Sportam atvēlētos ziedojumus sadalīs saskaņā ar sporta politikas prioritātēm

Valsts kapitālsabiedrību ziedojumi sporta nozarei tiks sadalīti, atbalstot gan augsta līmeņa sasniegumu sportu, gan bērnu un jauniešu sportu un tautas sportu – šāda pieeja ziedojumu sadalē atbalstīta šodien, 21. novembrī, notikušajā Latvijas Nacionālās sporta padomes sēdē.

Valsts kapitālsabiedrību ziedojumi sporta nozarei tiks sadalīti, atbalstot gan augsta līmeņa sasniegumu sportu, gan bērnu un jauniešu sportu un tautas sportu – šāda pieeja ziedojumu sadalē atbalstīta šodien, 21. novembrī, notikušajā Latvijas Nacionālās sporta padomes sēdē.

Valdis Dombrovskis, Ministru prezidents: „Esmu gandarīts par konstruktīvo dialogu starp sporta nozares pārstāvjiem un valsts pārvaldi, kā rezultātā, ņemot vērā visu iesaistīto pušu, tostarp sporta asociāciju viedokļus, panākta vienošanās par valsts kapitālsabiedrību ziedojumu sadali. Darbs Latvijas Nacionālajā sporta padomē arī turpmāk tiks organizēts, vērtējot sporta politikas prioritātes ilgtermiņā un ar mērķi nodrošināt, ka valsts budžeta iespēju robežās sporta nozare saņem stabilu finansējumu, ar ko tā var rēķināties nozares prioritāro vajadzību apmierināšanai”.

Kopumā 2012. gadā VAS «Latvijas valsts meži», VAS «Latvijas dzelzceļš» un SIA «LDZ Cargo» sporta nozarei ziedotā summa ir 2 030 000 latu. Pēc konsultācijām ar sporta nozares nevalstiskajām organizācijām, ziedojumus nolemts sadalīt vairāku sabiedrisko organizāciju starpā. Saskaņā ar šodien Latvijas Nacionālās sporta padomes sēdē nolemto, 34% no ziedojumiem paredzētās summas saņems Latvijas Olimpiskā komiteja (690 134 lati), 34% – Latvijas komandu sporta spēļu asociācija (690 200 latu), 22% – Latvijas sporta federāciju padome (446 666 lati), 6% – Latvijas paralimpiskā komiteja (121 800 latu) un 4% – Jaunatnes sporta fonds (81 200 latu).

Šodien padomes sēdē lēma arī par naudas balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sportā 2011. gada nogalē un 2012. gadā. Līdz 2012. gada 1 .novembrim Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) saņēmusi 34 sporta federāciju 79 pieteikumus par naudas balvu saņemšanu par izciliem sasniegumiem sportā 189 personām un sporta veidu federācijām. Pēc konsultācijām ar nevalstiskajām sporta organizācijām – biedrību „Latvijas Olimpiskā komiteja” un biedrību „Latvijas Sporta federāciju padome”- IZM sagatavojusi priekšlikumu naudas balvu piešķiršanai par izciliem sasniegumiem sportā par kopējo summu 384 913 latu. Līdzīgi kā 2009., 2010. un 2011. gadā, tiek piedāvāts noteikt diferencētu pieeju naudas balvu apmēra noteikšanai no Ministru kabineta noteikumos noteiktā maksimālā naudas balvu apmēra.

Padome konceptuāli atbalstīja priekšlikumus naudas balvas sadales kārtībā, taču ierosināja IZM kopā ar Finanšu ministriju pārskatīt procentuālo sadalījumu, to paaugstinot, kā arī nosakot minimālo piešķiramo naudas balvas apmēru. Saskaņā ar 2012.gada 18.septembrī veiktajiem grozījumiem MK 2012. gada 3. janvāra noteikumos Nr. 26 «Noteikumi par kārtību, kādā piešķiramas naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā, un naudas balvas apmēru», naudas balvas saņems arī sportisti, kuri pasaules jaunatnes olimpiskajās spēlēs izcīnīja 4., 5, un 6.vietu.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *