Tukuma novada pašvaldība

Tukuma novada pašvaldība Tukuma novada dome

Konkurences padome noslēgusi pārrunas ar Tukuma novada pašvladību

Publiskām personām – valstij, pašvaldībām un to kapitālsabiedrībām – izvēloties privāto pakalpojumu sniedzēju, ir jārīko publisko iepirkumu procedūra, kas paredz pēc iespējas plašāka pretendentu loka dalību tajā. Konkurences padome (KP) veica pārrunas ar Tukuma novada pašvaldību, lai novērstu neatbilstību konkurences neitralitātes regulējumam, kas noteikts Konkurences likuma (KL) 14.1 pantā, pašvaldībai līdz šim neīstenojot publiskos iepirkumus namu pārvaldīšanas pakalpojumu saņemšanai Tukuma pilsētā tām daudzdzīvokļu mājām, kuru pārvaldīšanas tiesības iedzīvotāji nav pārņēmuši. 

Šobrīd nedarbojas publiskā sektora, to skaitā Tukuma novada pašvaldības mājas lapa/Papildināts/

Kā informē Valsts kanceleja, šodien, 3.maijā, Vienotās tīmekļvietņu platformas darbība ir traucēta. Līdz ar to šobrīd nav pieejamas uz šīs platformas esošās publiskās pārvaldes iestāžu mājaslapas. To skaitā – arī Tukuma novada pašvaldības mājas lapa. IT speciālisti strādā, lai atjaunotu platformas darbību. Līdzko platforma atkal darbosies, Valsts kanceleja informēs medijus un sabiedrību.