Agita Puķīte

«Piejūras» lietu nodod atkārtotai izskatīšanai

Vakar, 20. septembrī, Kurzemes apgabaltiesa tiesneses Aijas Āvas vadībā nolēma pilnībā atcelt Kurzemes rajona tiesas spriedumu, ar kuru tika notiesāts SIA «Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrības «Piejūra»» valdes loceklis Ēriks Zaporožecs, poligona «Janvāri» vadītājs Inārs Zaļums un bijušais darbinieks Ingvars Lerhs, kā arī piespriests naudas sods AAS «Piejūra». Apgabaltiesa nolēma nodot lietu atkārtotai izskatīšanai pirmās instances tiesā., 20. septembrī, Kurzemes apgabaltiesa tiesneses Aijas Āvas vadībā nolēma pilnībā atcelt Kurzemes rajona tiesas spriedumu, ar kuru tika notiesāts SIA «Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrības «Piejūra»» valdes loceklis Ēriks Zaporožecs, poligona «Janvāri» vadītājs Inārs Zaļums un bijušais darbinieks Ingvars Lerhs, kā arī piespriests naudas sods AAS «Piejūra». Apgabaltiesa nolēma nodot lietu atkārtotai izskatīšanai pirmās instances tiesā.

Kā noskaidrojām tiesā, saīsinātajā spriedumā tiesa bija norādījusi uz būtiskiem pārkāpumiem lietas izskatīšanā, kas minēti Kriminālprocesa likuma 566. pantā. Šis pants nosaka: ”[..] ja apelācijas instances tiesa, izskatot lietu, konstatē šā likuma pārkāpumu, kas katrā ziņā izraisa sprieduma atcelšanu vai kādu citu būtisku šā likuma pārkāpumu, kuru tā pati nevar novērst, nepārkāpjot apsūdzētā tiesības uz aizstāvību, tā jebkurā lietas iztiesāšanas brīdī, uzklausījusi lietas dalībnieku viedokļus, pieņem lēmumu par pirmās instances tiesas sprieduma atcelšanu pilnībā vai kādā tā daļā un lietas nosūtīšanu jaunai izskatīšanai pirmās instances tiesai.”

Pilnais spriedums būs pieejams 4. oktobrī.

Jāpiebilst, ka krimināllietu pēc Krimināllikuma 99. panta 2. daļas un 218. panta 2. daļas pirmajā instancē izskatīja Kurzemes rajona tiesa Talsos, un 2022. gada 3. novembrī pieņēma notiesājošu spriedumu.

 

Komentāri

  1. Tas, ka mūsu pirmās instances tiesas brīvi interpretē pēc savām iegribām procesuālos noteikumus ir diagnoze. Pats bēdīgākais ir tas, ka šiem tiesnešiem par to nekas īsti nedraud. Varbūt kāda disciplinārlieta bez īpašām sekām, aizrādījums. Bet tas, ka ar to tiek novilcināts process, iespējamie vainīgie nesaņem sodu vai otrādi – attaisnojamie turpina sēdēt uz antidepresantiem, pilsētas iedzīvotaji nesaņem atpakaļ viņu nodokļu naudu tas vienalga. Uzskatu, ka par tik rupju procesuālu pārkāpumu, kā pēdējā vārda nedošanu apsudzētajam, tiesnesis ir atbrīvojams no darba nekavējoties.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *