Par atbalstu biedrībām, vecākiem skolām

Jau vēstīts, ka gan pagājušajā nedēļā un arī vēl iepriekš deputāti tikās komitejas sēdēs, lai runātu par tiem jautājumiem, kurus plānots virzīt uz domes sēdi. Bet spriests tika arī par tiem, ka kļūs aktuāli pārskatāmā nākotnē. Par vienu no tiem – novada skolu tīklu, kuru ar laiku un kaut kādā formā noteikti nāksies pārskatīt, galvenokārt tādēļ, ka skolēnu skaits daudzās ir pārāk mazs, jau rakstījām iepriekš. Taču Izglītības, sporta un kultūras jautājumiem veltītājā komitejā, ko vada deputāte Ligita Gintere, runāts un lemts tika arī par citiem jautājumiem, tostarp, piemēram, par līdzfinansējumu bērnu vecākiem, kas stāv rindā uz pašvaldības bērnudārzu.

Vieni piesakās, citi – atsakās

Tāpat komitejā tika skatītas un uz šīs nedēļas domes sēdi virzītas vairākas izmaiņas novada izglītības iestāžu nolikumos. Piemēram, pirmsskolas izglītības iestādē «Lotte» izmaiņas jāveic, jo bērnudārzs gatavojas ieviest divas jaunas programmas – bērniem ar valodas attīstības traucējumiem un bērniem ar jauktiem attīstības traucējumiem. Paralēli veiktas arī formālas izmaiņas, nolikumu piemērojot aktuālajām prasībām. Savukārt gadījumā ar Tukuma E. Birznieka-Upīša 1. pamatskolu lēmuma kustība – tieši pretēja, jo izmaiņas nolikumā bija jāveic tāpēc, ka skola vienu programmu, kas paredz matemātikas, dabas zinību un tehnikas novirzienu, plāno pārtraukt. Deputāti, to skaitā priekšsēdētājs Gundas Važa interesējās, kāpēc tā – vai nav bērnu, kas šajā programmā gribētu zinības apgūt? Kā zināja skaidrot Tukuma novada izglītības pārvaldes vadītāja Dace Strazdiņa, pirms gadiem skolas šādas programmas licencēja, jo bija iespēja piedalīties Eiropas Savienība projektos, bet vecākiem  vienmēr ir izvēle – izvēlēties šādu programmu vai nē, un, ja nav piekrišanas jeb pieteikumu, programma vairs netiek nodrošināta.

Vajadzību ir daudz

Bet nu, atgriežoties pie jautājuma par auklītēm. Kaut budžets vēl teorētiski nav pieņemts, šādos gadījumos nepieciešams turpinājums un deputāti bija aicināti virzīt uz sēdi lēmumprojektu par to, ka vecāki, kuru bērni neiet bērnudārzā, jo tajos nav vietas, var saņemt 200 eiro no pašvaldības. Pēc būtības tas ir kā līdzfinansējums izdevumiem auklīšu algošanai. (Arī līdzfinansējums privātajiem bērnudārziem tiek gatavots uz sēdi. – Red.) Saglabājot šādus pabalsta apmērus, tiek lēsts, ka gadā tam jāparedz 192 000 eiro, kas tā ir bijis arī pagājušajā gadā. Tajā pašā laikā šiem mērķiem pērn iztērēti ir vairāk nekā 196 000, – klātesošajiem skaidroja Izglītības pārvaldes juriste Gundega Guna Laganovska. Kārtība arī būs līdzšinējā, proti, vecāki, pirmkārt, ir iestājušies rindā uz bērnudārzu, otrkārt, slēdz līgumu ar bērna uzraudzības pakalpojuma sniedzēju, un tad dodas uz Izglītības pārvaldi, kur tiek kārtotas tālākās formalitātes. Deputāts Mārtiņš Limanskis vēl interesējās, kā veidojusies šī summa – 200 eiro – tā ir abstrakta summa, vai arī balstīta aprēķinos, cik vidēji izmaksā bērnu pieskatīšana pašvaldības dārziņos? Ja otrs variants, tad izmaksām šogad vajadzētu būt lielākām… D. Strazdiņa skaidroja, ka šī līdzfinansējuma jeb pabalsta apmērs nekad nav sedzis izmaksas pilnā apmērā, un ir pašvaldības, kur šīs summas ir mazākas vai pat nav nemaz. Un šobrīd, uzskata pārvaldes vadītāja, šo summu palielināt pašvaldība nevar atļauties, jo vajadzību ir daudz. Savukārt G. Važa piebilda, ka tas, protams, būtu atbalstāmi, ka šis pabalsts ir tādā apmērā, kā vidēji izmaksā viena bērna izglītošana pašvaldības dārziņā, bet, visticamāk, – perspektīvā, tāpēc priekšsēdētājs aicināja lēmumu virzīt tālāk esošajā versijā.

Kad ārpus ierastās kārtības…

Deputāti diskutēja un lēma arī par atbalstu vairākām nevalstiskajām organizācijām, tostarp «Tukuma nevalstisko organizāciju apvienības» darbības nodrošināšanai, kas ir ap 800 eiro. Tas arī tika atbalstīts. Bez aizķeršanās bija ar jautājums par atbalstu biedrībām, kas vēlas iesaistīties Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) projektā un nodrošināt daba vietu cilvēkiem ar invaliditāti. Pašvaldības atbalsts šajā gadījumā nepieciešams līdzfinansējumam jeb 2807 eiro apmērā (divi cilvēki, divās biedrībās, katrs uz atšķirīgu mēnešu skaitu). Deputāti šo lūgumu akceptēja ar piebildi, ka līdzfinansējums tiks izmaksāts tad, ja biedrību projektus apstiprinās NVA. Un, kā skaidroja domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļas vadītāja Gundega Rugāja, ir bijuši precedenti, kad šī nauda tā arī tiešām netiek iztērēta.

Sarežģītāk bija ar fonda «Sibīrijas bērni» iesniegumu pašvaldībai. Tajā lūgts finansējums projektiem, gan neprecizējot – tieši kādiem un vai maz kāda no aktivitātēm notiks Tukuma novadā. Iepriekš komisija, kas kopumā vērtējusi NVO iesniegtās iniciatīvas, nolēma konkrēto lūgumu neatbalstīt – tieši tādēļ, ka tas tik nekonkrēts un iesniegts ārpus noteiktajiem termiņiem. Un arī deputāti atbalstīja šādu variantu, bet ar piebildi, ka atbildē pašvaldībai vajadzētu izskaidrot, kāpēc lūgums noraidīts un kāda tad ir tā pareizā kārtībā, kā tāds iesniedzams.

Plašākas diskusijas bija par biedrības «Mazpulki» iesniegumu. Proti, šovasar Džūkstē plānota nometne, kurā citu starpā piedalīsies bērni no latviešu kopienām citās valstīs, un pašvaldības atbalsts nepieciešams filmiņas uzņemšanai un brīvprātīgo ēdināšanai (1214 eiro). Tas ir tas, ko Mazpulku organizācija nav varējusi iekļaut Sabiedrības integrācijas fonda atbalstītajā projektā (atbalsts – 14 000 apmērā). Ko secinājusi iepriekš pieminētā pašvaldības komisija? Izmaksas esot virs vidējā, salīdzinot ar citām nometnēm, tāpat arī Mazpulki ar šo ieceri nav piedalījušies iniciatīvu konkursā, līdzīgi kā fonds «Sibīrijas bērni», tādēļ – lūgums noraidāms. Tomēr deputāti vienojās, ka jautājumu vēl precizēs līdz nākamajai komiteju sēdei februārī un tad pieņems konkrētu lēmumu, jo pēc būtības, kā sprieda klātesošie, ieguldot naudu pasākumā, tā jebkurā gadījumā atgriezīsies turpat novadā, Džūkstē.

Vai maz vērts rīkot?

Jāpiebilst, ka domes sēdē, kas notiks jau šo trešdien, plānots apstiprināt arī līdzfinansējumu pārējām iniciatīvām – kopumā 72 (divas plānots noraidīt), kas tika iesniegtas īstajos termiņos un atbilda nolikumam. Tikai ne visi projekti tiks atbalstīti tādā apmērā, kā tas iesniegumos lūgts (atbalsts kopumā plānots vairāk nekā 75 000 eiro apmērā). Tomēr deputāte Dace Adiņa interesējās, vai gadījumā, ja projekts, kas lūdzis 5000 (diennakts nometne), bet saņem tikai 500 eiro, maz var īstenoties? G. Rugāja uzvēra, ka par to ar biedrībām runājot, kad tiek slēgti līgumi, un tad tā arī ir NVO izlemšana – var vai nevar.

Diskutēja deputāti arī par noraidītajām iniciatīvām. Proti, Jaunpils seniori nebija norādījuši savu līdzfinansējumu, lai dotos uz ansambļu festivālu (tādai pašai iecerei Tukums saņēmis atbalstu, jo iesniegums atbildis visām prasībām), kā arī noraidīts Kandavas pensionāru biedrības projekts, kur komisija atzinusi, ka tas neatbilst konkursa mērķiem – būtībā ir ekskursija. Klātesošie gan ironizēja, ka līdzīgas ieceres varbūt ir arī citiem, taču, lūk, nav tik labi noformulējuši, un tas varbūt atkal ir jautājums par komunikāciju ar NVO. Varbūt runāt, pirms noraidīt? – rosināja klātesošie.

Liena Trēde

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *