No ģimenes jānošķir vardarbīgās personas, nevis cietušie

Lai atjaunotu godu un cieņu un likvidētu nelabvēlīgās tiesiskās sekas personām, kuras bez tiesas nolēmuma tika nepamatoti ievietotas Latvijas PSR vai PSRS psihiatriskajās ārstniecības iestādēs par viņu politisko pārliecību, Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija otrdien, 9. aprīlī, vienbalsīgi nolēma virzīt izskatīšanai Saeimā pirmajā lasījumā likumprojektu «Par Latvijas PSR un PSRS psihiatriskajās ārstniecības iestādēs nepamatoti ievietotajām personām».

Lai atjaunotu godu un cieņu un likvidētu nelabvēlīgās tiesiskās sekas personām, kuras bez tiesas nolēmuma tika nepamatoti ievietotas Latvijas PSR vai PSRS psihiatriskajās ārstniecības iestādēs par viņu politisko pārliecību, Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija otrdien, 9. aprīlī, vienbalsīgi nolēma virzīt izskatīšanai Saeimā pirmajā lasījumā likumprojektu «Par Latvijas PSR un PSRS psihiatriskajās ārstniecības iestādēs nepamatoti ievietotajām personām».

Tāpat Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija vienbalsīgi nolēma virzīt izskatīšanai 1. lasījumā arī likumprojektu paketi, kuras mērķis ir vardarbības mazināšana un vardarbības upuru, tajā skaitā potenciālo upuru aizsardzība.

Pastāvot vardarbības draudiem, policija drīkstēs pieņemt lēmumu par draudus radošās personas pienākumu atstāt mājokli, neatgriezties un neuzturēties tā tuvumā uz laiku līdz septiņām dienām. To paredz grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā un saistītie grozījumi Civilprocesa likumā, Bāriņtiesu likumā un likumā «Par policiju».

Likumprojektu pakete paredz radīt vienotu mehānismu vardarbībā cietušo personu personisko tiesību uz dzīvību, brīvību, personas neaizskaramību, veselību, dzimumneaizskaramību, privātās dzīves, mājokļa un korespondences neaizskaramību aizsargāšanai arī ar pagaidu civilprocesuāliem aizsardzības līdzekļiem, kā tas ir daudzās citās Eiropas un pasaules valstīs.

Šobrīd Latvijā persona, kas cietusi no vardarbības, to pārtraukt var, tikai vēršoties policijā ar iesniegumu. Tomēr nereti, ja uzsākts kriminālprocess, cietusī persona nevēlas, lai pret vardarbīgo personu tiktu uzsākts kriminālprocess, un vai nu policijā nevēršas vai iesniegumu atsauc, informē likumprojekta autori.

Ja policija konstatē emocionālas vai fiziskas vardarbības pret bērnu risku un pieņem lēmumu par draudus radošās personas nošķiršanu, par to būs jāinformē bāriņtiesa, paredz grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā. Tas ļaus bāriņtiesai, izvērtējot saņemto informāciju, veikt nepieciešamās darbības un izvērtējumu, lai turpmāk pasargātu bērnu no fiziskas, emocionālas un jebkura cita veida vardarbības.

Pašlaik Latvijas tiesību akti paredz mehānismu, kā izolēt bērnu no vardarbīgas ģimenes, bet ar šiem likuma grozījumiem paredzēts izveidot mehānismu, kas ļautu izolēt nevis bērnu, bet gan vardarbīgo personu, norāda likumprojekta autori.

Diskutējot par likumprojektu, komisijas deputāte Daina Kazāka (RP) akcentēja, ka šiem likuma grozījumiem vienlaikus jāiet kopsolī ar sabiedrības informēšanas kampaņu par to, cik nepieļaujama ir vardarbība ģimenē. Savukārt Labklājības ministrijas pārstāve pauda viedokli, ka jādomā par regulējumu, kā veicināt vardarbīgo personu rehabilitāciju.

Par likumu grozījumiem trīs lasījumos vēl jālemj Saeimai. Paredzēts, ka likumprojektu pakete stāsies spēkā 2014. gada 1. janvārī.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *