērniņi. Šobrīd bērnudārzu apmeklē 240 bērni. Darbojas 12 grupas, no kurām trīs grupas paredzētas bērniem ar valodas attīstības traucējumiem. Kopš 2002. gada tiek īstenota pirmsskolas izglītības apmācību programma piecus un sešus gadus veciem bērniem.

Bērnudārzā nodarbināti 30 pedagogi (tostarp trīs specializējušies logopēdijā), divas muzikālās audzinātājas, viena sporta skolotāja, metodiķe. Audzinātājām palīdz 12 auklītes, saimnieciskos jautājumus kārto saimnieks, veļu mazgā un gludina veļas pārzine, bet par bērnu veselību ikdienā rūpējas medmāsa. Kopā ar sezonas strādniekiem (kurinātājiem) bērnudārzā kopumā nodarbināti 55 cilvēki.

No 2002. gada iestādē atteicās no vietējās virtuves pakalpojumiem. Tagad ēdināšanu bērnudārzā nodrošina SIA «Saltums Kandavā», ēdienus atgādājot termosos. Bijušajā virtuves telpā ierīkota ēdamzāle, kurā maltīti ietur lielākie bērni. Aizvadītajā gadā papildus tika izbūvēta grupiņa, bet šogad tiks uzsākti «Zīļuka» piebūves projektēšanas darbi. Kad iecere par tik nepieciešamo piebūves celtniecību būs realizēta, piepildīsies arī daudzu vecāku vēlme – laist bērniņu bērnudārzā.

Atgriežas labā aura

Nu pirmsskolas izglītības iestādei klāt jau 30. gadu slieksnis. Visu aizvadīto nedēļu par godu skaistajai jubilejai «Zīļukā» valdīja īsta svētku noskaņa.

22. janvārī mācītājs Raimonds Mežiņš iesvētīja bērnudārza karogu, kuru šūdinājusi prasmīgā šuvēja kandavniece Danuta Ābele. Šis emocionālais svētbrīdis kā vienreizējs un neatkārtojams notikums saglabāsies daudzu mazo bērnudārza apmeklētāju sirsniņās. Pateicoties bērnudārza audzēkņa māmiņai Solvitai Puriņai, nu «Zīļukam» ir arī sava himna. Svinīgajā brīdī klāt bija arī pulciņš bijušo darbinieku. Viesi ar patiku noskatījās bērnudārza audzēkņu koncertu un uzvedumu «Eņģelītis».

Kā jau jubilejā – neizpalika arī svētku kliņģeris, kuru bērnudārza vadītāja Dina Tauriņa dāvināja katrai grupiņai.

Kad, D. Tauriņas mudināta, vadītājas krēslā apsēdās bērnudārza pirmā vadītāja Leonora Grīnberga, bijušie kolēģi atcerējās kā viss bija toreiz, pirms 30 gadiem! Ar prieku visi kopā izstaigāja savulaik tik pierastos bērnudārza gaiteņus, grupiņas, teritoriju.

Bagāti ar gadiem un atmiņām

25. janvārī, kad negantais vējš visiem spēkiem centās pierādīt savu varenību, svinīgā pasākumā kultūras namā pulcējās bērnudārza bijušie un pašreizējie darbinieki, kā arī daudz, daudz mīļu viesu. Tovakar izskanēja neskaitāmi pateicības vārdi darbiniekiem par bērnudārzā aizvadītajiem darba gadiem, par neizsīkstošo enerģiju, kas veltīta jaunākās paaudzes izglītošanai. Svētku dalībniekus uzrunāja bērnudārza vadītāja D. Tauriņa, īpaši suminot tos, kuriem ar pedagoģiju saistītais darba stāžs sniedzas pāri 30 gadu slieksnim. Tad sekoja dāvanas un laba vēlējumi no pašvaldības pārstāvjiem, rajona izglītības darbiniekiem, tuvāku un attālāku bērnudārzu kolektīviem, uzņēmējiem un bijušajiem bērnudārza darbiniekiem.

Atmiņā tika atsaukti visdažādākie notikumi iz bērnudārza dzīves 30 gadu garumā. "Mēs esam bagāti ar gadiem un atmiņām. Tās ir vērtības, kuras nekad nezūd," savā svētku uzrunā atzina L. Grīnberga. Katram no vadītājiem un bijušajiem darbiniekiem kaut kur sirds visattālākajā stūrītī bija saglabājies kāds mīļuma pilns stāsts par senākiem laikiem. Vakara gaitā tie tika atsaukti atmiņā, un tā atmiņu kamola ritējums izvērtās bezgalīgs. Tikšanās un atkalredzēšanās prieku lieliski papildināja dziedošās grupas no Tukuma un Kandavas.

Pasaule liela, pasaule plaša,

Mēs iesim zīļu vīriņam līdz.

Lai ik uz soļa aizraujas dvaša

Un gudrs prāts mums piepalīdz!

Tā, melodijā ietērpta, skan «Zīļuka» himna, aicinot radošo bērnudārza kolektīvu nepagurt darbā un nepagurt atpūtā, jo trīsdesmit gadi, pēc latviešu parametriem mērot, tāds ieskrējiens vien ir! Tātad – viss vēl priekšā! Lai bērnu smiekli piepilda telpas un radošajam kolektīvam pietiek spēka un izturības radīt un vairot tajā labestīgo gaisotni!

Bērnudārza vadītāji

* No 1978. līdz 1982. gadam – Leonora Grīnberga

* No 1982. līdz 1986. gadam – Silvija Dronka

* No 1986. līdz 1993. gadam – Maija Egle

* No 1993. līdz 2003. gadam – Guna Valdone

* No 2003. gada – Agnija Ose (šobrīd audzina mazo dēliņu Rodrigo un atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā, bet viņas pienākumus kopš pagājušā gada augusta pilda Dina Tauriņa)

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *