Attēlam ir ilustratīva nozīme

Kā un kad Tukuma novadā būs jāsāk taupīt?

5. augustā apritēja gads, kopš Tukuma novada pašvaldības izpilddirektora amatā stājies Ivars Liepiņš. Viņš pēdējās pašvaldību vēlēšanās startēja no Latvijas Reģionu apvienības (LRA) saraksta un jau priekšvēlēšanu debašu laikā viņa skatījums uz dažādām problēmām viņa skatījums uz daudzām lietām ļoti atšķīrās no, teiksim tā, birokrātiski politiskā, ar kādu nāca daudzi, kas pašvaldības darbā dažādos amatos pavadījuši gana garus gadus. Arī problēmām Liepiņš piedāvāja racionālus un salīdzinoši arī vienkāršus risinājums. Tādēļ ar ļoti lielu interesi gaidījām to ieviešanu dzīvē. Vairākkārt uzrunāts sarunai, izpilddirektors uzsvēra, ka novada saimniecība ir gana plaša un ir nepieciešams nopietns izvērtējums. Tas tāpēc, lai atbildes uz iespējamiem jautājumiem būtu reālas un – pēc būtības. Gatavs tādas sniegt I. Liepiņš bija jau jūlija beigās, bet 2. augustā, kad saruna redakcijā notika, uzreiz vienojāmies, ka centīsimies vaicāt pamatā tikai par tām jomām un nozarēm, kas, atbilstoši Tukuma domes nolikumam, ir izpilddirektora atbildībā. Tāpēc, piemēram, sāpīgo sarunu par kultūras jomas attīstību novadā risināsim ar citām pašvaldības atbildīgajām amatpersonām.

 

– Un tagad par taupīšanu. Visā valstī tiek runāts, ka jāieslēdz taupības režīms, arī VARAM ministrija ir šādu uzdevumu izvirzījusi: vai jums ir programma šim rudenim un ziemas taupības režīmam? Zinu, ka citās pašvaldībās ir pieņemts darbā enerģētiķis, izveidota komisija un uztaisīta programma. Tātad – kā taupīsim?

– Komisijas mums nav, bet ir identificētas tās lietas, kur varam primāri ietaupīt un pie kurām ļoti aktīvi šajā sezonā ir jāstrādā. Bet, ja nekas tuvākajā laikā nemainīsies, būs jāievieš drastiskāki pasākumi, piemēram, jāaptur Tukuma ledus halles darbība, jo izdevumi par elektrību ir ļoti strauji pieauguši. Ir jāsamazina ielu apgaismojums. Karstais ūdens jāpadod tikai skolām un bērnudārziem, bet ne pašvaldības iestādēm. Visu pat nevaram paredzēt.

– Un slimnīcai?…

– Jā.

– Esat pasūtījuši ēku auditu, lai noskaidrotu, cik tās ir siltumefektīvas.

– Mēs dabūjām Eiropas naudu iestāžu izvērtēšanai, bet… Energopārvaldības sistēma Tukuma novadā darbojas jau trīs gadus, iesaistot 50 ēkas, taču, kad skatāmies rezultātus, interese par to ir ļoti maza, attieksme ir tāda, ka no tās nav nekādas jēgas, līdz ar to ietaupām 2-3%, lai gan zināms, ka, mainot paradumus māju apsaimniekošanā – siltummezglos samazinot siltumu pa nakti, samazinot elektrības patēriņu utt. – varam ietaupīt 15-20% resursu.

– Kāds ir plāns? Strikti noteiksiet, kas ir jādara iestādēs? Vai arī nav plāna?

– Šī ziema noteikti straujāk liks mainīt paradumus, un plānu mēs uzrakstīsim, bet tam jābūt tādam, kas reāli arī ļauj ietaupīt, nevis, kā nereti notiek valsts pārvaldē, ka tik ir plāns. Vai mēs sakām, ka taupām, bet reāli, kā teicu, ietaupām pāris procentu, lai gan varētu 15%, kas ir mūsu mērķis.

– Bet kā jūs to sasniegsiet?

– Es nevaru vienā mēnesī nomainīt visus darbiniekus un ielikt jaunus, kuri to pratīs, – ir jābūt darītājiem.

– Bet ko darīsiet? Jau minējāt ledus halli. Varbūt ir vērts domāt par saules paneļiem, domāt, kā izmantot ledus saldēšanā radušos siltumu?…

– 15. augustā būs gatavs energoaudits hallei. Divas nedēļas mērījām enerģijas patēriņu, un būs plāns, ko varam uzreiz izdarīt un kas ir izdarāms ilgtermiņā.

– Rīga skatās, kā atslēgt katru otro apgaismojuma lampu, bet mums nav pat izbūvēta energoefektīvā apgaismojuma sistēma.

– Visā novadā ir 4500 gaismekļu; jūnijā pabeidzām to auditu. Zinām, ka 1200 no tiem ir energoefektīvie LED gaismekļi, tātad 25% lampu ir nomainītas, bet 3300 mēs mainīsim. Augustā liksim deputātiem priekšā iespējamos risinājumus, lai septembrī varam taisīt iepirkumu un nomainīt šīs vecās spuldzes.

– Cik tas izmaksās?

– Aptuveni 750 000 līdz 800 000 eiro. Ar šī brīža elektrības cenām tie ir divarpus, trīs gadi, [līdz ieguldījumu atpelnīsim]. Nu, ja cena nokritīsies, – tie būs četri, pieci gadi. Protams, mēs rēķināmies, ka ātrākās lampu piegādes varētu būt pēc četriem pieciem mēnešiem, līdz ar to ātrākais to visu varēsim izdarīt pavasarī. Tikmēr esam jau Kandavā sākuši izslēgt daļu apgaismojuma, arī pagastos, un varbūt arī pilsētā būs jāatstāj degam katra trešā lampa.

– Tiek teikts, ka sensorā gaisma rada ietaupījumu, bet arī pārbūve prasīs līdzekļus.

– Kaut kur jāliek sensori, mērītāji, bet šie digitālie risinājumi mūsdienās vairs nav tik dārgi, un elektrības vai siltuma cena ir tik augsta, ka ir jēga šajās iekārtās – šajos devējos – ieguldīt. Reizēm tie pat nav simti, tie ir desmiti eiro, kas palīdz saņemt informāciju.

– Vajadzīga skola, kā mācīties taupīt, teiksim, iestāžu vadītājiem…

– Mums jūnijā bija apmācības jūnijā. Visiem rekomendējām ierasties, bet no bijušā Tukuma novada 50 ēku apsaimniekotājiem ieradās septiņi, astoņi cilvēki. Tas nozīmē, ka triju gadu laikā, kopš tika ieviesta energopārvaldība, visi ir tik ļoti izlaidušies un domā, ka tas uz viņiem vairs neattiecas. Lielāka interese bija no tiem novadiem, kas pievienojās… Tāpēc tagad visi šie nosacījumi būs citādāk iestrādāti, lai iestādes vadītājs būtu par to atbildīgs.

– Atgriežoties pie taupīšanas.  Kādi vēl pasākumi plānoti?

– Kas attiecas uz dzīvojamo fondu, tiek pārslēgti līgumi par ūdens apgādi un kanalizāciju ar «Tukuma namiem» un «Jauntukumu». Informēsim par jauno apkures tarifu un rekomendēsim, ko darīt. Te ir trīs iesaistītās puses – no ārpuses pielīgtie konsultanti, kas palīdzēs uztaisīt apmācībās, ir Attīstības nodaļas darbinieki, kas atbild par energopārvaldību, ir arī iedzīvotāji un apsaimniekotāji. Tas modelis, ko vairāku desmitu gadu laikā esam veicinājuši, ka iedzīvotāji ne par ko neatbild, ka viņu atbildība ir tikai tas īpašums, kurā viņi dzīvo, bet ne ēka, nav šo atbildību veicinājis. Ja paskatāmies pilsētā, cik ēku ir renovēts, tad redzam, ka iedzīvotājiem ir maza interese par savu īpašumu.

– Ir veicināts, ka ir viens lielais apsaimniekotājs…

– Tas ir veicināts ar pašvaldības lēmumiem, kas nav bijuši pareizi. Piemēram, ka visas mājas maksā vienādi par karsto ūdeni, par atkritumiem, par ūdeni. Katrai mājai ir jāzina, cik tā patērē karsto ūdeni, siltumu, cik saražo atkritumus, un jāmaksā tikai par savu apjomu, un tā ir šī apsaimniekotāja rūpe kopā ar iedzīvotājiem šādu sistēmu izveidot! Mums ir ēkas, kurās ir viens vai daži pašvaldības dzīvokļi, bet kas nav nodotas iedzīvotājiem pārvaldīšanā, tāpēc aicināsim iedzīvotājus šīs ēkas pārņemt. Savukārt mēs palīdzēsim ar padomu, varam palīdzēt ar līdzfinansējumu. Pašvaldībai pieder tikai divas daudzdzīvokļu ēkas – sociālā ēka Celtnieku ielā 3 un Celtnieku iela 10, bet pārējās – tikai daži īpašumi.

– Tajās pašvaldībās, kur ir speciālists, pie kura var vērsties saistībā ar apsaimniekošanu, siltināšanu, ir daudz vairāk šo biedrību un siltinātu māju.

– Ja mēs veidojam apmācības, bet apsaimniekotājs «Tukuma nami» pats neatnāk, un vēl iedzīvotājiem nenodod informāciju… Līdz ar to saprotam, ka tas nestrādā, tāpēc sākam vērsties pa tiešo pie iedzīvotājiem.

– Jūs pieminējāt, ka pašvaldība var palīdzēt ar līdzfinansējumu – vai arī atsevišķu slēgto atkritumu laukumu veidošanai, par ko redakcijā runājām?… Laikā, kad būs jātaupa, arī iespēja šādi samazināt maksu par atkritumiem būs svarīga. Bet, kā noprotams, laikam jau apsaimniekotājam šis, teiksim tā, bardaks ir izdevīgs, jo tad var uz iedzīvotāju rēķina visus atkritumus nodot?

– Mums 30 000 eiro ir paredzēts līdzfinansējumam, un par šo naudu var arī taisīt slēgtos atkritumu laukumus. Šajā ziņā esam Jauntukumā pavirzījušies uz priekšu – notiek iedzīvotāju aptauja. Jauntukuma apsaimniekotājs ir izvērtējis, kurus laukumus var sadalīt un, ja iedzīvotāji piekritīs, ar mūsu līdzfinansējumu līdz 50% taisīs šos slēgtos laukumus. Tad iedzīvotāji vairs nemaksās kopējo maksu, bet maksās tikai par savas mājas atkritumiem. To esam aicinājuši darīt arī pilsētas centrā. Esam arī teikuši – ja ir pašvaldības zeme, esam gatavi iet pretī un meklēt vietu, kur izvietot šo slēgto novietni, bet viens ir iedzīvotāju iniciatīva un otrs ir apsaimniekotājs, kam tas ir jāorganizē.

– Varbūt iedzīvotāju konsultatīvās padomes sēdē par to jārunā?…

– Es domāju, ka iedzīvotāji jau ir noguruši par to runāt, redzot, ka nekas uz priekšu nevirzās. Arī mums ir grūti mainīt sistēmu, lai tā darbojas citādāk, tāpēc ir jāmaina saistošie noteikumi un līgumattiecības.

Ivonna Plaude, Agita Puķīte

P. S. Tā kā pēc sarunas mums ir radušies vēl daži jautājumi, uz tiem atbildes meklēsim turpmāk.

 

 

Vairāk lasāms piektdienas, 19. augusta, laikrakstā ŠEIT=======>>>>>>>>

 

 

 

 

 

Komentāri

 1. Aizmirstiet! Visās skolās, dārziņos un citās valsts/pašvaldības ēkās teh. personāls 95% gadīgumu saņem minimālo. NEVIENS no viņiem neies raut dzīslas kaut ko lieki darot..Viņi pat naglu bez bīdīšanas un pirksta bakstīšanas degungalā pēc savas iniciatīvas sienā neiedzīs. Neviens neko neskatīsies, netaupīs un negriezīs. 95% strādnieku visa tā valsts taupības (un ne tikai) politika ir pie pakaļas.110%! tas ir FAKTS.

  1. Latvijas Gāzes valdē (Valdes pilnvaru termiņš: no 2021. gada 16. augusta līdz 2024. gada 15. augustam.) ir ļoti daudz krievu. Vai tā ir sagadīšanās? Nedomāju! ©Skolnieciņš 1999-bezgalība 😉

 2. utainais atalgojums ir tikai tiem, kuri ir apakšējā stavā, augšējie plaukti ir citā algu kategorijā. Novadu reforma acīmredzot bija vajadzīga, lai varu koncentrētu vienā punktā un iznīcinātu lauku teritorijas. Centrālās administrācijas ēkās taču netiek samazināti kadri…bet viss tiek samazināts ārpus centrālās pārvaldes.

  1. Liec mieru Ukrainai,ja nav saprašanas un zināšanas,tad labāk klusē Tas muļķums pieriebies.Varbūt vairāk jālasa un jāmācās

   1. Mana dzeja, kas veltīta Kremļa balamutei un kara noziedzniekam Vladimiram Solovjovam un citiem “Russkij Mir kropļiem”. Соловей, соловей! Пташечка, почему Ты говняно так поёшь? ©Skolnieciņš 1999-bezgalība 😉 Skolnieciņš® ™Skolnieciņš

  2. Tā saucamais ezis un iepriekšējais debiloīds ir viens un tas pats – tas redzams tekstā! Vai nav iespējams tos pļutkina troļļus iztīrīt?!

 3. Maksāšu vairāk līdz Putins iznīks!A te daži jau gatavi padoties pie pirmajām grūtībām un atkal bučot krieviem pakaļu!Hitlera dēļ ari bija resursu deficīts,bet visi to pārdzīvoja!Nav jau arī brīnums par šitiem pīkstuļiem,pat savu karogu uz ielas jau mētā pa zemi!

  1. Verneram par šo pilnīgi nav nekas sākāms, Verneram šī informācija apmierina

 4. Puņķutapas, vai nav apnicis vaidēt?
  No pārāk labas dzīves esiet galīgi izlaidušies.
  Ja arī turpmāk gribam dzīvot normālā valstī nevis kā blakusošajā mēslu bedrē, tad minimāli nāksies paciesties.

  1. minimāli?!? Es neteiktu, ka tas, kas notiek ir minimāli un ne visi cilvēki ir vienā sociālajā slānī, problēma ir tajā, ka mūsu valsts pārvalde nav spējīga pasargāt savus pilsoņus un te netiek domāts par pabalstiem – tas ir īstermiņa risinājums – ir jāmeklē ilgtermiņā! Sadales tīkls nespēj uzņemt visu privātajā sektorā saražoto elektroenerģiju – vai tas neliecina par to, ka spējam paši sevi nodrošināt ar elektroenerģiju – kur vēl HESi. Esam kļuvuši par patērētājiem un tagad (iz)dzīvos tie, kuri spēs maksāt, bet pārējie….

  1. Cik tev, pļūtlera bada dzeguze, tā pidaRossija maksā, ka tu tā priecājies par vietējo grūtībām?!

 5. varu pateikt.ja uzkriit dazus milimetrus sniegs,tad 5 no riita traktors ar saals kasti aizmugure un ber.j…al juus ar to saali.pis visus apavus kopaa.tuujas pa galam.nu n…a jaber to saali?

 6. Paldies visiem Kangariem — Kremļa aģentiem — par tukšu gāzes krātuvi un Latvijas uzmešanu kara priekšvakarā! Paldies visiem Kangariem — Kremļa aģentiem — par atkarību no Krievijas elektrības! Paldies Kangariem par visiem tiem sūdiem, kas manā dzīves laikā notiek! Sirdīgs paldies Kangariem! ©Skolnieciņš 1999-bezgalība

 7. Ak, Dievi! Kangari uzsēdināja Latviju uz Krievijas energoresursu adatas kā narkomāni. Sākumā Kangari teica, ka tas ir ekonomiski pamatoti. Vēlāk tauta jautāja: «Kāpēc tā?». Kangari teica: «Komercnoslēpums.». Beigās izrādījās, ka Kangari klusi un mērķtiecīgi grāva Latvijas suverenitāti un padarīja Latviju par vieglu laupījumu Krievijai. Kangarus ir jātiesā! Visus Kremļa aģentus ir jāatmasko! Tautai ir jāpazīst acī Kremļa aģentūra Latvijā! ©Skolnieciņš 1999-bezgalība Skolnieciņš® ™Skolnieciņš

 8. Kurš idiots 90-to gadu sākumā izdomāja veidot Baltkrievijas, Krievijas, Igaunijas, Latvijas un Lietuvas energosistēmas (BRELL) tīklu? Vai tas speciāli ir domāts, lai padarītu Latviju par Krievijas vasaļvalsti? Kurš idiots izdomāja lūgt vasalitāti Krievijai? ©Skolnieciņš 1999-bezgalība 🙁 P.S. Krievu zaldātu invāzijas gadījumā Krievijai atliek vien atslēgt elektrību un Latvijas iedzīvotāji kļūst demoralizēti. Un vel gāzes krātuve ir tukša. Vainīgos ir jāpratina un jātiesā!

 9. No vienas puses stāstam, ka naudas trūkst pirmās nepieciešamības pakalpojumiem, bet tanī pat laikā dzīvojam kā arābu šeihi, grūžam simtus tūkstošus ledus halles caurajā mucā un tērējam kopējo naudu visos stabos sakārtajiem puķu podiem. Tie tikai divi piemēri mūsu bezsaimnieciskumam.
  Vai tiešām esam tik bagāti, ka varam tā šķērdēties?
  Bagātās valstīs tādas lietas neapmaksā municipalitātes.

  1. Puķu podi vismaz dzīvi padara košu un krāsainu..varbūt citur tā vaina meklējama

 10. Pieprasu pašvaldību nekavējoties slēgt ledus halli. Nav īstais laiks šādai extrai par manu u.c. pilsoņu naudu šādu debīlismu uzturēt. Ja bagātie hokejistu vecāki to spēj paši – uz priekšu.

  1. Ņem fotokameru rokā un nobildē to ledushalli no attāluma. Tālāk ievieto savu iniciatīvu ar teorētisko pamatojumu manabalss.lv. Patroļļo novada domi! Es tā daru.

 11. Labdien! Šoreiz runa par Milzkalni… Kad “Strabag”, savā saimniecībā, sāks taupīt elektrību? Visur nakti saslēgti ļoti jaudīgi prožektori, cehu ēkai katrā stūrī, pa prozektoram… Ūdenstorņa virsotne, jaudīgs prožektors… Ražotnei, kura itka pieder vācu īpašniekam, atkal ieslēgts jaudīgs prožektors… Vai esam tik bagāti? Vai tas ir vajadzīgs… Vajadzētu izvērtēt un novērst…

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *