Aicina iesniegt idejas Tukuma zīmei

Pagājušā gada nogalē Tukuma dome nolēma atkārtoti izsludināt konkursu Tukuma pilsētas zīmes izveidei. Darbus var iesniegt līdz 29. februārim.

Pagājušā gada nogalē Tukuma dome nolēma atkārtoti izsludināt konkursu Tukuma pilsētas zīmes izveidei. Darbus var iesniegt līdz 29. februārim.

Tukuma zīme – vides dizaina objekts

Nolikumā teikts, ka konkursa objekts ir vides dizaina objekts, kas tiks izvietots pirms Tukuma pilsētas robežas pie autoceļiem – Jelgavas, Talsu, Zemītes, Rīgas un Raudas ielā. Tukuma pilsētas zīmei jāatspoguļo simboliski pilsētas vārti un jāveicina pilsētas atpazīstamība: jāparāda pilsētas raksturīgās īpašības, jāreprezentē Tukums; tas būs mūsdienu liecinieks pilsētas attīstībai, vēstīs par cilvēkiem, kas tajā dzīvo, un šodienas vērtībām. Zīmei ar savu vēstījumu jārada lepnums par savu pilsētu, tās iedzīvotājiem.

Tukuma zīmes metā jāiekļauj: uzraksts «Tukums», pilsētas ģerbonis, sveiciena uzruna, zīmes izgaismojums. Jāievēro nosacījums, ka zīmei jābūt viegli kopjamai, iespējami drošai pret vandalisma aktiem, jākalpo ilglaicīgi.

Zīmes metā būtu jāiekļauj arī piegulošās teritorijas labiekārtošanas koncepcija. Paredzēts realizēt piecas šādas zīmes.

Konkursā var piedalīties jebkurš profesionāli izglītots mākslinieks vai arhitekts, autoru kolektīvs, kā arī citi interesenti.

Konkursa materiāli pieejami Tukuma domes pieņemamajā istabā, Pils ielā 18, kā arī domes mājas lapā www.tukums.lv internetā. Papildu informāciju var saņemt domes attīstības departamenta arhitektūras nodaļā. Kontaktpersonas: Iveta Vistapole, 31 07217, Maija Fogele, 31 07216, e-pasts: maija.fogele@tukums.lv; arhitekti@tukums.lv

Lai nodrošinātu dalībnieku anonimitāti, iesniegtie materiāli (katra planšete) apzīmējami ar devīzi (burtu vai ciparu kombinācija līdz 10 simboliem) un iesniedzami kopā ar aizlīmētu aploksni, kas apzīmēta ar to pašu devīzi un kurā ievietota informācija par projekta skices autoriem: profesija, vārds, uzvārds, personas kods, adrese, telefons. Ja metu izstrādā autoru grupa, uzrādāma katra autora līdzdalības pakāpe.

Konkursa materiāli un aploksne ar ziņām par autoriem jāievieto kopējā aploksnē ar norādi «Konkursam: Tukuma pilsētas zīme». Aploksne arī marķējama ar devīzi. Materiāli jāiesniedz līdz 2008. gada 29. februārim 10.00.

Konkursa prēmiju fonds ir Ls 900: Ls 600 uzvarētājam un Ls 100 veicināšanas prēmijas.

Aicina piedalīties arī skolēnus

Kā skaidroja ainavu arhitekte Maija Fogele, pirmajā konkursā saņemtie darbi neatbilda nosacījumiem, tāpēc nemaz netika vērtēti. Un tieši tāpēc tiek izsludināts jauns konkurss, kura nosacījumi nav mainīti. Ainavu arhitekte skaidroja, ka šajā darbā aicināti iesaistīties arī skolēni un studenti, kuru idejas un vīzijas par šādu pilsētas zīmi varētu būt ļoti interesantas un noderīgas.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *