Tukuma domē būs jauna informāciju tehnoloģiju nodaļa

Finanšu komitejas sēdē 14. novembrī un Tukuma novada domes sēdē 23. novembrī deputāti lēma par Informācijas tehnoloģiju nodaļas izveidošanu, nodalot ar datoriem, to sistēmām un iekārtām saistītos darbiniekus no domes Administratīvās nodaļas.

Finanšu komitejas sēdē 14. novembrī un Tukuma novada domes sēdē 23. novembrī deputāti lēma par Informācijas tehnoloģiju nodaļas izveidošanu, nodalot ar datoriem, to sistēmām un iekārtām saistītos darbiniekus no domes Administratīvās nodaļas. Šis lēmums nozīmē divu gadu laikā šo jomu centralizēt, visdrīzāk, atsakoties no iestāžu, tostarp arī skolu, datorspeciālistiem, kas šīs iekārtas apkalpo šobrīd.

Pirmoreiz diskutēja martā

Pirmoreiz jautājums par atsevišķas nodaļas izveidošanas tika skatīts šī gada 21. martā, kad Finanšu komitejas sēdē vēl iepriekšējā sasaukuma deputātiem apspriešanai 1. lasījumā tika piedāvāts Administratīvās nodaļas vadītājas Ritmas Skudras sagatavotais lēmuma projekts un nodaļas nolikums. Skaidrojot, kāpēc nodaļa vajadzīga, toreiz R. Skudra atzina, ka tādējādi informāciju tehnoloģiju joma tiks sakārtota un centralizēta, par pamatu ņemot citu pašvaldību labākos piemērus, kas to jau izdarījušas. Nodaļas darbinieki apkalpošot pašvaldības iestādes un veikšot tos pienākumus, kas šobrīd uzticēti iestāžu datorspeciālistiem. R. Skudra arī stāstīja, ka jāņem vērā nosacījumi informāciju tehnoloģiju izmantošanas drošībai, kas būs jāievēro no 2018. gada 25. maija, kad stāsies spēkā Eiropas savienības regula «Par fizisko personu datu aizsardzību attiecībā uz datu apstrādi un šādu datu brīvu apraidi».

Iepriekšējā sasaukuma deputāti atbalstīja nodaļas izveidošanu, taču norādīja, ka centralizētajai sistēmai ir arī vājās vietas – piemēram, operatīva iekārtu apkalpošana pagastu iestādēs un degvielas izmaksas, ar kurām būs jārēķinās, jo datoristiem būs jābrauc arī uz laukiem. Vēl tika norādīts, ka, neatkarīgi no tā, ka pašvaldībā jau ir trīs speciālisti, iestādēs šo darbu paveic cilvēki, kas nereti naudu par to pat nesaņem. Sēdē tika nolemts maijā pie šī jautājuma atgriezties, taču, kā izrādījās, šiem risinājumiem bija vajadzīgs ilgāks laiks.

Iecerēts centralizēti apkalpot visas iestādes

14. novembrī Finanšu komitejas sēdē un 23. novembrī domes sēdē jautājumu skatīja atkal un, kā skaidroja R. Skudra, ievērot normatīvo aktu prasības un ieviest digitālās tehnoloģijas būtu grūti ar tiem spēkiem, kādi ir šobrīd, turklāt informāciju tehnoloģiju darbs atšķiras no kancelejas darba specifikas, tāpēc abas nodaļas jānodala: “Jaunās nodaļas izveidošana plānota divās kārtās – pirmajā kārtā no 2018. gada 1. februāra tā apkalpos domes administrāciju un tās struktūrvienības, pagastu pārvaldes un to struktūrvienības, p/a «Tukuma novada sociālais dienests» un tās struktūrvienības, kā arī Irlavas bērnunamu-patversmi. Savukārt no 2019. gada 1. februāra plānots, ka nodaļa apkalpos arī Tukuma novada Izglītības pārvaldi, visas novada pirmsskolas un vispārējās izglītības iestādes, internātskolas, interešu izglītības iestādes, bibliotēku, muzeju un kultūras namu.

Nodaļas nolikumā izvērstā veidā noteikti tās uzdevumi un pienākumi ieviest, uzturēt un attīstīt nepieciešamo informācijas un komunikācijas tehnoloģiju infrastruktūru, informācijas sistēmas, ieskaitot datorizētu darba vietu aprīkošanu, tehniskās palīdzības atbalstu, kā arī pieprasījuma nodrošināšanu. Kā atzina R. Skudra, nolikumā atsevišķi nodalīti nodaļas uzdevumi sistēmu nodrošinājuma un tehniskā nodrošinājuma jomā: “Atbilstoši šiem nosacījumiem tiek veidoti nodaļas štati un definēti darbinieku uzdevumi, lai, nosakot konkrētus pienākumus konkrētiem cilvēkiem, varētu prasīt arī atbildību par to izpildi. Līdz šim visi darbinieki veic vienu darbu, taču atbildību neuzņemas neviens.”

Lai uz palīdzību nav ilgi jāgaida!

N. Rečs atzina, ka viņam, domājot par jaunās nodaļas darba organizāciju, esot viens vēlējums – lai uz šo nodaļu nepāriet līdzšinējā darba pieredze, kas bijusi vairāk negatīva nekā pozitīva, jo darbi uz priekšu iet ļoti lēni, īpaši, ja tie notiek ārpus novada domes ēkas: “Iestādes, pagastu pārvaldes nemitīgi aicina un atgādina, lūdzu, lūdzu atbrauciet pie mums! Datoru un tehnoloģiju izglītības iestādēs ir ļoti daudz, līdz ar to arī darba ir daudz. Tā ir lielākā problēma šobrīd, bet es ceru, ka tā tāda nebūs, kad izveidos jauno nodaļu.” Ē. Lukmans skaidroja, ka organizēt darbu būs nodaļas vadītāja uzdevums: “Šo vadītāju domei vēl vajadzēs atrast par atalgojumu 1300 eiro mēnesī pirms nodokļu nomaksas, kas šajā jomā neesot konkurētspējīgs. Taču šobrīd vēl nekas nemainīsies – pārcelsim darbiniekus, izvērtēsim un esošā finansējuma ietvaros mēģināsim šo jomu sakārtot.” Kā Ē. Lukmans skaidroja domes sēdē, to, vai būs atalgojums nodaļas vadītājam, redzēs, plānojot budžetu; iespējams, kādu laiku nodaļas vadītāja pienākumus pildīs kāds no esošajiem darbiniekiem. R. Skudra skaidroja, ka par šo darba organizāciju viņa interesējusies Jūrmalā, un tur izglītības iestādes pie šiem speciālistiem pierakstās rindā kā pie daktera un gaida savu kārtu, kas arī, viņasprāt, atrisinās to haosu, kāds esot šobrīd, kad nereti iestādes saņem solījumu, ka darbus izdarīs rīt, bet patiesībā to varēs pēc gada.

Šī brīža situācija

Šobrīd Tukuma novada domē strādā divi datortīklu administratori un datortehniķis (atalgojums no 730 līdz 926 eiro pirms nodokļu nomaksas). Uz pilnu slodzi (par 507 eiro) datorsistēmu tehniķi strādā Tukuma muzejā, Tukuma Raiņa ģimnāzijā un 2. vidusskolā; uz 0,45 līdz 0,75 slodzi (228,15-380,25 eiro) – bibliotēkā, Tukuma 3. pamatskolā, Tukuma vakara un neklātienes vidusskolā, Džūkstes pamatskolā, Tukuma E. Birznieka-Upīša 1. pamatskolā, Tukuma 2. pamatskolā; uz 0,25 slodzi (126,75 eiro) – Pūres pamatskolā, Irlavas vidusskolā, Tumes vidusskolā, uz 0,075 līdz 0,09 slodzi (līdz 50 eiro) – Pūres bērnudārzā «Zemenīte» un Pūres un Jaunsātu pagastu pārvaldē.

Divos gados – par trim darbiniekiem vairāk?!

R. Skudra skaidroja, kaut šobrīd Tukuma novada domē strādā trīs datorspeciālisti, nolikumā ierakstīti četri darbinieki – nodaļas vadītājs, datorsistēmu administrators, kas atbildēs par lietojuma programmām, datortīklu administrators – atbildīgs par tīkliem un serveriem, kā arī datortehniķis, kas uzstāda un remontē darba stacijas. No 2019. gada 1. februāra tiek plānots izveidot vēl vienu datortīkla administratora un vienu datortehniķa štata vietu.

Domes sēdē deputāti jaunās nodaļas izveidošanu atbalstīja, tikai pēc deputāta Agra Zvaigzneskalna un Kaspara Liepas ieteikuma no lēmuma projekta tika svītrots 2019. gadā plānotais papildu štata vienību skaits ar komentāru, ka par to varēs lemt tad, kad 2018. gada nogalē būs izvērtēta situācija un saprasts, vai nodaļa ir gatava uzņemties visu datoriekārtu apkalpošana, vai arī būs iestādes, kurās paliks savi datorspeciālisti.

Skola par pārmaiņām nav informēta

Tukuma 2. vidusskola ir viena no tām novada iestādēm, kurā datorsistēmu tehniķis strādā uz pilnu slodzi, tāpēc skolas direktorei Anitai Locānei vaicājām, vai tik lielā skolā ar lielu datoru skaitu tomēr nebūtu vajadzīgs datorspeciālists uz vietas. Direktore atzina, ka šobrīd informāciju tehnoloģiju jomā datorspeciālistam skolā ir ļoti daudz darba, jo ir daudz datoru – tie ir katrā mācību kabinetā un vēl datorklasēs, ir projektori un citas ierīces, kas intensīvi tiek lietotas: “Tā kā daļa datoru ir no 2000. gadu sākuma, bet projektori jaunāki, ir daudz problēmu ar to savietojamību un ne vienmēr mācību priekšmeta skolotājs pats ar to visu var tikt galā. Tāpēc šāds datorspeciālists uz vietas skolā ir nepieciešams, lai varētu atrisināt problēmu uzreiz un lai, piemēram, netiktu kavēts mācību process. Darbu prasa arī interneta nodrošināšana, jo to lieto mācību stundās un to lieto jaunieši savos telefonos, un ne vienmēr viss ir kārtībā.” Vaicāta, vai skola ir informēta par domes iecerētajām pārmaiņām, A. Locāne atzina, ka par šiem jaunumiem nav informēta, jo ar skolu par to neviens neesot runājis, taču viņa pieļāva, ka Izglītības pārvalde par to noteikti ir informēta.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *