Attēlam ir ilustratīva nozīme

Ieroču īpašnieki tiek aicināti atjaunot atļaujas

Ieroču aprites likuma Pārejas noteikumu 8.punkts noteic, ka “ieroča glabāšanas atļauja, nēsāšanas atļauja un ieroču kolekcijas atļauja, kas līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai tika izsniegta uz nenoteiktu laiku, ir derīga līdz 2023. gada 14.septembrim”. Turklāt 9.punkts noteic, ka  “ieroča nēsāšanas atļauja, kas līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai tika izsniegta uz 10 gadiem, ir derīga līdz atļaujā norādītajam termiņam, bet ne ilgāk kā līdz 2023.gada 14.septembrim”.

No minētajām tiesību normām izriet, ka ieroču īpašniekiem līdz norādītajam termiņam ir jānomaina attiecīgās atļaujas. Gadījumos, kad personai tiek izsniegta ieroču glabāšanas, nēsāšanas atļauja un ieroču kolekcijas atļauja tikai balstoties uz Ieroču aprites likuma Pārejas noteikumos 8. vai 9.punktiem valsts nodeva par atļaujas izsniegšanu nav paredzēta.

Iesniegumu par ieroča glabāšanas, nēsāšanas vai kolekcijas atļaujas termiņa pagarināšanu ir jāiesniedz tajā Valsts policijas struktūrvienībā, kurā ierocis reģistrēts  jebkurā Jums piemērotā laikā līdz 2023.gada 14.septembrim. Iesniegumu var iesniegt bez obligātās ierašanās Valsts policijas struktūrvienībā, nosūtot to elektroniski, parakstot ar drošu elektronisko parakstu vai ar pasta starpniecību.

Valsts policija vērš uzmanību, ka gadījumā, ja ieroča glabāšanas atļaujai, nēsāšanas atļaujai un ieroču kolekcijas atļaujai ir beidzies derīguma termiņš (norādīts ieroču atļaujā vai noteikts ar likumu kā konkrētajā situācijā atļauja ir derīga līdz 2023. gada 14.septembrim), atļauja kļūst nederīga un persona tiek saucama pie administratīvās atbildības.  Šajā gadījumā ieroču īpašniekam ieroču atļauja tiek izsniegta no jauna un tiek iekasēta valsts nodeva saskaņā ar Ministru kabineta 2019.gada 21.maija noteikumu Nr.211 “Noteikumi par ieroču atļaujām un par ieroču izņemšanu un iznīcināšanu” 231.punktu. Minēto noteikumu 231.5.punkts nosaka, ka par ieroča glabāšanas atļaujas izsniegšanu pusautomātiskā, atkārtotas darbības vai viena šāviena īsstobra šaujamieroča (ar maināmām būtiskajām sastāvdaļām vai bez tām) glabāšanai maksājama valsts nodeva – 31,30 euro apmērā. Savukārt, minēto noteikumu 231.6.punkts nosaka, ka par ieroča nēsāšanas izsniegšanu pusautomātiskā, atkārtotas darbības vai viena šāviena īsstobra šaujamieroča nēsāšanai maksājama valsts nodeva – 45,53 euro apmērā.

Ņemot vērā lielo ieroču īpašnieku kopskaitu, lūgums neatlikt jaunas atļaujas saņemšanu uz pēdējo brīdi.  

! Papildus informējam, pēc 2023.gada 14.septembra par ieroča glabāšanu bez derīgas ieroču atļaujas ir paredzēta atbildība likuma noteiktajā kārtībā.

Komentāri

 1. Manuprāt, medības ir neētisks un sabiedrībai bīstams bagāto ļaužu izklaides hobijs.

 2. Jo šāvienu troksnis nelaika var pamodināt meža gariņus un citus pesteļus,kas snaudā ielaidušies pēc mūsu sargenģeļu grūtā darbiņa atpūšotiesSkolnieciņš
  ©Skolnieciņš 1999-bezgalība
  Skolnieciņš™ ®Skolnieciņš
  #LatvjuDievuSvētība #LatvjuDievi #LatvianGods #DievsPērkons #GodPerkons #DievieteLaima #GoddessLaima #DievieteMāra #GoddessMara #DabasMāte #mercifulEarth–Mother #dievturi #pagāni #pagans #paganism #daudzdievji #heathens #heathenry

  1. Skolnieciņš saka: 11.03.2023 17:11 Atšujies no manis! Atšujies!

  2. Skolnieciņš saka: 11.03.2023 17:11 Tu neesi skolnieciņš. Viltvārdi, “Skolnieciņš saka:
   11.03.2023 17:11” kāpēc tu valkā manu vārdu? Un kāpēc tu kopē un parodē manu rakstības stilu? Kāpēc tu zodz manu digitālo identitāti un marginalizē manu viedokli? Tu tagad lieto tās mirkļbirkas, kuras es lietoju, lai paustu atbalstu Ukrainai un ukraiņu tautai. Ja tu nespēj sagremot, ka es esmu pret krievijas uzsākto karu Ukrainā, tas tev nedod it nekādas tiesības valkāt manu segvārdu un parodēt manis rakstīto. Tu vari aizvākties prom uz krieviju un tur dzīvot. Kas tev to liedz? Bet Latvju Dievi nav vainīgi par to, ka mana politiskā nostāja nedod tev mieru.

 3. Nebūs,nebūs
  Skolnieciņš
  ©Skolnieciņš 1999-bezgalība
  Skolnieciņš™ ®Skolnieciņš
  #LatvjuDievuSvētība #LatvjuDievi #LatvianGods #DievsPērkons #GodPerkons #DievieteLaima #GoddessLaima #DievieteMāra #GoddessMara #DabasMāte #mercifulEarth–Mother #dievturi #pagāni #pagans #paganism #daudzdievji #heathens #heathenry

  1. Šis cilvēks ir segvārdu zaglis: “Skolnieciņš saka:
   11.03.2023 17:38”. Kad es rakstu komentāru no universitātes datora, tad visticamāk ntz.lv redz kaut ko šādu: “Ierīce: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:104.0) Gecko/20100101 Firefox/104.0 IP: 5.179.12.136”. Ja rakstu no mājam, tad ntz.lv redz kaut ko šādu: “Ierīce: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/110.0.0.0 Safari/537.36 Edg/110.0.1587.63 IP: 212.3.197.91”. Nobanot segvārdu zagli ir viegli. Reģistrēties es šeit negribu. Laikam ntz.lv nāk smiekli no tā, ka citu cilvēku viedokli šeit rupji ķengā, tad savus personas datus es ntz.lv negribu uzticēt. Un reģistrēties netaisos. Es nezinu, kas ir šis cilvēks “Skolnieciņš saka: 11.03.2023 17:38”. Varbūt pat kāds ntz.lv darbonis.

 4. Skolnieciņš saka: 11.03.2023 17:11 Izbeidz manā vārdā rakstīt dumības! Izbeidz uzdoties par mani! Mani komentāri ir cieņpilni un caurmērā normāli, tad kāpēc tu mani izsmej un marginalizē manu viedokli? Vai tev patiktu, ja kāds uztaisītu sociālajos tīktos tev viltus profilu un veiktu no tā kriminālas darbības? Tevi par to varētu aizvest uz iecirkni. Un tev tas nepatiktu. Un attiecības ar kaimiņiem būtu čābīgākas. Marginalizēt var jebkuru cilvēku. Bet tu tagad marginalizē mani un dievturību. Tu mēdies, zirgojies. Tas ir neetiski. Izbeidz ņirgāties!

  1. Neviens tavs pakaļdarinātājs nespēj vairāk marginalizēt tevi kā tu pats sevi.
   Tu esi pašmarganilizētāju čempions.
   Rakstīt monotonas blēņas un tad vēl brīnīties, ka tevi izsmej.
   Tu neesi ne dievturis, ne ticīgais, ne senlatviešu tradīciju kopējs, tu esi vienkārši ku-kū prāta provokators, kurš, pašam to neapzinoties, noderīgs tikai kaimiņam no mokseļu purva.

   1. 2023 saka: 12.03.2023 07:33 “tu esi vienkārši ku-kū prāta provokators, kurš, pašam to neapzinoties, noderīgs tikai kaimiņam no mokseļu purva.”. Man ir slinkums tev unikālu, tavam komentāram veltītu atbildi. Es vienkārši iekopēšu no kāda senāka komentāra citur stāstīto.
    Piemērs no maniem komentāriem internetā : “Kad Padomju Krievija okupēja Latvijas Republiku 1940. gada 17. jūnijā dievturība tika uzreiz aizliegta, bet pareizticīgo baznīca no okupācijas praktiski necieta. Dievturība tapa iznīcināta. Mūsu vietējie kristieši un jūdaisti ziņoja par dievturu līderi un Latvju Dievu priesteri Ernestu Brastiņu NKVD darboņiem (čekistiem), rezultātā 1940. gada 6. jūlijā Ernestu Brastiņu arestēja un izveda uz Padomju Krieviju. 1942. gadā Ernestu Brastiņu notiesāja ar nāves spriedumu – nošāva. Pieļauju, ka arī pareizticīgo baznīcas garīdzniecība pielika izpalīdzīgu roku Ernesta Brastiņa nāvē.”. Manuprāt, skan normāli.

   2. Vispār es par dievturību rakstu diez gan reti. Ja arī es par dievturību kaut ko arī rakstu, tad es cenšos rakstīt cieņpilņi un rakstīt zem rakstiem ar atbilstošu tēmu. Ja tev tiešām interesē mans skatījums uz dievturību, tad es varu teikt, ka dievturība ir laba alternatīva kristietībai, latviešiem un lietuviešiem tā der. Man ir skumji redzēt, ka padomju okupācijā pavadītie gadi iedragāja dievturības pozīcijas Latvijā un apstādināja dievturības attīstību un izkopšanu. Dievturība, protams, ir neopagānisms. Tā ir senās baltu tautu ticības atjaunotne (rekonstrukcija mūsdienu apstākļos ar dažiem jauninājumiem, lai dievturība būtu pieņema 21. gadsimta dzīves ritējumam). Dievturības stūrakmens ir Latvju Dievi. Diemžēl dievturība ir zem kristietības tupeles un satur kristietības sārņus. Bet mani iedvesmo skandināvu pagāniskā ticība – asatru (ticība Skandināvu Dieviem). Asatru praktizē Eiropā un visā Ziemeļamerikā. Dievturību var praktizēt Baltijā paralēli kristietībai. Dievturības eksistence dod cilvēkam izvēles brīvību, kam un kā ticēt. Protams, ateistus un ābramisko reliģiju sekotājus es nenosodu. Katrs tic tam, kam grib un kā grib. Var arī neticēt nekam.

   3. 2023 saka: 12.03.2023 07:33 Ja tev rūp mans viedoklis, tad es iekopēju savu iepriekš rakstīto komentāru no citurienes.
    Latvju Dievu panteonā kristieši ir iesprauduši tādus kristīgās popkultūras tēlus ka Dievu, Dieviņu, Velnu, Vellu, Velna māti, Vella māti, Lietuvēnu. Latviešu un angļu valodās var lasīt daudz melīgu publikāciju par dievturību. Šo melu autori pa lielam ir mūsu vietējie kristieši. Šie kristīgie popkultūras tēli ir zināmi visur, kur gājusi pāri kristietība. Piemēram, spāņiem velns ir diablo. Piemēram, krieviem Lietuvēns ir igoša. Šādu piemēru ir daudz.
    Savukārt, skandināvi savu vietējo pagānisko ticību ir nosargājuši no kristīgo popkultūras tēlu ieviešanas. Skandināviem ir lieliski saglabājies vietējo Dievu un Dieviešu panteons, kā arī kosmogoniskie mīti un reliģiskie rituāli. Asatra ir atjaunotā seno skandināvu pagāniskā ticība. Nosaukums asatra ir atvasināts no vārdiem ”Asgarda”, ”Āsu Dievi”.
    Tad kāpēc gan nevar atjaunot dievturību? Mums ir senlatvju spēka zīmes, ar kurām var veikt maģiskus rituālus. Mums ir Latvju Dievi. Dievs Pērkons (Pērkons-Debesu Tēvs), Dieviete Laima, Dieviete Māra (Māra – Veļu Māte, Māra – Zemes Māte), Dievs Jumis, Dievs Ūsiņš. Mums atliek vien radīt kosmogoniskos mītus un savu pasaules koncepciju, kura atbildēs uz būtiskākajiem cilvēka eksistences jautājumiem. Tālāk katram Dievam un Dievietei Latvju Dievu saimē ir jāizveido savs grafisks atveidojums (svētbilde) un fizisks atveidojums (no koka izgrebts elks). Ar simboliem problēmu nav. Dievam Pērkonam ir Pērkoņkruts. Dievietei Laimai ir Laimas skujiņa un Laimas slotiņa. Dievietei Mārai ir Zalkša zīme, Māras krusts un Māras līklocis (Māras ūdeņi). Atliek vel izveidot lūgšanu krājumu katram Latvju Dievu saimes Dievam un Dievietei. Bezasiņu ziedojumus Dieviem un Dievietēm var atstāt svētbirzī uz svētakmeņa.

   4. britannica.com/topic/Baltic-re eligion/Mythology Interesanti, ka populārzinātniskajā enciklopēdijā “Encyclopædia Britannica′′ Haralds Biezais nepaslinkoja publicēt neprecīzu un melīgu rakstu par Latvju Dieviem. Varbūt Haralds Biezais ir provokātors? Viņš saka, ka latvieši pielūdz Velnu. Un ko luterāņu garīdznieks ir aizmirsis starp dievturiem? Es no sava universitātes e-pasta, kas man ir pieejams kā studentam, aizrakstīju divas vēstules uz vairākiem Encyclopædia Britannica e-pastiem, kurās es paudu savu viedokli par šo melīgo rakstu angļu valodā. Mani noignorēja. Es vel pieliku pielikumus, no saviem pagāniskajiem rituāliem. Smukas bildes. Mani vecāki un es nofočējās ar Latvju Dievu attēliem rokās. Sanāca smuka mākslas performance, bet Encyclopædia Britannica mani ignorē. Atšķirība no segvārdu zagļiem, es māku arī rīkoties no sava īstā vārda un aizstāvēt Baltu tautu kultūru arī angliski runājošajā telpā. Vecāki mani atbalsta, lai arī naudas ir maz. Un tu saki, ka esmu provokātors. Man vienkārši nepatīk, ka te kāds ļauns cilvēks zog manu segvārdu.

 5. Ironiski. It kā ir vārda brīvība. Bet kā var realizēt savu iespēju izteikties, ja tevi izmies, izzobos, marginalizēs un piedēvēs tev visādas riebeklības??? Man nepatīk, kad manu segvārdu zog un nelietīgi valkā. Es esmu Latvijas patriots, es cienu latviešu tautu un Latvijas valsti. Man nepatīk, kad kāds cilvēks zog manu digitālo identitāti un raksta manā vārdā visādas muļķības. Es teiktu, ka pat aizvainojošas un aizskarošas riebeklības. Ntz.lv redz, kurš cilvēkā kur, ko un kā raksta. Kāpēc ntz.lv portāls nevar dzēst segvārdu zagļu ķengas? Dati par manu telefonu, ko kura tagad es rakstu: Ierīce: Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; Nokia C20) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/111.0.0.0 Mobile Safari/537.36
  IP: 80.89.76.232. Ntz.lv salīdziniet datus. Izdzēsiet lieko. IP adresi jūs redzat, citus metadatus arī.

 6. Mans kopētājs un viltvārdis speciāli provocē visus ar mehāniskiem tekstiem ta viešot riebumu pret mani-Augsto pesteļu pravieti apkārtējos.Skolnieciņš
  ©Skolnieciņš 1999-bezgalība
  Skolnieciņš™ ®Skolnieciņš
  #LatvjuDievuSvētība #LatvjuDievi #LatvianGods #DievsPērkons #GodPerkons #DievieteLaima #GoddessLaima #DievieteMāra #GoddessMara #DabasMāte #mercifulEarth–Mother #dievturi #pagāni #pagans #paganism #daudzdievji #heathens #heathenry

  1. Skolnieciņš saka: 12.03.2023 22:19 Tu runā kā cilvēks no Prieka vēsts. Tikai kaut kad arī tavu prieka vēsti apliks ar nodokļiem, tad arī zoboties nesanāks, jo strādāt nāksies, nevis parazitēt uz ziedojumiem.

 7. Lai augstakais ved tavu prātu apskaidrībā un tavu sirdsapziņu modina,tad varbūt beigsi zem viltus nikname te jēlas,naidu kurinošas glupības rakstit.
  Skolnieciņš
  ©Skolnieciņš 1999-bezgalība
  Skolnieciņš™ ®Skolnieciņš
  #LatvjuDievuSvētība #LatvjuDievi #LatvianGods #DievsPērkons #GodPerkons #DievieteLaima #GoddessLaima #DievieteMāra #GoddessMara #DabasMāte #mercifulEarth–Mother #dievturi #pagāni #pagans #paganism #daudzdievji #heathens #heathenry

 8. kam tas var attiekties; Mēs piedāvājam visu veidu finanšu aizdevumu pakalpojumus ar pieņemamu procentu likmi 2%. Mūsu piedāvājumi svārstās līdz 10 000 000,00 €. Ieinteresētajiem pretendentiem ir jāpiesakās ar sīkāku informāciju pa e-pastu: agenthinson@gmail.com

  Ar tālāk norādīto informāciju par pretendentu:

  Pilni vārdi:
  Aizdevuma summa:
  Ilgums:
  Valsts/ štats:
  Tālruņa nr.:
  Līdzekļu mērķis?

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *