Jānis Vītols

Mēs vi­si esam rū­ķi

Ir­la­vas pa­gas­ta īs­tie rū­ķi bēr­niem naš­ķus sa­rū­pē­ju­ši jau lai­kus. Ci­tā­di – kas zi­na, var­būt liel­vei­ka­los ne­pie­tiks kon­fek­šu un ci­tu sal­du­mu. Labs dar­biņš, kas iz­da­rīts, lē­sa kul­tū­ras na­ma va­dī­tā­ja An­tra Er­za­ma un šo­fe­ris Dai­ris Lau­ga­lis, lai­kus ve­dot sal­du­mu pa­kas mā­jup, uz Ir­la­vu.

Jaunpilī top gājēju celiņš

Jaunpilī top gājēju celiņš – no lielceļa līdz skolai. To būvē SIA «CVS» par pagasta naudu 46 707 latu apmērā. Celiņa garums – 150 metri. Kā pastāstīja Jaunpils pagasta padomes attīstības nodaļas vadītāja Vija Zīverte, gan šis celiņš, gan arī vēl citi ceļi būs apgaismoti.
Vairāk par dzīvi Jaunpilī lasiet «Neatkarīgajās Tukuma Ziņās» 22. decembrī!

Jurķis un Pīkstīte Jaunpilī

Jaunpils vidusskolas skolotāja Aurika Bogataja kopā ar audzēkņiem Tīnu Jankovsku, Kristu Voičišu un Danielu Ģirtu Sergijenko un citiem bērniem radīja Žurķi Jurķi un pelītes Pīkstītes. Nākamais taču ir Žurkas gads! Un bērni cer, ka Jurķis un Pīkstītes palīdzēs viņiem sekmēs, uzvedībā. Un arī jauno novadu palīdzēs veiksmīgi izveidot.

Skolas sāk svinēt Ziemassvētkus

17. decembrī pēcpusdienā Dzirciema speciālajā internātskolā iesvinēja Ziemassvētkus. Pasākumā piedalījās apmēram 200 bērni no Bērzupes, Jelgavas, Upesgrīvas un Dzirciema skolām un asociācijas «Dzīvesprieks». Pasākumu ieteica rīkot un dāvanas deva bāriņu biedrība «Saules bērni». Audzēkņu kolektīvi viens otram izrādīja pašu sagatavotās teātra izrādītes, kopīgi palustējās.
Vairāk lasiet laikrakstā «Neatkarīgās Tukuma Ziņas» 20. decembrī!

Rūķošanās un lielkoncerts Degolē

Šodien, 16. decembrī, Degoles pagasta Vienībā ļaudis iededza Adventes vainagā trešo sveci. Šai dienai par godu tika noorganizēts īpašs pasākums bērniem. Viņi paši izgatavoja maskas. Tad – pulciņā parūķojas, gāja rotaļās. Pēcāk, kad atnāca arī pieaugušie, nospēlēja kārtīgu rūķu lielkoncertu.

Maksibasketbola spēle

Šodien, 15. decembrī, Tukuma sporta un atpūtas kompleksā risinājās kārtējā LR maksibasketbola čempionāta spēle sievietēm grupā «40 plus». Tajā spēlēja «Tukums» un «Zemgales zeltenes». Diemžēl mūsējās ļoti sīvā cīņā padevās rīdziniecēm.

Muzicē Reitera jaunie talanti

15. decembrī Milzkalnes Tautas namā ikviens tika aicināts uz Teodora Reitera Fonda atbalstītā jauno talantu konkursa «Par Teodora Reitera balvu» noslēguma koncertu. Tajā muzicēja Teodora Reitera fonda atbalstītie jaunie talanti.