Zemes lietas Lapmežciemā

17. janvārī Lapmežciema novada domes deputāti pieņēma vairākus lēmumus, kas skar zemes lietas pašvaldībā.

17. janvārī Lapmežciema novada domes deputāti pieņēma vairākus lēmumus, kas skar zemes lietas pašvaldībā.

* Deputāti noteica zemes gabalam «Kalnastītes» zemes izmantošanas mērķi "zeme, kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība". Šādu lēmumu deputāti pieņēma, jo konstatēja, ka zemes gabals atrodas Niedru ielā un nav apbūvēts: 0,29 ha no tā ir pļavas, 0,32 ha krūmāji un pārējā platība zem ūdeņiem.

Šim pašam īpašumam precizēja arī uzmērīto mantojamo zemes platību – 0,6176 ha.

* Tika izskatīts Ziemeļkurzemes Reģionālās lauksaimniecības pārvaldes lūgums pieņemt lēmumu par īpašumu «Mazrengas», «Teiči», «Lejasrengas» atbilstoši zemes lietotāju saskaņotajai shēmai. Deputāti konstatēja, ka visiem trim īpašumiem apstiprinātas zemes robežu izmaiņas, pašvaldībā nav iesniegti uzmērījumi vai robežplāni, tāpēc šīs platības var precizēt pēc uzmērīšanas dabā.

* Zemes gabala «Lienīte» īpašniece lūdza pašvaldību izstrādāt detālplānojumu. Deputāti lūgumu atteica, jo nav izstrādāts Lapmežciema novada teritoriālais plānojums un nav zināms, kādā zonā tiks iekļauti nekustamie īpašumi.

* Tāpat deputāti atlika detālplānojuma izstrādi (līdz teritoriālā plānojuma izstrādei) īpašumiem «Lejasžagariņi», «Kalnažagariņi», «Zivju apstrādes komplekss», «Pārupītes», «Siliņi» un «Žagariņi».

* Deputāti piešķīra nosaukumus zemes īpašumiem «Mazlāči», «Mežalāči» un «Lejaslāči». Šiem zemes gabaliem noteica zemes lietošanas veidu "galvenā saimnieciskā darbība – mežsaimniecība".

* Uz zemes gabala «Irbes» atrodas tirgotava «Jūra». Deputāti tai piešķīra adresi «Tirgotava «Jūra»», Lapmežciema novads, Tukuma rajons, LV-3118.

* Notikusi dzīvojamās mājas Grantskalnu ielā 8 būvniecības ieceres sabiedriskā apspriešana. Deputāti nolēma apstiprināt dzīvojamās mājas tehnisko projektu.

* Deputāti atļāva uzsākt rekonstrukcijas ieceres publisko apspriešanu zivju pārstrādes ceham «Zivju kūpinātava «Zivtiņa»», kas atrodas īpašumā «Mastiņi».

* SIA «Metalland» pārstāvis lūdzis iznomāt telpas transporta daļā Talsu šosejā 9/8 -Metālapstrādes darbnīcu izveidošanai 100 kvadrātmetru platībā. Deputāti piekrita telpu nomai uz 10 gadiem.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *