Par Annas ielu diskusijas turpinās

30. maija laikraksta numurā jau rakstījām par Annas ielu un tās iedzīvotāju iebildumiem, kas radušies saistībā ar ielas rekonstrukcijas projektu un tā laikā realizētajiem lietus ūdens risinājumiem,. Annas iela šobrīd tiek pārbūvēta vienlaikus ar Kalna, Miera un Magoņu ielu. Pēc publikācijas atkal uzklausījām iedzīvotāju jautājumus, uz kuriem atbildes sniedza Attīstības nodaļas vadītājas vietniece Santa Haferberga.

Par asfaltu, iecerēm un rezultātu

– Tehniskais projekts paredz Annas ielā (posmā no Smilšu ielas) ierīkot bruģētu segumu, bet, tiekoties ar būvnieku un projektētāju, tika skaidrots, ka būs asfalts. Kurš ir tiesīgs ko tādu mainīt, jo ir taču saprotams, ka bruģis daudz labāk par asfaltu uztver mitrumu, līdz ar to šīs ielas iedzīvotāju problēmām ar notekūdeņiem tas būtu labāks risinājums?

– 2022. gada 12. decembrī tika veiktas izmaiņas būvprojektā autoruzraudzības kārtībā, paredzot izbūvēt asfaltbetona segumu “AC 11 Surf” 6 cm biezumā. Izmaiņas veiktas tāpēc, ka iepriekš paredzētajam bruģakmens segumam nebija paredzēts izbūvēt apmales –  tā kā apmales ir jāiebetonē, bet tieši zem tām atrodas komunikāciju tīkli, kas apgrūtinātu un sadārdzinātu avāriju novēršanu,  a/s «Sadales tīkls» un citi komunikāciju turētāji neļāva izbūvēt šīs apmales.  Būvdarbos iesaistītie speciālisti atzina, ja nebūs ierobežojošo apmaļu, bruģakmens segums “izgāzīsies” vai veidos izskalojumus un bruģa iesēdumus. Tāpēc arī tika lemts nomainīt segumu – bruģi pret uz asfaltbetonu, papildus izbūvējot teknes lietus ūdens novadīšanai. Sākotnēji projektā nebija paredzētas gūlijas lietus ūdens savākšanai Annas ielā, bet autoruzraudzības kārtībā tika veiktas izmaiņas, lai gūlijas tomēr tiktu izbūvētas.

– Gadiem ilgi šīs ielas iedzīvotājiem tika skaidrots, ka ar lietus ūdeņu savākšanu viņiem tikai jāpaciešas – vispirms jāsakārto Kurzemes iela, tad Progresa iela, jo tur ir liela peļķe, un tikai tad varēs viņu problēmas atrisināt. Tagad ir sanācis tā, ka ielu pārrok, bet tik nepieciešamo lietus ūdens kanalizāciju šajā atzarā nemaz neieliek?! Kā tā varēja gadīties?! Tad kurš un ko neizdarīja? Kāpēc no pašvaldības nav izvirzīts nosacījums – ja ielu pārrok, tad ir obligāti darāmie darbi, un lietus ūdens kanalizācija ir viena no tiem?

– Lietus ūdens kanalizāciju nebija iespējams izbūvēt, jo nedz Kurzemes, nedz Talsu ielas lietus ūdens kanalizācija nespētu uztver Annas, Kalna, Miera un Magoņu ielu lietus ūdeni. Šī projekta ietvaros veidoti lokāli lietus ūdens savākšanas punkti – ievalkas, drenāžas caurules un gūlijas, pārējais lietus ūdens tiks ar ceļa garenkritumu un tekņu palīdzību novadīts uz Pauzera pļavā izbūvēto novadgrāvi. Ja mēs plānotu visu komunikāciju pārcelšanu un izbūvi no jauna, tās pašvaldībai būtu milzīgas izmaksas.

– Kad 25. maijā bija iedzīvotāju, būvnieka, projektētāja un pašvaldības tikšanās šajā ielā, tika secināts, ka pašvaldības ēkai Annas ielā 7 nav ierīkots kanalizācijas pievads. Kurš šādos projektos pārstāv pašvaldību un aizstāv tās mazaizsargāto iedzīvotāju intereses? Izrādās, ka gadiem ilgi tieši caur šīs mājas pagalmu lietus laikā plūst upe, bet neviens no pašvaldības par to neesot licies ne zinis?!

– Pašvaldības ēkai Annas ielā 7 tiks izbūvēts kanalizācijas pievads – par to tika  lemts 2023. gada 17. maija būvsapulcē. Kāpēc šis pieslēgums netika ierīkots tolaik, kad šajā ielā ierīkoja kanalizācijas tīklus, nevaru paskaidrot.

– Iedzīvotāji saka, ka viņi darbus nav saskaņojuši, projektētājs saka, ka ir. Kā lai zina, kam taisnība?

– Projektēšanas stadijā pašvaldība izsūtīja visiem iedzīvotājiem informatīvus paziņojumus par būvprojekta izstrādi, jo bija plānotas tikšanās ar iedzīvotājiem, bet, tā kā Covid-19 pandēmijas dēļ pulcēšanās bija aizliegta, iedzīvotāju sanāksmes netika organizētas. Ar visiem iedzīvotājiem projektētājs individuāli veica būvprojekta saskaņošanu. Iedzīvotājiem, kurus nebija iespējams sastapt, tika pa pastu izsūtītas ierakstītas vēstules. Būvprojektam ir pievienots saskaņojumu protokols. Diemžēl datu aizsardzības nolūkos šo informāciju nevaram redakcijai sniegt. Iedzīvotāji, kuriem ir šaubas par to, vai viņi ir saskaņojuši būvprojektu, iesakām personīgi vērsties pašvaldībā.

Kā tiks pagalmā?

Šādu jautājumu mums uzdeva mājas Talsu ielā 52 īpašniece Dace – viņas īpašumam ir ieeja no Annas ielas, un pagalms, līdzīgi kā citās mājām šajā ielā, ir zemāks par ielu. Liels bija viņas pārsteigums, kad 7. jūnija pēcpusdienā vīri sāka ierīkot apmalītes pie viņas īpašuma, un, bija redzams, ka ielas līmenis būs tik augsts, ka diez vai būs iespējams pagalmā iebraukt ar automašīnu, atvest malku utt. Būvnieki piekrita, ka betona apmalītes ir augstas, taču viss tiekot darīts atbilstoši projektam… Patiesībā viņi pat šo augstumu esot pat nedaudz samazinājuši… Vīri solīja augstuma starpību starp apmalītēm un pagalmu piebērt ar granti un mazu gabaliņu nobruģēt, taču vārtus vienalga nākšoties pacelt uz augšu.

Mēs vēlreiz sazinājāmies ar projekta vadītāju S. Haferbergu un vaicājām, vai tiešām šī situācija nepasliktinās iedzīvotāju dzīves apstākļus? Viņa solīja vērsties pie būvnieka, lai meklētu vēl kādu risinājumu, taču vienlaikus atzina: zinot šo vietu, būšot grūti atrast labāku variantu: “Diemžēl ne viena vien māja šajā rajonā atrodas tādā kā bedrē, tāpēc, ja neliksim apmalītes, pagalmā ies ūdens; tas pats būs, ja brauktuves malu pie mājas veidotu zemāku – tad mainīsies ielas šķērsprofils, un arī viss ūdens no ielas nonāks šīs mājas pagalmā – šobrīd viss tiek darīts tā, lai ūdens nonāktu teknē ielas otrajā pusē.”

Kamdēļ ietve, kamdēļ tāds augstums?!

Šādu jautājumu uzdeva kāds iedzīvotājs, kurš arī dzīvo šī projekta teritorijā; viņš arī pauda izbrīnu par to, kāpēc Miera ielā ierīkota ietve: “Kāpēc nevarēja veidot ietvi vienā līmenī ar brauktuvi, kā tas ir Progresa ielā? Tad mēs iegūtu platāku brauktuvi, bet tagad situācija veidojas tāda, ka Mierā ielā dažviet divas automašīnas samainīties nevarēs. Un kāpēc brauktuve tiek celta tik augstu? Mūsu ielā ir mājas, kas tagad paliks tik zemu, ka noteikti visi ūdeņi būs šajos pagalmos. Vienai mājai no ielas pat ierīkoti pakāpieni uz leju – vai nav ārprāts?! Sanāk tā: cilvēki cietās, lai būtu labāk, bet nu sanāks sliktāk, nekā bija!…”

Vaicāts, vai projektētājs nelūdza projektu saskaņot, kad taču varēja izteikt iebildumus, iedzīvotājs atzina, ka saskaņojumi prasīti: ”Bet kurš nespeciālists tad spēj saprast augstuma atzīmes?! Kad saskaņoja projektu, iela bija vēl vecajā līmenī, bet nekādas atzīmes jau nepalika. Kā mēs toreiz varējām novērtēt, cik augstu būs jaunā iela, ja pa vidu tika rakts, pārrakts, uzbērts, nolīdzināts?!… Tikai tagad, kad saliktas maliņas, redzam, cik šaura kļuvusi iela…”

S. Haferberga skaidroja, ka ietve ierīkota atbilstoši projektam, tāpat arī augstums vērtēts pēc tā. Kas attiecas uz māju, kas atrodas zemāk par brauktuvi, tieši pie tās jau esot ierīkotas vairākas gulijas, lai ūdens lietus laikā nonāktu tajās, nevis pagalmā.

 

 

Mediju atbalsta fonda ieguldījums no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikāciju  “Kur paliek mūsu nauda?” saturu atbild SIA “Novadu Ziņas”. #SIF_MAF2023

 

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *