Par būvniecību Lapmežciema pagasta «Mežabeltēs»

Lapmežciema novada domes deputāti 18. martā sēdē jau trešo reizi sprieda par nelikumīgo celtniecību «Mežabeltēs», kur konstatēts, ka zemes īpašnieka Edgara Pakšķa pilnvarotā persona Ilze Žerdiņa, būvējot dzīvojamo māju, pieļauj būtiskas atkāpes no apstiprinātā projekta. Māja tiek būvēta pēc cita, daudz lielāka projekta. Arī šoreiz lēmuma pieņemšana atlikta; būvniecību turpināt nedrīkst.

Lapmežciema novada domes deputāti 18. martā sēdē jau trešo reizi sprieda par nelikumīgo celtniecību «Mežabeltēs», kur konstatēts, ka zemes īpašnieka Edgara Pakšķa pilnvarotā persona Ilze Žerdiņa, būvējot dzīvojamo māju, pieļauj būtiskas atkāpes no apstiprinātā projekta. Māja tiek būvēta pēc cita, daudz lielāka projekta. Arī šoreiz lēmuma pieņemšana atlikta; būvniecību turpināt nedrīkst.

3. janvārī būvvalde konstatēja pārkāpumus un deva norādījumus pārtraukt dzīvojamās mājas celtniecību, līdz lēmumu pieņems novada dome. 7. janvārī tika noformēts administratīvā pārkāpuma protokols par patvaļīgu būvniecību. Tika konstatēts, ka mājas apbūves laukums apstiprinātajā projektā bija 39,4 kvadrātmetri, bet faktiski tas ir 160 kvadrātmetri. 17. janvārī būvvaldē saņēma mājas konservācijas projektu.
Iepriekšējā novada domes sēdē deputātiem radās bažas, ka objektā nav ievērotas normas attālumos, kādiem tiem jābūt no mājas ārsienas līdz kanalizācijas spiedvadam un gāzes vadam. 22. februārī saņemtajā topogrāfijas plānā deputāti pārliecinājās, ka normatīvi ir ievēroti.
4. februārī Ilze Žerdiņa iesniedza domei lūgumu izskatīt iespēju legalizēt būvniecību un atļaut to turpināt, pamatojot, ka jau 2005. gadā «Mežabeltēs» tika apstiprināta dzīvojamās mājas celtniecība (Mazākas mājas. – Red.), skices izliktas publiskai apskatei (Lielākas mājas, jo bijuši divi projekti. – Red.) un pretenzijas no kaimiņiem un citām instancēm netika saņemtas. Tika saņemti visi tehniskie noteikumi, lai būvētos. Pašlaik uzsāktā būvniecība atbilst 2005. gada 17. maijā izsludinātajai būvniecības ieceres publiskajai apspriešanai.
Tā kā būvniecības publiskā apspriešana tika veikta atbilstoši dabā realizētajam dzīvojamās mājas projektam un neviena pretenzija apspriešanas laikā netika saņemta, turklāt patvaļīgi uzbūvētās būves nojaukšana radītu finansiālus zaudējumus I. Žerdiņai un arī sabiedrība no šā procesa nekādu labumu negūtu, Lapmežciema dome bija sagatavojusi šādu lēmuma projektu: atļaut turpināt būvniecību «Mežabeltēs», bet īpašniekiem līdz 30. jūnijam jāiesniedz būvprojekts un jāsaņem būvatļauja.
Taču nekustamais īpašums «Mežabeltes» atrodas Ķemeru Nacionālā parka ainavu aizsardzības zonā, tādēļ iesniegts arī otrs priekšlikums – atlikt jautājuma izskatīšanu, līdz spēkā stāsies Lapmežciema novada teritoriālais plānojums. Šo priekšlikumu deputāti sēdē arī apstiprināja. Būvniecība «Mežabeltēs» pagaidām ir aizliegta.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *