Jāsakārto attīrīšanas iekārtas

Pilsētas notekūdeņu un attīrīšanas sistēma Kandavā sagādā ne mazums raižu gan pilsētas iedzīvotājiem, gan atbildīgajām amatpersonām. Arī citās mūsu valsts pilsētās ir problēmas ar attīrīšanas iekārtu tehniskiem uzlabojumiem, bet citur šīs iekārtas pamatā ir ierīkotas ārpus pilsētas robežām, nevis pilsētas teritorijā, kā tas ir pie mums, Kandavā. Diemžēl specifiskā smaka it visur ir attīrīšanas sistēmu darbības neizbēgama sastāvdaļa, kas saprotami tuvākajā apkaimē dzīvojošajos iedzīvotājos rada pamatotu neapmierinātību. Sevišķi vasarā, kad dzīvokļu logi ir atvērti lielāko diennakts daļu, situācija ir satraucoša. Lai uzlabotu situāciju, attīrīšanas stacijā nepieciešams uzstādīt dūņu presi.

Pilsētas notekūdeņu un attīrīšanas sistēma Kandavā sagādā ne mazums raižu gan pilsētas iedzīvotājiem, gan atbildīgajām amatpersonām. Arī citās mūsu valsts pilsētās ir problēmas ar attīrīšanas iekārtu tehniskiem uzlabojumiem, bet citur šīs iekārtas pamatā ir ierīkotas ārpus pilsētas robežām, nevis pilsētas teritorijā, kā tas ir pie mums, Kandavā. Diemžēl specifiskā smaka it visur ir attīrīšanas sistēmu darbības neizbēgama sastāvdaļa, kas saprotami tuvākajā apkaimē dzīvojošajos iedzīvotājos rada pamatotu neapmierinātību. Sevišķi vasarā, kad dzīvokļu logi ir atvērti lielāko diennakts daļu, situācija ir satraucoša. Lai uzlabotu situāciju, attīrīšanas stacijā nepieciešams uzstādīt dūņu presi.

Saņemts valsts finansējums 85% apmērā

Pašreiz rit projekta «Ārkārtas situācijas novēršana Kandavas notekūdeņu attīrīšanas iekārtās» 2. kārta. Tā plānotās izmaksas – Ls 154 065. Projekta īstenošanu līdz 85% no kopīgā finansējuma segs Latvijas vides aizsardzības fonds, bet pašvaldībai jānodrošina līdzfinansējums 15% apmērā. Deputāti projektu atbalstīja, piešķirot līdzfinansējumu no pamatbudžeta papildu ieņēmumiem.

Cer uz 3 miljoniem latu

Lai pretendētu uz Kohēzijas fonda finansējumu 2007. līdz 2013. gadā darbības programmas «Infrastruktūra un pakalpojumi» aktivitātes «Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000» ietvaros, pašavaldības Attīstības nodaļas speciālisti ir sagatavojuši projektu «Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Kandavā», kur finansējuma apjoms sastāda Ls 3 184 001 (tai skaitā pašvaldības garantētais līdzfinansējums – Ls 444 733, 77).

Komentāri

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *