Bezdarba līmenis valstī samazinājies līdz 10,7%

Reģistrētā bezdarba līmenis valstī 2012. gada oktobra beigās bija 10,7% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju kopskaita. Valstī bezdarba līmenis mēneša laikā samazinājies par 0,3% punktiem un bezdarbnieku skaits – par 2652. Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) uzskaitē 2012. gada oktobra sākumā bija 108 322, oktobra beigās – 105 670 bezdarbnieki. Tāpat kā iepriekšējos mēnešos arī oktobrī reģistrētā bezdarba līmenis samazinājies visos valsts reģionos.

Reģistrētā bezdarba līmenis valstī 2012. gada oktobra beigās bija 10,7% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju kopskaita. Valstī bezdarba līmenis mēneša laikā samazinājies par 0,3% punktiem un bezdarbnieku skaits – par 2652. Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) uzskaitē 2012. gada oktobra sākumā bija 108 322, oktobra beigās – 105 670 bezdarbnieki. Tāpat kā iepriekšējos mēnešos arī oktobrī reģistrētā bezdarba līmenis samazinājies visos valsts reģionos.

Zemākais bezdarba līmenis 2012. gada oktobrī reģistrēts Rīgas reģionā – 7,0%, augstākais bezdarba līmenis bija Latgales reģionā – 21,3%. Kurzemes reģionā bezdarba līmenis oktobrī bija 11,3%, Zemgales reģionā – 11,8% un Vidzemes reģionā – 12,8%.

Valsts lielākajās pilsētās bezdarba līmenis oktobrī bija: Rīgā – 6,7%, Jelgavā – 8,0%, Ventspilī – 7,8%, Valmierā – 8,3%, Liepājā – 9,8%, Daugavpilī – 10,5%, Jūrmalā – 10,9%, Jēkabpilī – 15,4%, Rēzeknē – 19,9%.

Bezdarbnieka statusu 2012. gada oktobrī zaudēja 12 617 cilvēki, no viņiem 5 774 bezdarbnieka statusu zaudēja, jo bez attaisnojoša iemesla nepildīja bezdarbnieka pienākumus. Savukārt 5 715 bezdarbniekiem statuss noņemts, jo viņi iekārtojās pastāvīgā darbā un par to informēja NVA. Šī gada 10 mēnešos kopumā pastāvīgā darbā iekārtojās 70 269 bezdarbnieki, to skaitā 19 733 ilgstošie bezdarbnieki.

NVA Attīstības nodaļas vadītājs Egīls Vidžups: „Pēdējo 10 mēnešu laikā samazinājies gan bezdarbnieku kopējais skaits, gan arī ilgstošo bezdarbnieku skaits, tomēr ilgstošo bezdarbnieku daudzums sarūk daudz mērenāk. Turklāt ilgstošo bezdarbnieku īpatsvars kopējā bezdarbnieku skaitā pieaug, un šī gada oktobrī tas ir palielinājies līdz 46%”.

Analizējot NVA reģistrēto bezdarbnieku bezdarba ilgumu pa vecuma grupām, jāsecina, ka bezdarbniekiem vecumā pēc 45 gadiem ir būtiski lielāks risks kļūt par ilgstošo bezdarbnieku nekā gados jaunākām personām. Vidējais bezdarba ilgums tiem bezdarbniekiem, kuri ir vecāki par 45 gadiem, pārsniedz 20 mēnešus. Savukārt vecuma grupā līdz 30 gadiem vidējais bezdarba ilgums ir mazāks par gadu.

Lai sniegtu atbalstu šiem un pārējiem klientiem, šī gada oktobrī ar NVA palīdzību pasākumos bija nodarbināti 13 910 bezdarbnieki, bet mācījās 9 705, lai apgūtu darbam nepieciešamās zināšanas un prasmes. Kopumā NVA organizētajos aktīvajos nodarbinātības pasākumos 2012.gada oktobrī piedalījās 29 776 bezdarbnieki:

Profesionālajā apmācībā, pārkvalifikācijā vai kvalifikācijas paaugstināšanā un neformālās izglītības ieguvē – 2 844;

Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumos – 11 383;

Algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos – 11 972;

Kompleksajos atbalsta pasākumos – 2 015;

Pasākumos noteiktām personu grupām – 1 311;

Pasākumā komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai – 176;

NVA aģentu asistentu apmācībā un praksē – 75.

Karjeras konsultācijas 2012.gada oktobrī saņēmušas 7 953 personas, no tām 7 108 bezdarbnieki un darba meklētāji. 2012.gada oktobrī pabalstu par asistenta pakalpojumu izmantošanu saņēmuši 1 522 pirmās grupas redzes invalīdi. Pasākumu «Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām» 2012. gada oktobrī uzsākušas 414 nodarbinātās personas.

2012. gada oktobra beigās NVA datu bāzē bija 4 183 darba devēju reģistrētās brīvās darba vietas. Visbiežāk oktobrī darba devēji vakances piedāvāja mazumtirdzniecības veikalu pārdevējiem, kravas automobiļu vadītājiem, dažāda veida metinātājiem, pavāriem, palīgstrādniekiem, zivju apstrādātājiem, klientu apkalpošanas speciālistiem, kuģu remontatslēdzniekiem, kuģubūves atslēdzniekiem, šuvējiem un programmētājiem.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *