Siltināšanas ieguvumi – siltāks mājoklis un zemākas apkures izmaksas

Tukuma novadā nav daudz tādu daudzdzīvokļu ēku, kuru dzīvokļu īpašnieki ir lēmuši par labu savas ēkas siltināšanai. Tomēr pirmie platie soļi ir sperti un iegūta arī pieredze, ko un kā darīt. Lai ar paveiktajiem darbiem palepotos, līdz 17. jūnijam iespējams pieteikt renovētās ēkas konkursā «Energoefektīvākā ēka Latvijā 2022», ko rīko Ekonomikas ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) un Latvijas Būvinženieru savienība.

Jāpiebilst ka šajā konkursā var pieteikt arī tās ēkas, kas uzceltas no jauna, turklāt – kā daudzdzīvokļu, tā publiskās un rūpnieciskās, un arī vienģimenes ēkas. Tikmēr mēs interesējāmies, kādi ir Pūres un Tukuma nosiltināto ēku rezultāti – lai aicinātu iedzīvotājus par to domāt.

Viegli neiet!

Tā par siltināšanas procesu un Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējuma apgūšanu saka SIA «Tukuma nami» valdes loceklis Uldis Eglītis. Viņš skaidro, ka ir ļoti daudz dokumentu un ilga to saskaņošana, kamēr var tikt līdz reāliem darbiem, un šobrīd uz to gaida daudzdzīvokļu ēkas Smilšu ielā 42, Smārdes ielā 1 un Kurzemes ielā 6: “Tomēr tie, kas ir apņēmušies dzīvot sakārtotā namā, jau tagad redz, kā samazinās maksa par apkuri. Protams, arī pašiem iedzīvotājiem ir jāiesaistās – jāizmanto iespēja samazināt siltuma apmēru dzīvokļos – ja to dara, maksājums ir ap 0,50 eiro/m² vai mazāks, bet, ja nē, – 1,50 vai pat 2 eiro/m². Protams, arī paradumi ir no svara… Un vēl ir jārēķinās ar kredīta maksājumu, kas katrai mājai ir atšķirīgs, bet vidēji – ap 25 eiro mēnesī, kas būs jāmaksā 15 gadus.”

Tam, ka jāiegulda liels darbs, lai māja tiktu līdz siltināšanai, piekrīt arī pūreniece, biedrības «Pūre 22 vadītāja» Inese Kurzemniece, kuras vadībā nosiltināta māja Pūre 22 un šobrīd norisinās darbi ēkā Pūre 10: “Kad renovējām pirmo ēku, process bija vienkāršāks, bet tam ir arī izskaidrojums – tobrīd energoefektivitātes programmā bija mazāk pieteikumu nekā tagad, tāpēc arī šobrīd viss notiek lēnāk. Arī izmaksu pieaugums rada aizķeršanos – dzīvokļu īpašniekiem ir jālemj, ko darīt. Un tomēr – siltuma patēriņa samazinājums uz pusi vai pat vairāk ļaus vieglāk pārdzīvot apkures tarifa pieaugumu, kas gaidāms mums visiem.”

Daudzdzīvokļu māja Pūre 22 (bilde, teksts zem bildes)

24 dzīvokļu māja celta 1974. gadā, kopējā platība 2260,9 m², apkures platība – 1554,5 m², apsaimnieko biedrība «Pūre 22». Konkursā «Energoefektīvākā ēka Latvijā 2019» ieguva VARAM balvu «Klimata draugs» un žūrijas atzinību par izcilu piemēru ilgtspējīgai domāšanai, kas sekmējusi ne tikai resursu taupīšanu, bet arī radījusi ērtu un sakoptu vidi.

Renovācija tika veikta 2017. un 2018. gadā, ieguldot 417 972,62 eiro, no tiem 165 412,06 eiro – Eiropas Savienības līdzfinansējums, 252 561 eiro – kredīts ar 15 gadu atmaksas termiņu.

Lielākie darbi: nomainīts jumts, nosiltināti pamati, ārsienas, bēniņi un lodžijas, nomainīti kanalizācijas, ūdensapgādes, kā arī siltumapgādes tīkli un  siltummezgla iekārtas, izremontētas kāpņu telpas, sakārtots pagrabs. Mājas inženiertīkli tika pārbūvēti līdz pieslēgumam ārējiem tīkliem, pat sakārtojot pieslēgumu vietas. Veikta arī pagalma labiekārtošana, piesaistot pašvaldības līdzfinansējumu.

Ieguvums: pirms siltināšanas 2017. gada februārī siltuma patēriņš mājai (kopā ar karsto ūdeni) bija 45,863 MWh (1,68 eiro/m²), bet pēc siltināšanas 2018. gada februārī tas bija samazinājies gandrīz uz pusi – 25,642 MWh (0,94 eiro/m²), bet 2022. gada februārī – 18,984 eiro. Vienlaikus bija samazinājies ūdens patēriņš, jo tika uzlikti ūdens skaitītāji. Pirms renovācijas karstais ūdens bija bez cirkulācijas un divas reizes nedēļā, bet pēc renovācijas – apkures sezonā karstais ūdens ir visu diennakti un ar cirkulāciju.

Daudzdzīvokļu māja Spartaka ielā 16a

Ēka celta 1982. gadā, tajā ir 28 dzīvokļi, kopējā platība – 2388,3 m², apsaimniekotājs SIA «Tukuma nami».

Šī daudzdzīvokļu māja Tukuma novadā bija pirmā un ilgu laiku arī vienīgā nosiltinātā ēka, kurā darbi tika iesākti 2014. un pabeigti 2015. gadā. Kopējās renovācijas izmaksas – 207 000, no tām 87 506,62 eiro bija Eiropas Savienības līdzfinansējums, savukārt 104 000 eiro kredīts.

Renovācijas laikā tika siltinātas visas ārsienas (tai skaitā izbīdījumi, bēniņi un pagrabs), logu, durvju ailes. Tika nomainīts jumts, pagraba logi, koplietošanas telpu durvis, pārbūvēta ventilācijas un apkures sistēma – nomainīti radiatori un uzlikti termoregulatori un alakatori. Par pašvaldības līdzfinansējumu 28 000 eiro labiekārtots pagalms.

Ieguvums: daudz mazāka maksa par siltumu – pirms renovācijas tā bija 1,15 – 1,50 par m², bet pēc renovācijas – vidēji 0,37 eiro/m². Protams, papildus maksājums ir kredīts (procenti, pamatsumma, bankas un Latvijas garantiju aģentūras maksājums) – vidēji 3500 eiro uz dzīvokli jeb 28,69 eiro mēnesī. 

Daudzdzīvokļu māja Valguma iela 2

Ēka celta 1982. gadā, 12 dzīvokļi, kopējā platība – 1048,20 m², apsaimniekotājs SIA «Tukuma nami».

Renovācijas darbi tika veikti 2017. gadā. Kopējās to izmaksas – 161 400 eiro, no tiem 80 700,30 eiro Eiropas Savienības līdzfinansējums. Kredīta maksājums – ap 17 eiro vienam dzīvoklim mēnesī (jāmaksā 15 gadi).

Renovācijas laikā tika veikta ārsienu, pamatu un pagraba pārseguma siltināšana, logu, durvju un lodžiju nožogojumu nomaiņa, pārlīmēts jumta segums, pārbūvēti skursteņu gali un ieejas jumtiņi, iztīrīti ventilācijas kanāli un atjaunotas pagraba logu bedres. Tika rekonstruēta apkures sistēma, nosiltināti cauruļvadi, nomainīti apkures radiatori, kā arī ierīkotas individuālas apkures uzskaite dzīvokļos un zibensaizsardzība. Par pašvaldības naudu labiekārtots pagalms.

Ieguvums: pirms renovācijas ap 1,15 par m², pirmajā mēnesī pēc renovācijas – vidēji 0,45 eiro/m²; 2022. gada janvārī – 0,69 eiro/m².

Daudzdzīvokļu māja Kalēju ielā 14 (2 korpusi)

24 dzīvokļu māja, kopējā platība 2840,7, apsaimnieko SIA «Tukuma nami»

Renovācija veikta 2020. gadā, ieguldot kopā 388 391,16 eiro, to vidū Eiropas Savienības līdzfinansējums 190 100,58 eiro.

Projekta ietvaros tika veikta ēkas ārsienu, pamatu, pagraba un bēniņu stāva pārseguma siltināšana, koplietošanas logu un durvju nomaiņa, ventilācijas kanālu tīrīšana, ieejas jumtiņu pārbūve, lodžiju nožogojumu remonts, mājas apmales izbūve, apkures cauruļvadu siltināšana, apkures radiatoru nomaiņa un individuālas apkures uzskaites ierīkošana dzīvokļos.

Ieguvums: pirms siltināšanas par apkuri bija jāmaksā vidēji no 1 līdz 2 eiro/m², bet pēc – 0,99 eiro/m². Jāpiebilst, ka arī šajā mājā ir dzīvokļi, kuros pēc siltināšanas par apkuri maksā 1,50 un pat 2 eiro par m², bet ir arī tādi, kur regulējot maksājums ir ap 0,40, 0.50 vai 0,70 eiro/m².

Daudzdzīvokļu māja Lauku ielā 4

Šī ēka celta 1966. gadā, tajā ir 32 dzīvokļi, kopējā platība 1626,4 m², apsaimnieko SIA «Tukuma nami»

Siltināšanas darbi šajā ēkā veikti 2020. gadā, un to kopējās izmaksas 267 999,45 eiro, savukārt ERAF līdzfinansējums – 133 999,72 eiro. Kredīts – 0,89 eiro/m² mēnesī.

Projekta ietvaros siltinātas ārsienas, pamati, pagraba pārsegums cauruļvadi. Nomainīts jumts, logi (arī pagrabā), durvis, kā arī izbūvēti jauni ieejas jumtiņi. Darbu gaitā remontēti skursteņu gali un iztīrīti ventilācijas kanāli. Vēl rekonstruēta apkures sistēma, nomainīti apkures radiatori un dzīvokļos ierīkota individuālā siltuma uzskaites sistēma.

Ieguvums: apkures maksa pirms siltināšanas – 1 – 1,50 vai vairāk par m², 2022. gada janvārī vidēji – 0,76 eiro/m² (arī šajā mājā, neregulējot apkuri, maksājums var sasniegt 1,80 par m²).

Daudzdzīvokļu māja Meža ielā 11

Šī ēka celta 1977. gadā, tajā ir 68 dzīvokļi, kopējā platība 5085,5 m², apsaimnieko SIA «Tukuma nami».

Siltināšanas darbi Meža ielā 11 veikti 2020. gadā par kopējo summu 712 052,30 eiro, savukārt ERAF līdzfinansējums – 356 026,15 eiro.

Projekta ietvaros veikta ārsienu, pamatu un pagraba pārseguma siltināšana, logu un durvju nomaiņa, jumta seguma maiņa, jumta starpstāva pārseguma siltināšana, skursteņu galu remonts, ventilācijas kanālu tīrīšana, ieejas jumtiņu rekonstrukcija, pagraba logu maiņa, apkures sistēmas rekonstrukcija, cauruļvadu siltināšana, apkures radiatoru nomaiņa un individuālas apkures uzskaites ierīkošana dzīvokļos.

Ieguvums: apkures maksa pirms siltināšanas – 1 – 1,50/m² vai vairāk, 2022. gada janvārī vidēji 0,73 eiro/m² (daudzos dzīvokļos šī maksa bija robežās no 0,30 līdz 0,50 eiro/m², bet bija arī tādi, kuros tā sasniedza 1,60/m²).

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *