Novembra beigās bezdarba līmenis valstī samazinājies līdz 10,6%

Reģistrētā bezdarba līmenis valstī 2012.gada novembra beigās bija 10,6% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju kopskaita. Valstī bezdarba līmenis mēneša laikā samazinājies par 0,1% punktu un bezdarbnieku skaits – par 1256.

Reģistrētā bezdarba līmenis valstī 2012. gada novembra beigās bija 10,6% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju kopskaita. Valstī bezdarba līmenis mēneša laikā samazinājies par 0,1% punktu un bezdarbnieku skaits – par 1256. Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) uzskaitē 2012. gada novembra sākumā bija 105 670, novembra beigās – 104 414 bezdarbnieki.

Zemākais bezdarba līmenis 2012.gada novembrī reģistrēts Rīgas reģionā – 6,8%, augstākais bezdarba līmenis bija Latgales reģionā – 21,2%. Kurzemes reģionā bezdarba līmenis novembrī bija 11,2%, Zemgales reģionā – 11,7% un Vidzemes reģionā – 12,8%.

Valsts lielākajās pilsētās bezdarba līmenis novembrī bija: Rīgā – 6,4%, Jelgavā – 7,9%, Ventspilī – 7,9%, Valmierā – 8,1%, Liepājā – 9,6%, Daugavpilī – 10,5%, Jūrmalā – 10,6%, Jēkabpilī – 14,9%, Rēzeknē – 19,9%.

Bezdarbnieka statusu 2012.gada novembrī zaudēja 10 967 cilvēki, no viņiem 5 321 bezdarbnieks statusu zaudēja, jo bez attaisnojoša iemesla nepildīja bezdarbnieka pienākumus. Savukārt 4 660 bezdarbniekiem statuss noņemts, jo viņi iekārtojās pastāvīgā darbā un par to informēja NVA.

2012. gada novembra beigās NVA datu bāzē bija 3 675 darba devēju reģistrētās brīvās darba vietas.

NVA Pakalpojumu departamenta Darba tirgus nodaļas vadītāja Kristīne Pudāne: „2012. gada 11 mēnešos NVA darba meklētājiem kopumā piedāvāja 38 903 darba devēju pieteiktās vakances: 27 631 brīvo darba vietu darba devēji reģistrēja NVA filiālēs, bet elektroniski plašākajā valsts bezmaksas darba sludinājumu vietnē – NVA CV/Vakanču portālā – darba devēji patstāvīgi reģistrēja 11 272 vakances. NVA datu bāzes informācija liecina, ka darba devēji ar NVA filiāļu starpniecību šī gada 11 mēnešos visvairāk meklēja mazumtirdzniecības veikala pārdevējus, palīgstrādniekus, pavārus, kūdras ieguves palīgstrādniekus, apkopējus, pārdevējus konsultantus, zivju apstrādātājus, apdares darbu strādniekus, kravas automobiļu vadītājus, šuvējus. Savukārt izmantojot NVA CV/Vakanču portāla iespējas, darba devēji visbiežāk publicēja darba piedāvājumus dažāda veida konsultantiem, pastniekiem, pārdošanas speciālistiem, tirdzniecības pārstāvjiem , apkopējiem un apsardzes darbiniekiem.”

Šī gada novembrī NVA pasākumos bija nodarbināti 13 699 bezdarbnieki, bet mācījās 12 682, lai apgūtu darbam nepieciešamās zināšanas un prasmes. Kopumā NVA organizētajos aktīvajos nodarbinātības pasākumos 2012.gada novembrī piedalījās 32 796 bezdarbnieki:

Profesionālajā apmācībā, pārkvalifikācijā vai kvalifikācijas paaugstināšanā un neformālās izglītības ieguvē – 6 235;

Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumos – 11 499;

Algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos – 11 968;

Kompleksajos atbalsta pasākumos – 1 746;

Pasākumos noteiktām personu grupām – 1 085;

Pasākumā komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai – 174;

NVA aģentu asistentu apmācībā un praksē – 89.

Karjeras konsultācijas 2012.gada novembrī saņēmušas 6 967 personas, no tām 6 066 bezdarbnieki un darba meklētāji. 2012.gada novembrī pabalstu par asistenta pakalpojumu izmantošanu saņēmuši 1 538 pirmās grupas redzes invalīdi. Pasākumā „Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām” 2012.gada novembrī iesaistījās 564 nodarbinātās personas.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *