Vizbulīte

04. maijs

Saprātīga, konktēra, māk kombinēt, veikli iekārtojas dzīves apartamentos.