Teritoriju plānojumus pašvaldībām vairs nebūs jāsaskaņo VZD

Lai mazinātu administratīvo slogu, Valsts zemes dienests turpmāk vairs nesniegs nosacījumus pašvaldību teritoriju plānojuma un to grozījumu izstrādei, kā arī nesniegs atzinumus par jau izstrādātajiem teritorijas plānošanas dokumentiem.

Lai mazinātu administratīvo slogu, Valsts zemes dienests turpmāk vairs nesniegs nosacījumus pašvaldību teritoriju plānojuma un to grozījumu izstrādei, kā arī nesniegs atzinumus par jau izstrādātajiem teritorijas plānošanas dokumentiem. Tomēr ir saglabāta norma, kas nosaka, ka pašvaldībām jau izstrādātie plānojumi pēc to spēkā stāšanās būs jāiesniedz Valsts zemes dienestā.

Vietējās pašvaldības teritorijas plānojums izstrādājams atbilstoši Teritorijas attīstības plānošanas likumam un jaunajiem Ministru kabineta 2012. gada 16. oktobra noteikumiem Nr. 711 «Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem», kas vairs neparedz plānošanas nosacījumu saņemšanu un izstrādāto noteikumu saskaņošanu ar Valsts zemes dienestu. Tiesa, ja pašvaldība vēlēsies saņemt atzinumu plānojuma redakcijai, par kuru iepriekš saņemts negatīvs Valsts zemes dienesta atzinums, to dienests sniegs, pamatojoties uz vietējās pašvaldības iesniegumu, kam pievienota izstrādātā teritorijas plānojuma redakcija (grafiskā daļa vektordatu formā) uz elektroniskā datu nesēja.

Atceļot plānošanas nosacījumu un atzinumu saņemšanu Valsts zemes dienestā, vienlaikus tiek saglabāta norma, ka divu nedēļu laikā pēc teritorijas plānojuma, kā arī lokālplānojuma spēkā stāšanās šie dokumenti uz elektroniskā datu nesēja pašvaldībām ir jāiesniedz Valsts zemes dienesta teritoriālajā struktūrvienībā.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *