Kāpēc nozāģētas ābeles Jelgavas ielā?

– Jelgavas ielā mēs pamanījām, ka vietā, kur savulaik bija plānots parks un kur tas arī līdzās piemineklim kalnā stādīts, ir nozāģētas ābeles un krūmi. Pirms vairākiem gadiem jau reiz bija situācija, ka kāds uzņēmējs vēlējās nozāģēt pusi šo stādījumu, arī bērzus, kas tur aug un turklāt bija iedzīvotāju stādīti, taču tad bija diezgan liela neapmierinātība un darbs neturpinājās.

Jelgavas ielā mēs pamanījām, ka vietā, kur savulaik bija plānots parks un kur tas arī līdzās piemineklim kalnā stādīts, ir nozāģētas ābeles un krūmi. Pirms vairākiem gadiem jau reiz bija situācija, ka kāds uzņēmējs vēlējās nozāģēt pusi šo stādījumu, arī bērzus, kas tur aug un turklāt bija iedzīvotāju stādīti, taču tad bija diezgan liela neapmierinātība un darbs neturpinājās. Varbūt jūs varat noskaidrot, kāpēc tieši tagad tas viss notiek, jo kokus taču cirst šajā periodā nevar, un kas šajā vietā notiks?

Redakcija: Par notikušo interesējāmies Tukuma novada domē, kur arhitekte Aivita Milta skaidroja, ka SIA «Vītoli AMI», kam pieder šis zemesgabals, bija informējuši un lūguši atļauju krūmu un augļu koku izzāģēšanai, lai varētu sakopt teritoriju. Viņa skaidroja: kā to paredz noteikumi «Par koku ciršanu ārpus meža», bez pašvaldības atļaujas atļauts cirst augļu kokus un kokus, kuru celma caurmērs ir mazāks par 20 centimetriem. To, kāpēc tas darīts tieši tagad, kad koki sākuši ziedēt, kā atzina A. Milta, viņa nevar komentēt.

 

Vairāk lasiet piektdienas, 18. maija, laikraksta numurā. ŠEIT

Komentāri

 1. Varbūt Milta var pastāstīt, kādus brīnumus vai dabas postījumus vēl paredz noteikumi “Pat koku ciršanu ārpus meža”? Un kas tos noteikumus izdevis?
  Vai žurnālisti to var noskaidrot?

 2. 12. Lai saņemtu atļauju koku ciršanai ārpus meža, zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs iesniedz vietējā pašvaldībā iesniegumu par koku ciršanu, izņemot šo noteikumu 7., 8. un 9.punktā minēto gadījumu.
  13. Vietējā pašvaldība izvērtē koku ciršanas atbilstību normatīvajiem aktiem par sugu un biotopu aizsardzību un īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, vietējās pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem, kā arī koku ainavisko, dendroloģisko un ekoloģisko nozīmīgumu, koku nozīmi dabas daudzveidības saglabāšanā un antropogēnās negatīvās ietekmes samazināšanā uz virszemes ūdensobjektiem un koku atbilstību ēku ekspluatācijas un cilvēku dzīves vietas un drošības apstākļiem un pieņem lēmumu par atļaujas izsniegšanu koku ciršanai ārpus meža vai par atteikumu izsniegt atļauju:
  13.1. 20 darbdienu laikā – ja lēmuma pieņemšanai nepieciešami ekspertu vai institūciju atzinumi;
  13.2. 10 darbdienu laikā – pārējos gadījumos.

  III. Zaudējumu atlīdzība par koku ciršanu pilsētas un ciema teritorijā
  23. Zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam jāatlīdzina zaudējumi par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu pilsētas un ciema teritorijā (turpmāk – zaudējumu atlīdzība).

 3. “Zinātāji” piečakarējās augļkoku nozāģēšanai. Tas ir normāls process, nav jātur novdcojuši augļkoki. Ai, te takš eksperti savākušies.

 4. Savā privātīpašumā augļu koku ciršanai aizliegumi nepastāv, ja vien augļukoks nav reģistrēts kā dižkoks kāda , piemēram, dižbumbiere Kandavā.

 5. top veikals vitoļi 😀 ? 😀 DRīz arī veikalus cels 😀 durbes parkā 😀 😀 pie gisa tilta 😀 😀 melnezerā 😀 😀

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *