Brīvprātīgais no Eiropas – pievienotā vērtība organizācijām!

Vai jums nepieciešams palīgs organizācijas ikdienas darbā? Uzņemiet ārvalstu brīvprātīgo arī savā organizācijā! Valsts aģentūra «Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra» aicina uz informatīviem semināriem organizācijas, kurām interesē uzņemt ārvalstu brīvprātīgo savā organizācijā ES programmas «Jaunatne darbībā» apakšprogrammā «Eiropas Brīvprātīgais darbs».

Vai jums nepieciešams palīgs organizācijas ikdienas darbā? Uzņemiet ārvalstu brīvprātīgo arī savā organizācijā! Valsts aģentūra «Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra» aicina uz informatīviem semināriem organizācijas, kurām interesē uzņemt ārvalstu brīvprātīgo savā organizācijā ES programmas «Jaunatne darbībā» apakšprogrammā «Eiropas Brīvprātīgais darbs».

Lai arī ārvalstu brīvprātīgo(-os) var uzņemt dažādu jomu organizācijas, decembrī īpašus seminārus v/a «Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra» rīkos sporta un kultūras organizāciju, kā arī jauniešu centru pārstāvjiem.

Semināros interesenti varēs uzzināt vairāk par iespēju saņemt ES finansējumu, lai uzņemtu un nodarbinātu ārvalstu brīvprātīgo(-os) savā organizācijā.

Semināra laikā gūsiet informāciju:

1. Kas ir Eiropas Brīvprātīgais darbs un kā šo iespēju varat izmantot savā organizācijā?

2. Kas jādara, lai uzņemtu ārvalstu brīvprātīgo savā organizācijā?

3. Kā iegūt ES finansējumu brīvprātīgā uzņemšanai?

Semināru norise:

1. SPORTA jomas organizācijām: 13. decembrī 14.00 (Mūkusalas iela 41, 2. stāvs, Rīga) seminārs «Brīvprātīgais no Eiropas – pievienotā vērtība Tavai sporta organizācijai!». Pieteikšanās: līdz 11. decembrim, iepriekš piesakoties. Sīkāka informācija.

2. KULTŪRAS jomas organizācijām: 17. decembrī 14.00 (Mūkusalas iela 41, 2. stāvs, Rīga) seminārs «Brīvprātīgais no Eiropas – pievienotā vērtība arī kultūras organizācijām!». Pieteikšanās: līdz 14. decembrim, iepriekš piesakoties. Sīkāka informācija.

3. JAUNIEŠU CENTRIEM: 18. decembrī 14.00 (Mūkusalas iela 41, 2. stāvs, Rīga) seminārs «Brīvprātīgais no Eiropas – pievienotā vērtība jauniešu centriem!». Pieteikšanās: līdz 17. decembrim, iepriekš piesakoties. Sīkāka informācija.

Galvenie ieguvumi, uzņemot ārvalstu brīvprātīgo savā organizācijā:

– Citu valstu brīvprātīgā pieredze, idejas, iniciatīva un metodes ikdienā.

– Palīgs pasākumu rīkošanā un citos organizācijas ikdienas darbos.

– Brīvprātīgais piešķir starpkultūru saskarsmi organizācijā un pilsētā.

– Organizācija iegūst starptautiskus partnerus.

Papildu informācija:

ES programmas «Jaunatne darbībā» Eiropas Brīvprātīgā darba ietvaros organizācijām ir iespēja saņemt ES finansējumu, lai uzņemtu un nodarbinātu pie sevis brīvprātīgo(-s) no Eiropas.

Eiropas Brīvprātīgais darbs ir iespēja organizācijai uzņemt no 1 līdz 30 brīvprātīgajiem (vecumā no 18 līdz 30 gadiem).

Šāda iespēja – uzņemt brīvprātīgo(-os) – ir jebkurai nevalstiskai organizācijai dažādās darbības jomās (t.sk. sporta, kultūras organizācijas); valsts/pašvaldību iestādei (piemēram, skolas, bērnudārzi, jauniešu centri, sociālā atbalsta iestādes u.c.), pašvaldībai; Eiropas līmeņa organizācijai, kas darbojas jaunatnes jomā; starptautiskai starpvaldību organizācijai, kā arī peļņu nesošai struktūrai (ja tā organizē notikumu (pasākumu) jaunatnes, kultūras vai sporta jomā).

Brīvprātīgais jūsu organizācijā var strādāt no 2 līdz 12 mēnešiem, palīdzot ikdienas darbā vai lielāku pasākumu rīkošanā. No ES līdzekļiem brīvprātīgajiem tiek segti gandrīz visi ar projekta īstenošanu saistītie izdevumi: ceļa un uzturēšanās izdevumi (dzīvesvieta un pārtika), apdrošināšana, brīvprātīgā īstenoto aktivitāšu izmaksas, kā arī neliela kabatas nauda personīgiem tēriņiem.

Lai brīvprātīgo uzņemtu savā organizācijā, tai ir jāuzraksta projekts (jāaizpilda projekta iesniegums). Latvijai Eiropas Brīvprātīgā darba projektiem 2013. gadā pieejamais finansējums ir 1 044 420 eiro (734 023 LVL). Projektus var iesniegt 3 reizes gadā: 1. februāris, 1. maijs un 1. oktobris.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *