Covid-19 Latvijā: Jauni kritēriji dīkstāves pabalstu un nodokļu brīvdienu saņemšanai

Covid-19 Latvijā: Jaunākais regulējums paredz dīkstāves pabalstus un nodokļu brīvdienas līdz 3 gadiem visām sabiedrībām ar 30% vai atsevišķos gadījumos ar 20% apgrozījuma kritumu, neatkarīgi no darbības nozares.

Ministru kabinets 26. marta sēdē apstiprinājis kritērijus un atbalsta saņemšanas kārtību, kādā jebkuras nozares Covid-19 krīzes skarts uzņēmums var saņemt dīkstāves pabalstu un nodokļu brīvdienas līdz 3 gadiem.

Tiesības saņemt krīzes pabalstus un nodokļu brīvdienas 

Dīkstāves pabalstam un nokavēto nodokļu maksājumu samaksas sadalei termiņos vai atlikšanai uz laiku līdz 3 gadiem var pieteikties šādi, Covid-19 krīzes skartie darba devēji un nodokļu maksātāji:

1. kuru ienākumi samazinājušies vismaz par 30% (salīdzinot ar 2019.gada martu vai aprīli); vai
2. kuru ieņēmumi no saimnieciskās darbības 2020. gada martā vai aprīlī (salīdzinot ar 2019. gada martu vai aprīli), samazinājušies par 20 % un tie atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:uzņēmuma eksporta apjoms 2019. gadā veido 10% no kopējā apgrozījuma vai ir ne mazāks kā EUR 500 000;

uzņēmuma nomaksātā mēneša vidējā bruto darba samaksa 2019. gadā ir ne mazāka kā EUR 800;

ilgtermiņa ieguldījumi pamatlīdzekļos uz 2019. gada 31. decembri ir vismaz EUR 500 000.

Dīkstāves pabalsta apmērs un piešķiršana

Atgādinām, ka dīkstāves periods ir terminēts laikposms no 2020. gada 14. marta līdz 14. maijam, bet ne ilgāk kā ir spēkā Ministru kabineta lēmums par ārkārtējo situāciju. Pabalsta apmērs ir 75 % no mēneša vidējās bruto darba samaksas par iepriekšējo 6 mēnešu periodu, bet ne vairāk kā euro 700 par kalendāra mēnesi un tas tiek izmaksāts piecu darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas.

 Dīkstāves pabalstu nepiešķir:

 1. ja ir nodokļu parāds (nav termiņa pagarinājuma vai vienošanās), sodi vai uzrēķini
 2. ja ir vai pēdējo 2 gadu laikā ir bijusi apturēta saimnieciskā darbība;
 3. ja ir vai pēdējo 2 gadu laikā ir bijis izslēgts no PVN reģistra;
 4. ja nav iesniegtas visas nodokļu deklarācijas un gada pārskati (par periodiem pirms ārkārtējās situācijas);
 5. ja ir aktuāls maksātnespējas process;
 6. ja iepriekšējo 6 mēnešu periodā pirms ārkārtas situācijas nodokļus vidēji mēnesī aprēķinājis mazāk kā EUR 200;
 7. ja darbinieka dīkstāve nav saistīta ar krīzes radītajiem apstākļiem;
 8. ja darbinieks darba tiesiskās attiecības uzsācis pēc 2020. gada 1. marta;
 9. krīzes skartajam darba devējam, kura personāls iznomāts citam nodokļu maksātājam;
 10. darba devēja valdes un padomes locekļiem;
 11. par kalendārajām darba dienām, kad piešķirts slimības pabalsts;
 12. ja darba devējs vai tā valdes loceklis iepriekšējā gadā un iesnieguma izvērtēšanas brīdī ir sodīts
 13. par pārkāpumiem nodokļu, muitas un darba tiesisko attiecību jomās, izņemot brīdinājumu vai sodu līdz EUR 150 par atsevišķu pārkāpumu vai gada laikā kopsummā līdz EUR 500;
 14. ja darba devējs neapliecina, ka darbinieks nav darba nespējas periodā vai mēneša laikā pēc pieteikuma iesniegšanas, netiks atlaists pēc darba devēja iniciatīvas.

Gadījumos, kad darbinieks nodarbināts vairākās darba vietās, pabalstu piešķir galvenajā ienākumu gūšanas vietā (iesniegta nodokļu grāmatiņa). Ja nodokļu gāmatiņa nav iesniegta, dīkstāves pabalstu izmaksā, ņemot vērā, kurš darba devējs pirmais iesniedzis iesniegumu.

Gadījumā, ja nav tiesības saņemt dīkstāves pabalstu no valsts

Atgādinām, ka darba devējs ar darbinieku var savstarpēji vienoties par nepieciešamajām pagaidu izmaiņām darba attiecībās, piemēram, darbs no mājām, papildus apmaksāts vai neapmaksāts atvaļinājums, nepilns darba laiks un citas izmaiņas. Skatiet TGS Baltic iepriekšējo ziņu

Nodokļu samaksas sadale vai atlikšana

Lai pieteiktos nokavēto nodokļu maksājumu samaksas sadalei termiņos vai atlikšanai uz laiku līdz 3 gadiem, krīzes skartajam nodokļu maksātājam jāiesniedz iesniegums VID, izmantojot EDS.

Nokavētajam nodokļu maksājumam, kura samaksai ir piešķirts nodokļu samaksas termiņa pagarinājums, netiek aprēķināta nokavējuma nauda, savukārt informācija par uzņēmumu netiek iekļauta VID administrēto nodokļu parādnieku datu bāzē.

Ja nodokļu maksātājs neveic kārtējos maksājumus pēc jaunajiem termiņiem, VID ir tiesīgs atcelt pieņemto lēmumu un aprēķināt nokavējumu naudu.

 • Vairāk par atbalsta iespējām šeit
 • Likums Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību šeit
 • MK Noteikumi par Covid-19 izraisītās krīzes skartiem darba devējiem, kuri kvalificējas dīkstāves pabalstam un nokavēto nodokļu maksājumu samaksas sadalei termiņos vai atlikšanai uz laiku līdz trim gadiem šeit

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *