Cilvēku tirdzniecības upuri kriminālprocesa laikā saņems rehabilitācijas pakalpojumus

Ikviens cilvēku tirdzniecībā cietušais cilvēks kriminālprocesa laikā varēs saņemt sev nepieciešamos rehabilitācijas pakalpojumus, informē Labklājības ministrija (LM).

Ikviens cilvēku tirdzniecībā cietušais cilvēks kriminālprocesa laikā varēs saņemt sev nepieciešamos rehabilitācijas pakalpojumus, informē Labklājības ministrija (LM).

To paredz otrdien, 11. decembrī, valdībā grozījumi Ministru kabineta Noteikumos par kārtību, kādā cilvēku tirdzniecības upuri saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, un kritērijiem personas atzīšanai par cilvēku tirdzniecības upuri.

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšana saskaņota ar Eiropas Savienības direktīvas 2011/36/ES prasībām. Līdz šim cilvēku tirdzniecības upuriem nebija iespējas saņemt pakalpojumu kriminālprocesa laikā tādā apjomā, lai tas pilnībā atbilstu minētās direktīvas prasībām. Tā paredz dalībvalstu pienākumu veikt vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka upuriem tiek sniegta palīdzība un atbalsts pirms kriminālprocesa, tā laikā un attiecīgu laiku pēc tā pabeigšanas. Direktīvas pārņemšanas termiņš ir 2013. gada 6. aprīlis.

Pārņemot direktīvas prasības, noteikts, ka cilvēks, kas nesaņem juridisko palīdzību saskaņā ar Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumu, kriminālprocesa laikā varēs saņemt psihosociālu palīdzību un individuālas speciālistu konsultācijas (jurista, sociālā darbinieka, psihologa), tulka pakalpojumus, palīdzību juridisko dokumentu noformēšanā, nepieciešamības gadījumā pārstāvību tiesā. Ja cilvēks saņem valsts nodrošināto juridisko palīdzību saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanas gadījumus un kārtību, viņam kā atbalstu saskaņā ar šiem noteikumiem ir tiesības saņemt sociālā darbinieka un psihologa konsultācijas, kā arī nepieciešamības gadījumā šo konsultāciju tulkošanu.

Vienlaikus speciālistu komisija cilvēka atbilstību cilvēku tirdzniecības upura statusam izvērtēs tikai pēc cilvēka iesniegtajiem dokumentiem, netiekoties ar viņu klātienē. Piemēram, ja cilvēks atrodas ārzemēs un ir kļuvis par cilvēku tirdzniecības upuri. Tāpat noteikta kārtība, kādā cilvēkam sniegs atbalstu nokļūšanai no ārvalsts pie pakalpojumu sniedzēja Latvijā.

Papildus novērsīs arī nepilnības pakalpojumu sniegšanas procesā. Proti, precizēti kritēriji cilvēka atzīšanai par cilvēku tirdzniecības upuri. Tas nepieciešams, jo cietušajam var būt arī privātas attiecības ar savu vervētāju, piemēram, parāds, kas noved pie cilvēku tirdzniecības situācijas.

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums paredz, ka valsts finansē sociālās rehabilitācijas pakalpojumu cilvēku tirdzniecības upuriem no 2006.gada. Tā ietvaros cilvēku tirdzniecības upuris saņem atbalstu sociālo problēmu risināšanā konsultāciju veidā, atbalstu ar izglītošanos, nodarbinātību un izmitināšanu saistīto jautājumu risināšanā. Pakalpojuma ilgums ir līdz 6 mēnešiem.

Šobrīd LM ir noslēgts līgums par pakalpojuma sniegšanu ar biedrību «Patvērums «Drošā māja»». Pakalpojumu 2011.gadā saņēma 12 cilvēki, 2012.gadā pakalpojumu saņēmušo cilvēku skaits varētu pieaugt.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *