Īpašumu jautājumi Lapmežciema novada domes sēdē

19. februārī Lapmežciema novada domes deputāti izskatīja vairākus ar īpašumiem saistītus jautājumus.

19. februārī Lapmežciema novada domes deputāti izskatīja vairākus ar īpašumiem saistītus jautājumus.

Atsakās no pirmpirkuma tiesībām

Deputāti atteicās no pirmpirkuma tiesībām uz īpašumiem «Lilijas» un uz SIA «Krīvi» nekustamo īpašumu Krastmalas ielā 7.

Iznomās telpas

Daļu telpu jau SIA «Metal Land» nomā no pašvaldības, taču deputāti saņēma iesniegumu, kurā lūgts iznomāt vēl 47,1 kvadrātmetrus Talsu šosejā 9/8. Deputāti nolēma šīs telpas iznomāt uz 10 gadiem.

Zemes jautājumi

* Deputāti zemes gabalam «Hēbes» noteica zemes izmantošanas mērķi – "zeme, uz kuras galvenā darbība ir mežsaimniecība".

* Zemes gabalam «Jaundimanti» mainīja zemes izmantošanas mērķi – tagad tā būs "daudzdzīvokļu māju apbūves zeme".

* Deputāti zemes gabalam «Vējloči» nolēma mainīt izmantošanas mērķi – "daudzdzīvokļu apbūves zeme".

* Deputāti nolēma precizēt uzmērīto «Veckalniņu» zemes platību – 0,3352 ha.

* Deputāti piekrita triju zemes gabalu robežu maiņai, neizmainot zemes gabalu kopplatību. Īpašnieki par robežu maiņu vienojušies, jo tādējādi radīta iespēja visiem trim iekļūt savā īpašumā.

Veido kopīpašumu

Dome nolēma izveidot ēku un būvju kopīpašumu Lapmežciemā, Ezeru ielā 1b, ar SIA «Laprem», jo Lapmežciema domei pieder mehāniskās darbnīcas otrais stāvs, bet «Laprem» – pirmais stāvs. Šos īpašumus nav iespējams ierakstīt Zemesgrāmatā kā atsevišķus ēku un būvju īpašumus. Deputāti apstiprināja vienošanos par kopīpašuma izveidošanu arī uz mehāniskās darbnīcas piebūvi un pilnvaroja domes priekšsēdētāju Edmundu Pētersonu vienošanos un nostiprinājuma līgumu Zemesgrāmatai parakstīt. Izdevumus segs proporcionāli katra īpašuma domājamai daļai.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *