Lemj par darbiem un dažādām aktualitātēm

 

  1. augustā Tukuma novada domes sēdē kopumā tika izskatīti 58 darba kārtības jautājumi, kā arī papildus pašvaldības vadība informēja par aktualitātēm novadā.

Starp domes sēdēm

Stāstot par paveikto domes sēžu starplaikā, pašvaldības vadītājs Gundars Važa informēja par iesāktajiem būvdarbiem un citām aktualitātēm.

Par gājēju tiltu

Tukuma gājēju tiltu pār dzelzceļu arvien vēl ir sliktā stāvoklī, un, kā skaidroja domes priekšsēdētājs, nu esot sagatavots tā rekonstrukcijas projekts, kas šobrīd tiekot izvērtēts. Ja risinājums jeb tajā paredzētie darbi pašvaldību apmierinās, projektētāji varēs to saskaņot ar institūcijām, un tālāk būs jādomā par iepirkumu un finansējumu.

Jaunpilī rezervē būs propāna gāze

Vēl deputāti tika informēti, ka sadarbībā ar SIA «Tukuma siltums» tiek risināti apkures jautājumi Jaunpilī, kur nepieciešams meklēt alternatīvas iespējas dabas gāzei, kas šobrīd tiek izmantota apkurei. Viens no risinājumiem ir to aizstāt ar propāna gāzi, ko var arī uzkrāt īpašās tvertnēs.

Jau pēc sēdes, kad vaicājām, kur šiem darbiem ņems naudu, G. Važa skaidroja, ka tvertnes jau ir: “Tiks izmantotas tās tvertnes, ko «Tukuma siltums» noņēma Smārdes ielas daudzdzīvokļu mājām, kur propāna gāzes apkures vietā tika ierīkota granulu apkure. Arī gāzes iegādei nauda tiks atrasta. Šobrīd jāmeklē finansējums siltumtrases posma izbūvei, lai Jaunpils vidusskolu varētu pieslēgt vietējās pienotavas apkurei, kas šim mērķim patlaban izmanto dīzeļdegvielu. Tā, salīdzinot ar gāzi, tomēr šobrīd izmaksā lētāk. Nākotnē, kā jau esam skaidrojuši, uzņēmums grasās pieteikties valsts atbalstam, lai ierīkotu savu šķeldas katlu māju.”

Atceļ vecu lēmumu

Deputāti atcēla 2019. gada 14. augustā pieņemtu lēmumu, ar kuru Tukuma novada pašvaldība bija apņēmusies izmantot pirmpirkuma tiesības un iegādāties Jūrmalas pilsētas 365 kapitāldaļas SIA «Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrībā «Piejūra»». Kā izrādās, šis lēmums jau gandrīz gadu nav aktuāls, jo Jūrmala jau 2021. gada 25. novembrī bija atteikusies no lēmuma pārdot «Piejūras» kapitāldaļas.

Piešķir papildu naudu «Vālodzītei»

Vēl deputāti lēma par papildu finansējuma piešķiršanu bērnudārza «Vālodzīte» pārbūves projektam. Kā tika skaidrots sēdē, būvdarbu veikšanas laikā secināts, ka nepieciešams papildu finansējums 52 335,61 eiro (ar PVN), lai nosegtu būvizstrādājumu izmaksu sadārdzinājumam, kas skāris logu, durvju, stikloto ieejas fasāžu, alumīnija konstrukciju, grīdas segumu, radiatoru un citu materiālu iegādi. Atgādinām, ka viena vienošanās par papildu darbiem jau tika noslēgta, un tās izmaksas bija 108 926, 84 eiro jeb 4,09% no kopējā papildu darbiem plānotā apjoma, savukārt kopā ar šajā sēdē apstiprināto finansējumu šobrīd no papildu darbu rezerves iztērēti 161 262, 45 eiro jeb 6,06%, savukārt atlikuši 237 949, 22 eiro jeb 8,94%.

Kopumā pamatlīgumā pieļaujamā finanšu rezerve bija 15% jeb 399 211, 67 eiro. Kopējās projekta izmaksas šobrīd ir 2 822 673,60 eiro. Deputāti lēma, ka šīs izmaksas tiks segtas no 2022. gadā plānotajiem līdzekļiem, kas tiks iegūti, saņemot no valsts lielāku iedzīvotāju ienākumu nodokļa daļu, nekā sākotnēji ticis prognozēts.

Vēl domes sēdē tika uzsvērts, ka uzņēmums visus būvniecības termiņus ievēro, līdz ar to ir cerība, ka līdz nākamā gada martam, kas ir projekta noslēguma brīdis, bērnudārza pārbūve arī tiešām tiks pabeigta.

Šlokenbeka 6 plāno veidot uzkrājumu remontiem

Deputāti atbalstīja daudzdzīvokļu mājas Šlokenbeka 6 (Smārdes pagasta Milzkalnē) iedzīvotājus, kas savā kopsapulcē bija izteikuši vēlmi, sākot no 2022. gada 1. oktobra, izveidot mājas kapitālu remontdarbu veikšanai, iekļaujot rēķinā ikmēneša maksājumu 0,50 eiro/m². Vēl deputāti aicināja šīs mājas dzīvokļu īpašniekus izskatīt iespēju mainīt apsaimniekošanas pakalpojumu sniedzēju.

Jāpiebilst, ka šobrīd oficiālais apsaimniekotājs ir pašvaldība, taču ieteikums ir iedzīvotājiem izvēlēties kādu no esošajiem daudzdzīvokļu māju apsaimniekotājiem – SIA «Jauntukums», SIA «Tukuma nami» vai SIA «Komunālserviss TILDe».

Atbalsta ielu apgaismojuma maiņu

Kā komitejās, tā domes sēdē deputāti diskutēja par energoefektīva ielu apgaismojuma maiņu Tukuma novadā. Jau esam rakstījuši, ka SIA «Smart Meter» bija izstrādājis detalizētu apkopojumu jeb auditu par Tukuma novada ielu apgaismojumu. Kopumā tajā tika apskatītas 706 ielas un ielu posmi, no kuriem daļēji vai pilnībā izgaismoti ir 487 ielu posmi un laukumi 175 km garumā. Tajos konstatēti 4584 gaismekļi, no kuriem 1223 jeb 27% ir LED veida gaismekļi. Savukārt būtu nepieciešams nomainīt 3 361 gaismekli. Kopējās izmaksas provizoriski plānotas 546 273 eiro apmērā, taču, kā izrēķināts, – ja elektroenerģijas cena ir 200 eiro/MWh, tad izmaksu samazinājums gadā būtu 143 400 eiro, bet projekta atmaksāšanās laiks – 3,8 gadi. Savukārt, ja elektrības cena būtu vēl augstāka – 350 eiro/MWh, tad izmaksu samazinājums gadā būtu 208 600 eiro, bet šie darbi atmaksātos 2,3 gadu laikā.

Kā tika skaidrots sēdē, pašvaldības 2022. gada budžetā ielu apgaismošanai bija plānoti 490 711 eiro, to vidū arī gaismekļu nomaiņai un remontam. G. Važa skaidroja, ka ir iespējas piesaistīt arī Eiropas projektu līdzekļus, taču dalība šādā projektā vēl negarantē finansējuma iegūšanu, bet šie darbi būs jāizdara neatkarīgi no tā – būs projektu līdzfinansējums vai nē.

Deputāts Juris Šulcs interesējās, vai ir domāts iepirkumu sadalīt vairākās lotēs un vai tomēr nebūtu jāapsver piedalīšanās projektu konkursos, lai vismaz daļu līdzekļu varētu šādi nosegt. Deputāts Kaspars Gribusts iebilda, ka, piedaloties projekta konkursā un gaidot šo finansējumu, būtu vajadzīgs daudz ilgāks laiks – pusotrs gads, kamēr reāli šāds apgaismojums tiktu ierīkots, bet pašu spēkiem to varētu izdarīt pusgada laikā. G. Važa skaidroja, ka diez vai to varētu izdarīt pusgada laikā, bet jebkurā gadījumā šobrīd pats galvenais ir pieņemt lēmumu, lai varētu sākt darbu.

Deputāti atbalstīja LED tipa gaismekļu nomaiņu, ieguldot pašvaldības budžeta līdzekļus, un uzdeva pašvaldības Iepirkumu komisijai sadarbībā ar Attīstības nodaļu sagatavot iepirkuma nolikumu LED tipa gaismekļu iepirkšanai, piegādei un nomaiņai. Finansējums šiem darbiem tiks paredzēts 2023. gada pašvaldības budžetā.

Pūrē plāno sakārtot laukumu

Vēl deputāti atbalstīja Pūres pagasta ieceri atjaunot laukuma segumu 260 m² platībā pie Pūres kultūras nama. Šo projektu plānots iesniegt Kandavas partnerībā, lai saņemtu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai līdzfinansējumu 22 500 eiro apmērā, savukārt tā kopējās izmaksas ir 25 000 eiro. Atlikušos 2500 eiro plānots finansēt no Pūres un Jaunsātu pagastu pārvaldes budžeta.

Izstrādās lokālplānojumu

Deputāti apstiprināja a/s «Tukuma piens» ieceri izstrādāt lokālplānojumu  teritorijai Tukumā, Jelgavas ielā 7, lai uzņēmums tajā varētu uzbūvēt šķeldas katlu māju. Lai to izdarītu, uzņēmējs vēlas mainīt funkcionālo zonējumu daļai no zemes vienības. Kā komiteju sēdē skaidroja Attīstības nodaļas teritorijas plānotāja Inga Tramdaha, sākotnēji bijis paredzēts katlu māju būvēt vienā īpašuma daļā, taču nolemts to pārcelt tuvāk uzņēmuma ražošanas ēkām.

Deputāti apstiprināja lokālplānojuma uzdevumu un par tā izstrādes vadītāju  noteica I. Tramdahu.

Turpmāk vēl.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *