Agita Puķīte

Abavniekos ūdens atbilst normai

Vairākās sanāksmēs Jaunsātu pagastā kā viens no aktuālākajiem jautājumiem tika minēta dzeramā ūdens sliktā kvalitāte. Par to runāja iedzīvotāju sanāksmē 2011. gada pavasarī, iedzīvotāju un konsultatīvās padomes sanāksmē 22. novembrī un arī šī gada iedzīvotāju sapulcē 21. februārī.