Vēl var pieteikties!

Kā katru gadu, arī šogad Tukuma novada pašvaldība aicina Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrētās biedrības vai nodibinājumus (NVO), kuras īsteno iniciatīvu pašvaldības administratīvajā teritorijā un/vai, kuru sasniedzamie rezultāti ir ieguvums Tukuma novada iedzīvotājiem,  pieteikties nevalstisko organizāciju iniciatīvu konkursam, lai saņemtu pašvaldības atbalstu iniciatīvu īstenošanai 2024. gadā. Pieteikumu iesniegšana – līdz 31. oktobrim (pasta zīmogs).

Pieteikumu NVO iesniedz Pašvaldībai papīra vai elektroniskā formātā. Pieteikumu papīra formātā iesniedz personīgi Pašvaldības klientu apkalpošanas centros vai nosūta pa pastu uz adresi Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3101. Pieteikumu, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, nosūta uz Pašvaldības e-pastu: pasts@tukums.lv

Noteikumi un Pieteikuma veidlapas pieejamas pašvaldības tīmekļa vietnē www.tukums.lv sadaļā – “Novads” – “Biedrības” – “Dokumenti” – “Iniciatīvu projektu konkurss”.

 

Konkurss tiek izsludināts vienu reizi gadā saskaņā ar Pašvaldības vidēja termiņa plānošanas dokumentā “Tukuma novada attīstības programma 2022. – 2028.  gadam” noteiktajiem mērķiem. Pašvaldības finansējums tiek piešķirts ar mērķi atbalstīt NVO aktivitātes sabiedriski nozīmīgu projektu un pasākumu īstenošanā Tukuma novada teritorijā, veicināt NVO savstarpējo sadarbību un sadarbību ar Pašvaldību, sekmēt iedzīvotāju aktivitātes attīstību novadā, stiprināt iedzīvotājos vēlmi darboties sabiedrības labā un caur NVO iniciatīvām apliecināt piederību Tukuma novadam, kā arī veicināt Tukuma novada atpazīstamību ārpus Tukuma novada administratīvās teritorijas.

 

Vēršam uzmanību, ka ar 2023. gada 1. augustu spēkā stājas Tukuma novada domes 2022. gada 28. septembra noteikumu Nr. 68 “Kārtība, kādā piešķir Tukuma novada pašvaldības finansējumu nevalstisko organizāciju iniciatīvām” grozījumi.

 

Komentāri

  1. Lai uztaisītu reliģisku organizāciju, pietiek vien ar 200 biedru. Latvijā var atvērt kādas Islandiešu asatru draudzes filiāli. Ir jāsavācās tikai 200 cilvēkiem un jāparakstās dokumentos. Iespējams notariāli ir jāapliecina sava ticība. Iespējams ir pielikumā jāpieliek kāda bilde no Skandināvu Dievu godināšanas.
    Es domāju no reliģiju daudzveidības sabiedrība vien iegūs.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *