Jānis Vītols

Roze pie mūsu mājas

Zieds Latvijas karogkrāsā uzziedēja Ziemassvētkos kādā Birztalas ielas mājas dobē Tukumā. Vientuļa, jo nav līdzās citas sugas māsas. Rozi kāds no mājas ļaudīm iestādījis ar cerību, ka tā augs, zaļos, ziedēs, nesīs laimi.

Ziemassvētku uzvedums Tukuma Evaņģēliski luteriskajā baznīcā

25. decembrī Tukuma Evaņģēliski luteriskajā baznīcā, Ziemsvētku dievkalpojuma laikā norisinājās teatralizēts Jēzus Kristus piedzimšanas uzvedums, kuru demonstrēja svētdienas skolas bērni un jaunieši mācītāja Kaspara Kovaļova, kā arī svētdienas skolas skolotāju Aijas Mežnieces un Diānas Kovaļovas rosināti.

Dievišķas skaņas baznīcas mūros

22. decembrī Ziemassvētku koncertā Tukuma evaņģēliski luteriskajā baznīcā skanēja dievišķi skaista un pacilājoša mūzika. Rajona skolotāju kora «Vanema», Nacionālās operas solistu Airas Rūrānes, Ievas Paršas, Olgas Jakovļevas, Jāņa Kurševa, Armanda Siliņa un Jelgavas kamerorķestra izpildījumā (diriģents Aigars Meri) izskanēja K. Sen-Sansa «Ziemassvētku oratorija»

Gan rībēja, gan dimdēja Ziemassvētku vakarā

Tautas deju ansambļa «Svīta» vidējās paaudzes deju pulciņi «Vidums» un «Svīta» (Vadītāji Inta Strautmane un Modris Vanags) vakar Tukuma kultūras namā pamatīgi drebināja skatuves dēļus. Gluži tā, kā to darījuši mūsu senči, Ziemassvētkus gaidot. Ne tikai ēduši un dzēruši, bet arī dziedājuši un dancojuši, lai saulītei vieglāks ceļš, vasarā atgriežoties.

Ziemassvētku kauju piemiņai

23. decembrī, kā katru gadu, latviešu leģiona karavīri, viņu piederīgie un draugi no Latvijas un arī no ārzemēm pulcējās Lestenē. Brāļu kapos viņi aizdedza sveces, lai liesmiņas silda un aiznes gaismiņas karā kritušajiem cīņu biedriem.

Ķekatā-ļekatā – Pils tornī vakarā!

Sestdiena, 22. decembra dienas vidū muzejā «Pils tornis» tā darbinieki ikvienam interesentam, ikvienam tukumniekam un pilsētas viesim sarūpēja īstus ziemas Saulgriežu svētkus pagājušā gadsimta 20. gadu stilā. Ikviens no klātesošajiem varēja pārtapt par budēli vai ķekatnieku – kā nu kurā pusē pārģērbušos un maskās tērptos kaimiņus dēvēja.

Kā no sieta

Jaunpils labiekārtošanas darbu strādniekiem Vandai Koškinai, Inesei Eglītei un Andim Aleksejenokam nav atelpas ne brīdi. Labi, ka šogad vēls rudentiņš, zeme nav sasalusi. Var apkopt puķu dobes, kurās pavasarī stādīšot rozes. Taču arī sniegs jau paguvis zemi pārklāt – sētnieki trīs reizes tīrījuši ietves. Sētniekiem, protams, labāk, ja sniega nav, taču jaunpilnieki saka, – lai snieg, bet tad kā no sieta, bez apstājas!

Jaunpils pili sargās no lietus ūdens

SIA «Marels» darbinieki pie Jaunpils pils rok grāvi. Tajā guldīs prāvas caurules, pa kurām uz ezeru novadīs lietus ūdeni. No prāvā pils jumta gar mūriem lietus nonāk līdz pamatiem un bojā tos. Bet pils ir arhitektūras un arī vēstures piemineklis! Grāvračus visu laiku uzmana arheologs Mārtiņš Lūsēns – vēro, mērī, šo un to pieraksta.

Skolēnam jāprot skaitīt

Jaunpils vidusskolas skolotāja Tamāra Juzupa trešās klases skolēnus māca rēķināt – saskaitīt, atskaitīt, reizināt, dalīt. Šīs zināšanas nepieciešamas, lai mācētu skaitīt naudu un saprastu, vai vecākiem pietiks līdzekļu Ziemassvētku vecītim dāvanas pasūtīt.
Parunājām ar bērniem, kā vecītis pie viņiem atbrauks, ja sniega nav. Bērni saka, ka tas esot sīkums – mūslaikos Ziemassvētku vecītis iztiekot bez kamanām, jo ir citi transporta līdzekļi.

Levestes jaunieši remontē telpas

Jauniešu centrā «Levestes spicie» (Jaunpils pagastā) veikts telpu kosmētiskais remonts. Naudu 2 000 latu apmērā ieguva no Kopienu Iniciatīvu fonda «Progresēsim kopā ar ģimeni». Remontēja paši jaunieši, vecākiem piepalīdzot. Nopirkts arī jauns galda spēļu inventārs.

Ziemassvētki Sēmes pamatskolā

Šodien, 21. decembrī, Ziemassvētki Sēmes pamatskolā sākās ar svētbrīdi vietējā baznīcā. Bērnus uzrunāja draudzes mācītājs Raimonds Mežiņš. Pēc tam visi draudzīgā pulkā devās uz skolu – tur katra klase pulcējās pie eglītes, lai saņemtu liecības un no sirds priecātos, par to, ka viens mācību gada cēliens beidzies.