Inese Valtenberga

Spriež par Kandavas novada ģērboni

Ideja par Kandavas novada ģerboņa izveidošanu aizsākās aizvadītā gada maijā, kad Heraldikas komisijai tika iesniegts pirmais ģerboņa variants, proti, esošais pilsētas ģerbonis ar ozolzīlēm, kurš papildināts ar zelta malu, kuru izvērtējot, komisija norādīja, ka vēlamāk būtu izveidot pilnīgi jaunu novada ģerboni ar jauniem ģerboņa simboliem.

Kandavā grib siltināt daudzdzīvokļu namus

SIA «M un V» valdes priekšsēdētājs Guntis Meiers, kurš ir arī namu apsaimniekotājs, domē vērsās ar ierosinājumu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām Kūrorta ielā 3, 5, un 7 izstrādāt siltināšanas projektus, kā arī piedāvāja projektu šo trīs namu jumta stāvu izbūvei.

Piešķir stipendijas daudzbērnu ģimenēm

Dienu pirms Ziemassvētku vakara, 23. decembrī, Rīgā, vēsturiskajā Benjamiņu namā, 14 stipras daudzbērnu ģimenes no visas Latvijas saņēma Amerikas Latviešu apvienības stipendijas, to vidū bija arī sešas daudzbērnu ģimenes no Kandavas novada: Šteinbergu un Dzeņu ģimenes no Kandavas, Strazdiņu ģimene no Kandavas pagasta, Raginsku ģimene no Cēres, Ošenieku ģimene no Zemītes un Sadohu ģimene no Zantes pagasta.

Svētku koncerts Matkulē

Ceturtās Adventes svētdienā Matkulē notika brīnišķīgs svētku koncerts, kuru pēc savas ierosmes bija sagatavojušas četras bijušās Matkules skolas audzēknes un popgrupas «Pīlādzītis» dziedātājas – Aiga Dūniņa, Maija Smilga, Egīna un Nadīna Šenbergas.

Izmaksu kāpums – par pusotru miljonu!

Vasarā, kad tika izsludināts konkurss lielā ūdenssaimniecības projekta otrās kārtas īstenošanai, augusta domes sēdē deputāti nolēma sniegt galvojumu SIA «Kandavas komunālie pakalpojumi» (KKP) Ls 446 447,68 apmērā.