Budžets pildās, bet darbu vēl gana

 

Šonedēļ novada domes deputāti sanāca kopā, lai spriestu par jautājumiem, kam finansiāls svars jeb ietekme uz pašvaldības budžetu. Komitejas sēdi priekšsēdētāja vietnieka prombūtnes laikā vadīja viņa vietnieks Imants Valers. Visplašākās diskusijas atkal izvērtās par pašvaldībai piederošajiem nekustamajiem īpašumiem, piemēra, par to, kurus mājokļus paturēt, kurus tomēr vajadzētu nodot atsavināšanai jeb, citiem vārdiem sakot, pārdot u.tml. Bet lēma arī par tarifiem, ieguldījumiem, budžetu kopumā.

Mazāk iztērēts projektos

Tas, kā skaidrojas finanšu nodaļas speciāliste budžeta jautājumos Laila Dzalbe, pildās pat labāk nekā sākotnēji cerēts un, piemēram, ieņēmumu sadaļā, ko veido Iedzīvotāju ienākumu nodoklis, pieaugums ir pat par 14%. Kopā ar maksājumiem no tā sauktā Pašvaldību izlīdzināšanas fonda, tie ir aptuveni 4,2 miljoni eiro plusā. Tajā pašā laikā ir arī nepadarītie darbi, kas nozīmē arī vēl neiztērētu naudu. Pārsvarā tie ir līdzekļi, kas bijuši paredzēti Eiropas Savienības līdzfinansētu projektu īstenošanai, skaidroja L. Dzalbe. Taču šo jautājumu speciālisti caurskatīs arī sīkāk, un tad arī varēs jau sākt aplēses, vai nākamo budžeta gadu izdosies iesākt jau arī vērā ņemamu atlikumu.

Aicinās tirgus maksu necelt

Daļu no budžetā vairāk ieņemtā jeb aptuveni 700 000 eiro jau šomēnes plānots novirzīt dažādām vajadzībām. Tostarp plānots atbalstīt SIA «TILDe» lūgumu (Iepriekš lēmums tika atlikts, jo bija nepieciešami precizējumi) un novirzīt 27 000 eiro labiekārtošanas darbiem Tukuma tirgus teritorijā. Jau esam vēstījuši, ka pagājušā nedēļā bijusi domes pārstāvju tikšanās ar tiem iedzīvotājiem un tirgotājiem, kas tirgus teritorijā darbojas, un runāts par tirgus iespējamo attīstību. Viens no izpilddirektora Ivara Liepiņa secinājumiem jeb rosinājumiem, ka nākotnē varbūt būtu nepieciešami pastāvīgi pašvaldības ieguldījumi, jo ar esošajiem ieņēmumiem un šī brīža situācijā tirgu attīstīt īsti neesot iespējams. Tajā pašā laikā, protams, varētu celt arī tarifus, taču tādā gadījumā, uzskata izpilddirektors, tas varētu no tirgus teritorijas varbūt izspiest mazākos tirgotājus, kas neesot pašvaldības mērķis. “Mums lielāks pienesums ir no tā, ka ir vairāk tirgotāju un lielāka apmeklētība pilsētā, nekā ieguvums no tā, ka varbūt iegūtu dažus desmitus tūkstošus eiro,” – komitejā savu nostāju skaidroja I. Liepiņš. Līdz ar to jautājums pie deputātiem atkal atgriezīsies novembrī.

Slēgt vai neslēgt?

Vēl par tirgu I. Liepiņš skaidroja, ka pēc sanāksmes vienojušies, – galdus vispirms izgatavos un uzstādīs, piemēram, divus, un, ja atsauksmes būs labas – darbus turpinās. Papildus ieguldīs elektrosistēmu sakārtošanā, kas šajā gadījumā, skaidroja «TILDe» vadītājs Sergejs Kirilovs, ir tieši drošības, ne taupības jautājums. Taču, domājot arī par taupību, jo, piemēram, vēl nesen par saviem līdzekļiem nomainījuši esošo apgaismojumu uz LED lampām, un efekts esot jau manāms (tērēja tam aptuveni 1200 eiro). Vēl deputāti interesējās, vai video kameras, kas jau uzstādītas vai tikai vēl būs, savienosies ar to sistēmu, kas pilsētā jau ir? S. Kirilovs skaidroja, ka tās jau ir pievienotas, un, kā skaidrots pašvaldības policijā, iespēju robežās policisti arī reaģēs, ja tirgus teritorijā kas notiks. Arī I. Liepiņš atzina, ka kārtība tirgū ir vēl viena problēma, uz ko norādījuši arī tirgotāji – reizēm no rītiem tirgošanas vietās esot dažādi atkritumi, kā arī daži “eksemplāri“ vēl tikai mostoties. Arī šis jautājums noteikti jārisina, uzsvēra izpilddirektors, taču, viņaprāt, par slēdzamu šo teritoriju tāpat nevajadzētu padarīt.

Stiprina jaunos tarifus      

Šis gads īpašs ar to, ka vai nu uz laiku, vai arī pilnībā tiek pārskatīti komunālo pakalpojumu tarifi, kas ir neatbilstoši esošajām izmaksām. Visievērojamāk, protams, kāpusi gāzes cena. Tā mūsu novadā ietekmē Lapmežciema un Jaunpils iedzīvotājus, kas gāzi līdz šim atzinuši par ērtu apkures resursu. Pašvaldība meklējusi un arī radusi risinājumu, tostarp Lapmežciemā, kur jau nākamajā nedēļā varētu tikt pabeigti jaunā granulu katla montāžas darbi. Taču līdz tam, ņemot vērā, ka dažās pašvaldības iestādēs apkure jau uzsākta, jāapstiprina arī aktuālie gāzes apkures tarifi. Un, lūk, tie ir 369,09 eiro par megavatstundu. Savukārt, kad apkuri pilnā mērā nodrošinās ar šķeldu, tie būs 149 eiro M/Wh. Šis tarifs, ko vēl apstiprinās domes sēdē, oficiāli spēkā stāsies 1. novembrī.

Domes sēdē deputāti paredz pievērsties arī sarunai par ūdensapgādes tarifiem Milzkalnes ciemā, jo izrādījies, ka tos nevar tāpat vien noteikt atšķirīgus no citviet teritorijā, kur pakalpojumu sniedz «Tukuma ūdens». Iedzīvotājiem tas būs ieguvums, jo tarifs nekāps tā, kā sākotnēji plānots, tomēr uzņēmumam – zaudējumi. Atgādinājumam, līdz nākamā gada aprīlim par ūdensapgādi Tukumā un Milzkalnē būs jāmaksā 1,58 eiro/m³ (bez PVN), bet par kanalizāciju – 2,20 eiro/m³ (bez PVN). Nākamais kāpums – maijā.

Papildu izdevumi bērnudārzā un skolā

Vēl viens šīs gada budžetā neplānotais izdevums – papildu finansējums bērnudārza «Vālodzīte» pārbūves projektam, kas ir mazliet vairāk nekā 40 000 eiro. Šajā gadījumā, precizēja L. Dzalbe, tie ir neattiecināmie izdevumi, ko pašvaldība jau bija apņēmusies projektā apmaksāt. Un, ņemot vērā, ka darbi objektā rit veiklāk, nekā cerēts, nonākuši jau līdz tai būvniecība fāzei un attiecīgi – arī maksājumiem, kas bija paredzēti tikai nākamajā gadā. Līdz ar to “papildu izdevumi” tie ir tikai nosacīti, jo tas nozīmē, ka nākamā gada budžetā šādu summu vairs nebūs jāieplāno. Kopumā, no sākotnējās tāmes mērot, pats projekts ir piedzīvojis sadārdzinājumus 7,57% apmērā.

Mazliet cits stāsts ir par projektu, kas tiek īstenots Zemgales vidusskolā, Slampē. Proti, tur tiek atjaunota ēkas fasāde, paredzot gan jumta remontu, gan logu maiņu un tamlīdzīgi. Kā apstiprināja I. Valers, te būvnieks plānotajiem termiņiem īsti līdzi netiek, tomēr ir solījis, ka 65% apmērā vēl šajā būvniecības sezonā tomēr paveiks (decembri varētu būt tehnoloģiskais pārtraukums). Te papildu finansējums izrādījies nepieciešams projekta būvuzraudzībai un autoruzraudzībai, kas kopumā ir nedaudz vairāk nekā 17 000 eiro. Atgādinājumam: projektu īsteno SIA «Amatnieks», kas iepirkumā apņēmās darbus paveikt par 390 746,96 eiro (ar PVN).

Nauda prozas lasījumiem un takas apgaismojumam

Šobrīd vēl līdz galam neatbalstīts projekts, bet kur, iespējams, būs nepieciešams pašvaldības finansējums, ir Tukuma literātu iecere organizēt tradicionālo konkursu «Prozas fermentācija» (ierasti norisinās novembrī). Projekts jau iesniegts Valsts kultūrkapitāla fondā, lūdzot piešķirt 1270 eiro, kas paredzēti, piemēram, žūrijai, fotogrāfam u.tml. Atbalsts gadījumā pašvaldības ieguldījums te būtu 635 eiro, ko deputāti, izņemot Mārtiņu Limanski, arī akceptēja. Viņš skaidroja, ka, viņaprāt, biedrībai vispirms būtu bijis jāvēršas pašvaldībā un tikai tad – VKKF. Vismaz tāda esot kārtība ar citām nevalstiskajām organizācijām.

Līdzfinansējums gan piešķirams arī kādam jau atbalstītam projektam – apgaismojumam Kupskalna takai Bigauņciemā, lai tā būtu pieejamāka arī gada tumšākajā periodā. Kopumā bija plānots, ka 15 laternām un vienam prožektoram būs vajadzīgi 25 000 eiro, taču pilnā apjomā gan atbalstu projekts neguva, skaidroja Lapmežciema pagasta pārvaldes vadītāja Laura Šmite. Tad nu pārvalde lūdz Tukuma domi šo iztrūkumu, kas ir 5050 eiro, segt, un deputāti nolēma jautājumu virzīt tālāk – uz domes sēdi.

Turpmāk vēl.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *