Alamy

Kā risināt abortu jautājumu?

Analizējot sabiedrībā aktualizēto diskusiju un iniciatīvas par abortu tiesisko regulējumu Latvijā, biedrība «Demokrātiskie patrioti» vairākas nedēļas savās domnīcās, diskusijās un biedru sapulcēs aktīvi mēģināja līdzdarboties un noformulēt viedokli, lai varētu paust savu nostāju šajā komplicētajā jautājumā.

Analizējot sabiedrībā aktualizēto diskusiju un iniciatīvas par abortu tiesisko regulējumu Latvijā, biedrība «Demokrātiskie patrioti» vairākas nedēļas savās domnīcās, diskusijās un biedru sapulcēs aktīvi mēģināja līdzdarboties un noformulēt viedokli, lai varētu paust savu nostāju šajā komplicētajā jautājumā.

Mūsu mērķis nebija noskaidrot attieksmi pret abortu kā bioētisku problēmu, bet konstatēt to, vai eskalētajai diskusijai ir argumentēts pamats un vai Latvijas likumdošanā kādu iemeslu dēļ vajadzētu veikt izmaiņas attiecībā uz aborta regulēšanu. Ilgā un smagā diskusiju procesā, kurā piedalījās ārsti, veselības aprūpes organizācijas speciālisti, juristi un citu jomu pārstāvji, kā arī iepazīstoties ar pieejamo informāciju par abortu statistiku, dažādajiem esošajiem regulējumiem Eiropā un ASV, bioētikas un reliģiskajiem aspektiem, sabiedrības reakcijām dažādās pasaules valstīs,esam konstatējuši, ka tik konfrontējošai diskusijai, kāda ir izveidojusies pašlaik Latvijā, nav pamata. Ņemot vērā esošo sociālo spriedzi sabiedrībā, šis jautājums tikai saasina sabiedrības locekļu, nevalstisko organizāciju un politiķu savstarpējās attiecības.

Mūsuprāt, ir nepieļaujami, ka tik piesātinātā diskusijā, kas veidojas kā sabiedrībā, tā parlamentā un medijos, iesaistot arvien jaunus viedokļa līderus, tai skaitā augstus garīdzniecības pārstāvjus, vadošās politiskās organizācijas atturas paust savu viedokli, tādējādi nemazinot spriedzi sabiedrībā. Uzskatam par savu pienākumu paust skaidru attieksmi, publiskojot mūsu biedrības «Demokrātiskie patrioti» viedokli šajā jautājumā:

1. Aborts ir bioētikas un realitātes savstarpēji noteikta dilemma, kuras regulējums un leģitimizācija nedrīkst balstīties tikai filozofiskos, reliģiskos vai fizioloģiskos pamatos, tādēļ risinājumi stingrā ierobežojošā likumdošanā vai attieksmes liberalizācijā nav meklējami;

2. Dialoga iniciācijai sabiedrībā ir nepieciešama noteikta un nopietni pamatota argumentācija, tā kā attieksme pret šo jautājumu pasaulē kopumā un katras atsevišķas valsts kopienā svārstās no galēji konservatīvas līdz galēji liberālai. Ikvienai valstij ir iespēja brīvi noteikt robežas starp pilsoniskās kopienas indivīdu dažādajiem uzskatiem, regulējot to ar likumdošanu, kas mērķēta uz kompromisu;

3. Latvijā pēdējo gadu statistika liecina, ka aborta skaits samazinās un šī tendence turpinās. Ņemot vērā to, ka vidējais abortu skaits Latvijā tomēr ir nedaudz virs vidējā līmeņa Eiropas Savienībā, uzskatām, ka nopietni regulējumi likumdošanā nav nepieciešami, bet liels darbs jau tuvākajā laikā jāiegulda dažādu atbalsta mehānismu uzlabošanai problēmsituācijās, kad iestājusies nevēlama grūtniecība. Galvenais uzsvars jāsaglabā uz nevēlamu grūtniecību primāro prevenciju, kas ietver uz pierādījumiem balstītas PVO rekomendācijas.

4. Ņemot vērā dažādos apstākļus katra cilvēka dzīvē, kā arī dažādos uzskatus par reliģiju un cilvēktiesību dziļākajiem morāli ētiskajiem aspektiem, kā arī to, ka strikti abortu ierobežojumi atstāj nopietnas sekas uz sabiedrības veselību, valstij ir jānodrošina iespēja droši veikt abortu likumā noteiktajā kārtībā.

5. Analizējot pašreizējo Latvijas likumdošanu, jāsecina, ka tā paredz gan sieviešu tiesību ievērošanu, gan augļa aizsardzību, kas nozīmē zināmu līdzsvaru starp liberālo un konservatīvo pieeju attiecībā uz aborta veikšanu.Tas būtībā nozīmē arī zināmu līdzsvaru Latvijas sabiedrībā, kuru vajadzētu tiekties saglabāt.

«Demokrātisko patriotu» – Veselības domnīca

Komentāri

  1. Kāpēc Tukumā nav neviena sekss šopa ar kamerām ,kur trakie veči varētu iet un apmierināties.Sakaitēti viņi pārnāk mājās un mūs vecenes plēš pušu,visās šķirbās šļākdami spermu.
    Kā tad lai izvairās no aborta?Kur lai mēs skrienam -pie ziemassvēktku vecīšiem un traujam nost bārdas,lai veči tur savu škidrumu laiž?

  2. Vai varētu palūgt konkrētāku komentāru par “strikti abortu ierobežojumi atstāj nopietnas sekas uz sabiedrības veselību”? Kā izpaužas nopietnās sekas sabiedrības veselībā? Kas ar to domāts?

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *