Kapu svētki Zemītē (2023)

 05. Aug, 2023  15:00

Kapu svētki Zemītē

Latvijas Evaņģēliski Luteriskās baznīcas draudze informē, ka Kapu svētki Zemītes pagasta kapsētās notiks 5. augustā: 15.00 Zemītes Pavārkalna kapsētā, 16.00 Grenču ciema Kanduru kapos. Kapu svētkus vadīs mācītājs Vilnis Auziņš.