Aerial view of solar power plant with blue photovoltaic panels mounted of industrial building roof.

Padomi daudzdzīvokļu namu iemītniekiem, kas aizdomājušies par saules paneļu izvietošanu

Laikā, kad saules paneļi uz privātmājas jumta vairs nav retums, par zaļās enerģijas ražošanu aktīvāk domā arī daudzdzīvokļu mājās dzīvojošie. Atšķirībā no privātmājām daudzdzīvokļu ēkas ar saules paneļu sistēmām pagaidām tiek aprīkotas reti, taču sagaidāms, ka to sekmēs pērn veiktie grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā, kas nosaka vadlīnijas jaunas neto norēķinu sistēmas ieviešanai un energokopienu veidošanai. Detalizēta likuma izmaiņu ieviešanas kārtība vēl tiek izstrādāta atbildīgajās institūcijās, bet iespēja uzstādīt saules paneļus un sākt izmantot pašu ražotu elektrību ir jau šobrīd. AS “Sadales tīkls” speciālisti sagatavojuši praktisku informāciju par pirmajiem soļiem dzīvokļu īpašniekiem, kas apdomā elektroenerģijas pašražošanas iespējas.

Pirms ķerties pie saules paneļu iegādes un uzstādīšanas, rūpīgi jāapsver elektrības ražošanas mērķis, nepieciešamais elektrības apjoms, piemērotākais saules paneļu sistēmas risinājums, ēkas tehniskā atbilstība iekārtu izvietošanai, pašvaldības nosacījumi un dzīvokļu īpašnieku tiesiskās iespējas rīkoties ar kopīpašumu. No elektrības ražošanas mērķa un vēlamā apjoma būs atkarīga iekārtu ražošanas jauda, izmaksas un pieslēguma veids, bet dzīvokļu īpašnieku viedoklis dos tiesības uzstādīt saules paneļu sistēmu tiklab vienam vai vairākiem dzīvokļu īpašniekiem, kā arī dzīvokļu īpašnieku biedrībai vai pilnvarotai personai, piemēram, apsaimniekotājam (pārvaldniekam).

#1 Vienošanās ar kaimiņiem

Dzīvokļa īpašuma likumā ir teikts, ka ikvienam daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļa īpašniekam līdzās atsevišķam dzīvoklim pieder arī attiecīgas kopīpašuma daļas, tostarp daļa no jumta, bēniņiem, kāpņutelpas, pagraba, ārsienām un pat balkonu ārējām norobežojošajām konstrukcijām. Likums nosaka, ka jebkādus būvniecības darbus, kas skar kopīpašumu, drīkst veikt tikai tad, ja tos atbalsta citi dzīvokļu īpašnieki. Tātad neatkarīgi no tā, kā vārdā plānots uzstādīt saules paneļus, vispirms jāvienojas ar kaimiņiem. Saskaņā ar Dzīvokļu īpašuma likumu – atkarībā no tā, vai pati dzīvojamā māja ir sadalīta dzīvokļu īpašumos, vai arī tā visa ir kopīpašumā – lēmumu pieņemšanai nepieciešama vai nu vairākuma, vai pilnīgi visu dzīvokļu īpašnieku piekrišana. Dažkārt, lai atvieglotu ēkas apsaimniekošanu, dzīvokļu īpašnieki noslēdz atsevišķu līgumu par šādu lēmumu pieņemšanas un kopīpašuma izmantošanas kārtību. Ja šādu vienošanos nav, tieši vienota viedokļa panākšana bieži vien prasa ļoti daudz laika, īpaši, ja ēka sastāv no vairākiem desmitiem dzīvokļu.

#2 Tehnisko iespēju izvērtēšana

Daudzīvokļu ēkām saules paneļi parasti tiek uzstādīti uz jumta, bet tie var tikt novietoti arī pie sienas, uz īpašumam piederošas zemes vai kādas papildu būves. Tā kā par ēkas drošumu atbild tās īpašnieki, pirms saules paneļu uzstādīšanas noteikti jākonsultējas ar sertificētu būvspeciālistu. Ieteicams veikt ēkas tehnisko apsekošanu, lai noskaidrotu konstrukciju nestspēju un aplēstu, cik daudz un kādas iekārtas var izvietot. Tāpat jānovērtē arī elektrības pieslēguma tehniskie parametri, ēkas iekšējo elektrotīklu stāvoklis un iespējas droši izbūvēt papildu kabeļus, ja nepieciešams.

Ēkas tehnisko iespēju atbilstību apliecina saskaņojums ar ēkas pārvaldītāju – visbiežāk tas ir apsaimniekotājs, bet var būt arī kāda cita dzīvokļu īpašnieku pilnvarota persona. Ja saules paneļu uzstādīšanai nepieciešami lielāki pārbūves darbi, piemēram, jāstiprina nesošās konstrukcijas vai jāveic cita veida būvdarbi, vispirms ir vajadzīgs būvprojekts un būvvaldē saskaņota būvniecības iecere, tad jāveic pārbūves darbi un tikai pēc tam jālūdz apsaimniekotāja saskaņojums.

Kad piemērota saules paneļu sistēma atrasta un tās izvietošanai nepieciešamie sagatavošanās darbi veikti, jāvēršas pie “Sadales tīkla”, lai saņemtu atļauju drošai saules paneļu pieslēgšanai paralēlam darbam ar sadales sistēmas operatora elektrotīklu.

#3 Pašvaldības nosacījumu izpēte

Ieteicams laikus noskaidrot vietējās pašvaldības prasības, kas var ietekmēt saules paneļu uzstādīšanas iespējas, kā arī izpētīt atbalsta programmas papildu finanšu līdzekļu piesaistei. Lielākoties pašvaldībām nav iebildumu pret saules paneļu izvietošanu uz daudzdzīvokļu ēkām, ja ēka atrodas ārpus pilsētas vēsturiskā centra, saules paneļus plānots izvietot uz jumta vai iekšpagalma fasādes. Sarežģītāk, ja dzīvoklis atrodas pilsētas vēsturiskajā centrā un saules paneļus iecerēts izvietot uz ēkas fasādes un jumta, kas vērsts pret ielu. Ja daudzdzīvokļu ēkai ir kultūras pieminekļa statuss, tad var būt nepieciešams ne tikai pašvaldības, bet arī Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes saskaņojums.

#4 Piemērotas ražošanas jaudas, elektroenerģijas uzskaites un norēķinu izvēle

Kad lēmums ražot zaļo enerģiju pieņemts, ieteicams izpētīt “Sadales tīkla” klientu portālā e-st.lv pieejamos energodatus, saprotot patēriņa paradumus un apdomājot arī nākotnes ieceres. Lai elektrības ražošana atmaksātos, svarīgi izvēlēties iekārtas ar piemērotu ražošanas jaudu. Saules paneļu sistēmas ar ražošanas jaudu līdz 11,1 kilovatiem tiek dēvētas par mikroģeneratoriem, iekārtas ar lielāku jaudu – par elektrostacijām; tām ir atšķirīga pieslēgšanas kārtība, uzskaites un norēķinu iespējas.

#5 Saules paneļu pieslēgšana vienam dzīvoklim

Ja ēkas dzīvokļu īpašnieki piekrīt, saules paneļus uz ēkas jumta vai citviet kopīpašumā var uzstādīt jebkura dzīvokļa īpašnieks arī tad, ja iegūto enerģiju plāno lietot tikai savām vajadzībām. Svarīgi ir laikus konsultēties ar apsaimniekotāju par ēkas infrastruktūrai piemērotu saules paneļu novietojumu un individuāla pieslēguma tehnisko risinājumu, kā arī saskaņot visas kopīpašuma izmaiņas, tostarp ēkas iekšējo elektrotīklu pārbūvi vai papildu kabeļu izvietojumu koplietošanas telpās ar pārējiem dzīvokļu īpašniekiem.

Plānojot saules paneļu uzstādīšanu, pastiprināta uzmanība pievēršama iekšējo elektrotīklu gatavībai uzņemt saražoto elektrību. Par dzīvokļa iekšējo elektrotīklu atbildīgs ir pats dzīvokļa īpašnieks. Daudzdzīvokļu ēkās dzīvokļu elektrības skaitītāji lielākoties atrodas kāpņutelpā, un par kabeļiem no skaitītāja līdz ēkas galvenajai elektrības sadalnei atbild apsaimniekotājs. Svarīgi pārliecināties par visu kabeļu izolācijas un savienojumu kvalitāti. Papildu izmaksas visdrīzāk radīs individuālu kabeļu izbūve no saules paneļiem ar invertoru līdz dzīvoklim.

#6 Saules paneļi koplietošanas vajadzībām

Daudzstāvu ēkās visbiežāk elektrība tiek kopīgi lietota, lai nodrošinātu koplietošanas telpu, teiksim, kāpņutelpas, pagraba vai pagalma apgaismojumu, ventilācijas iekārtu, vārtu, lifta vai domofona un citu visiem pieejamu iekārtu darbību. Šādām vajadzībām vairāk nekā 23 000 daudzdzīvokļu ēku Latvijā ir izveidots atsevišķs elektrības pieslēgums ar savu skaitītāju. Maksa par kopīgi patērēto elektrību tiek dalīta starp dzīvokļiem. Saules paneļus koplietošanas vajadzībām var uzstādīt koplietošanas pieslēguma īpašnieks, tas var būt tiklab viena dzīvokļa īpašnieks, kā apsaimniekotājs, dzīvokļu īpašnieku biedrība vai tās pilnvarota persona.

Šāds saules paneļu pieslēgums ir vienkārši īstenojams gandrīz jebkurā daudzdzīvokļu ēkā, tajā skaitā pirmskara un padomju laikā celtajās. Tā kā nepieciešamais elektrības apjoms visdrīzāk nav ļoti liels, arī atbilstoša saules paneļu sistēma neprasīs lielus ieguldījumus. Vienlaikus jārēķinās, ka ieguvumi no pašu ražotās enerģijas katra dzīvokļa kopējo rēķinu par elektrību ietekmēs tikai nedaudz, tālab šādu risinājumu un gaidāmās izmaksas nereti ir grūti saskaņot ar dzīvokļu īpašniekiem. Efektivitāti var vairot, papildinot saules paneļu sistēmu ar akumulatoru, kas ļaus saulainā dienā saražoto, bet uzreiz nepatērēto elektrību lietot vakaros, kad tā nepieciešama, piemēram, apgaismojumam.

Plašāka informācija un padomi pieejami “Sadales tīkla” tīmekļa vietnē www.sadalestikls.lv.

Komentāri

 1. Arī padoms :ja iedzīvotāji nevēlas “ieberzties”, tad lai aizmirst par piedāvājumu no Sadales tīkliem (šīs saules baterijas nekad nav spējīgas atpelnīt investīcijas tajās). Ja vēlaties kaut cik ietaupīt, lieciet sistēmas, kur saule silda ūdeni.

  1. Ļoti prātīgas domas, tikai atļaušos piebilst ka jāpārdomā par jumta konstrukciju stiprību lai nav tā kā pirmajā vētrā vējš aizpūš jumtu kopā ar saules paneļiem. (piem. Kuldīgas ielas 5-stāvenes)

 2. Saules paneļi Latvijā visticamāk nav efektīvi. Tomēr Saules paneļu parkus var veidot Dienvideiropā, lai tur pa taisno no ūdens elektrolīzes ceļā ražotu skābekli un ūdeņradi. Un iegūtās gāzes var eksportēt uz Latviju. Var rīkoties vel bezkaunīgāk. Latvija var nodibināt savu uzņēmumu, kurš nopirks kaut kur Dienvideiropā zemes pleķi un apgādās Latviju ar skābekli un ūdeņradi. Protams, tas ir riskanti. Ūdeņradis ir sprādzienbīstamāks par dabasgāzi un tas dod lielākas temperatūras. Arī traukiem ir jābūt īpašiem, lai šī gāze neaizplūstu, jo tā ir vieglāka un smalkāka par dabasgāzi.
  Ar cieņu, Skolnieciņš

 3. I have been exploring for a little for any high quality articles or
  blog posts on this kind of space . Exploring in Yahoo I ultimately stumbled upon this web site.
  Reading this info So i’m happy to exhibit that I have an incredibly good uncanny feeling I came upon exactly what I needed.
  I such a lot certainly will make certain to don?t put out of your mind this website and
  give it a look on a constant basis.

 4. I don’t know if it’s just me or if everyone else experiencing problems with your site.
  It appears as if some of the written text within your content are running off the screen. Can someone else
  please comment and let me know if this is happening to them as well?

  This may be a issue with my browser because I’ve had this happen before.
  Thanks

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *