Pieaugušajiem jādara viss iespējamais, lai bērni būtu pasargāti un drošībā

Tieslietu ministrs Jānis Bordāns Briselē 5. decembra vakarā piedalījās Eiropas Komisijas rīkotajā konferencē par globālas savienības nodibināšanu starp Eiropas Savienību (ES) un Amerikas Savienotajām Valstīm (ASV), ar mērķi nodrošināt cīņu pret noziedzīgiem nodarījumiem, kuri ir saistīti ar bērnu seksuālo izmantošanu un tiek paveikti interneta vidē.

Tieslietu ministrs Jānis Bordāns Briselē 5. decembra vakarā piedalījās Eiropas Komisijas rīkotajā konferencē par globālas savienības nodibināšanu starp Eiropas Savienību (ES) un Amerikas Savienotajām Valstīm (ASV), ar mērķi nodrošināt cīņu pret noziedzīgiem nodarījumiem, kuri ir saistīti ar bērnu seksuālo izmantošanu un tiek paveikti interneta vidē. Konferences noslēgumā tika apstiprināta Deklarācija, paredzot apņemšanos strādāt pie tā, lai padarītu efektīvāku šo nodarījumu atklāšanu un izmeklēšanu, kā arī sniegt nepieciešamo atbalstu un palīdzību nodarījumos cietušajiem.

Tieslietu ministrs savas uzrunas sākumā pauda atbalstu visu valstu kopējam mērķim, pilnveidot regulējumu un to īstenošanas mehānismus visās valstīs, lai nodrošinātu fundamentālu pamatu cīņai ar noziegumiem, kuri saistīti ar bērnu seksuālo izmantošanu, jo īpaši attiecinot uz noziegumiem interneta vidē, kur robežas starp valstīm nepastāv. Jānis Bordāns uzsvēra, ka ES un ASV valstu savstarpējai pieredzes apmaiņai un sadarbībai ir neatsverama nozīme noziegumu savlaicīgā novēršanā un atklāšanā, un mērķi ir iespējams sasniegt tikai tad, ja valstu darbības būs visaptverošas, kā tas arī ir paredzēts Deklarācijā.

„Ir svarīgi, ka domājam par noziegumu izmeklēšanas un atklāšanas pilnveidošanu, pievēršot uzmanību arī efektīviem preventīviem mehānismiem. Taču, manuprāt, jo īpaši nozīmīga ir palīdzības un atbalsta sniegšana noziegumos cietušajiem bērniem, ko uzskatu par sava darba prioritāti. Gadījumos, kad ir aizskartas mūsu sabiedrības neaizsargātākās grupas intereses, nacionālā līmenī pastāvošiem palīdzības un kompensācijas mehānismiem ir jābūt īpaši pārdomātiem un efektīviem,” īpaši akcentēja ministrs.

Līdz ar straujo informācijas tehnoloģiju attīstību un bērnu arvien lielāku iesaistīšanos to izmantošanā, kas neizbēgami rada risku noziedzīgajām darbībām, nenoliedzami būtisks ir preventīvais darbs: svarīgi būtu ne tikai pilnībā apzināties šos riskus, bet nodrošināt sabiedrības pilnvērtīgu un savlaicīgi informētību par to pastāvēšanu.

Savas konferences uzrunas noslēgumā ministrs uzsvēra, lai novērstu šos noziedzīgos nodarījumus pret mūsu bērniem, ir jāstiprina pašreizējais salīdzinoši liberālais regulējums un ka pārdomāts tiesisks regulējums varētu būt patiesi efektīvs, ja tas tiek papildināts ar procesuāliem mehānismiem un paredz pietiekamus resursus to īstenošanai.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *