1. aprīļa smējiens Pūrē

  1. aprīlī Pūres kultūras namā amatiermākslas kolektīvi no Lestenes, Irlavas, Zemītes, Pūres, Jaunsātiem, Smārdes un Cēres palīdzēja atgriezties tradīcijai – amatierteātru festivālam «Smējiens». To pirms daudziem gadiem iedibināja Pūres teātra režisore Ligita Balode, kas tālāk šo stafeti nodeva režisorei Sandrai Svarānei, un nu šis sarīkojums bija jauka atkalredzēšanās.