Par detālplānojumiem īpašumiem Engurē

Engures pagasta padomes sēdē 20. decembrī deputāti atļāva izstrādāt vairākus detālplānojumus, apstiprināja detālplānojuma darba uzdevumus un nodeva detālplānojumus sabiedriskajai apspriešanai.

Engures pagasta padomes sēdē 20. decembrī deputāti atļāva izstrādāt vairākus detālplānojumus, apstiprināja detālplānojuma darba uzdevumus un nodeva detālplānojumus sabiedriskajai apspriešanai.

Atļāva izstrādāt detālplānojumu zemes gabalam «Šalkas» Klapkalnciemā. Šajā zemes gabalā paredzēta būvniecība un lauksaimniecības zemes transformācija.
Tāpat nolēma atļaut izstrādāt detālplānojumu zemes gabaliem «Imanti» un «Barkāni» Apšuciemā, zemes gabaliem «Jūrmalnieki» un «Austrumnieki» Engurē, «Ziedugravas», «Dimanti», «Viršlejas», «Vējiņi», «Silabrieži», «Pauguri» un «Varavīksnes» Apšuciemā. Par detālplānojuma izstrādes vadītāju visiem zemes gabaliem apstiprināja pagasta būvvaldes vadītāja vietnieku Rihardu Loci.

Deputāti apstiprināja detālplānojuma darba uzdevumus, ko iesniedza Rihards Locis, zemes gabaliem «Persiki», «Šalkas», «Imanti», «Barkāni», «Jūrmalnieki», «Austrumnieki».

Deputāti nodeva detālplānojuma pirmo redakciju sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai zemes gabaliem «Lāčuki», «Koka Ziķeri» un «Lāčukrogs» Plieņciemā.
Tāpat sabiedriskajai apspriešanai nodeva detālplānojuma pirmo redakciju zemes gabalam «Lāčupļavas» (pie Cērkstes ceļa) Apšuciemā, kur paredzēta mazstāvu dzīvojamo namu apbūve.
Sabiedriskajai apspriešanai nodeva arī zemes gabala «Purvlejas» detālplānojuma pirmo redakciju.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *