Abavniekos ūdens atbilst normai

Vairākās sanāksmēs Jaunsātu pagastā kā viens no aktuālākajiem jautājumiem tika minēta dzeramā ūdens sliktā kvalitāte. Par to runāja iedzīvotāju sanāksmē 2011. gada pavasarī, iedzīvotāju un konsultatīvās padomes sanāksmē 22. novembrī un arī šī gada iedzīvotāju sapulcē 21. februārī.

Vairākās sanāksmēs Jaunsātu pagastā kā viens no aktuālākajiem jautājumiem tika minēta dzeramā ūdens sliktā kvalitāte. Par to runāja iedzīvotāju sanāksmē 2011. gada pavasarī, iedzīvotāju un konsultatīvās padomes sanāksmē 22. novembrī un arī šī gada iedzīvotāju sapulcē 21. februārī.

Pagājušajā gadā Jaunsātu iedzīvotājs Romualds Stankevičs bija atnesis uz sanāksmi maijā veikto dzeramā ūdens analīžu rezultātus – 12. maijā «Straumēs» ņemtās analīzes uzrādīja paaugstinātu koliformu (zarnu nūjiņu grupas baktērijas) daudzumu ūdenī – (11 KVV/100 ml; norma – 0/100 ml). Viņš aicināja pašvaldību kaut ko lietas labā darīt. Sapulcē šī gada 21. februārī iedzīvotāji atkal teica, ka ūdens kvalitāte slikta – ūdens smirdot un esot duļķains; ja reiz pašvaldība nevarot izdarīt neko citu, lai palīdzot izrakt aku. Tiesa, bija arī tādi, kas noliedza, ka ūdens nebūtu dzerams; aicināja pat ieliet glāzē un nogaršot.
Lai noskaidrotu, ir vai nav Abavnieku ciemata centra ūdens dzerams, pēc Tukuma novada domes un Pūres un Jaunsātu pagasta pārvaldes iniciatīvas 7. martā tika paņemti trīs dzeramā ūdens paraugi: Jaunsātu pagasta pakalpojumu centra «Abavnieki» sanitārajā mezglā, SIA «Vītoli AMI» veikalā, dzīvojamās mājas «Spāres» 6. dzīvoklī. Paraugi iesniegti Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā «Bior», kur veiktas analīzes. Tajās pārbaudīti amonija joni, duļķainība, elektrovadītspēja, kopējā dzelzs daudzums, krāsainība, smaržas un garšas intensitāte, pH, koliformu un Escherichia coli skaits. Salīdzinot analīžu rezultātus ar Ministru kabineta noteikumos «Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība» iekļautajiem normatīviem, jāsecina, ka ūdens atbilst valstī noteiktajām normām.
Kā skaidroja Pūres un Jaunsātu komunālā uzņēmuma vadītājs Voldemārs Strods, ūdens kvalitāte tiek pārbaudīta ļoti stingri: "MK noteikumi nosaka, ka reizi gadā pašvaldībai jāņem ūdens analīzes, savukārt divreiz gadā sertificēta firma «Desco» tīklus dezinficē – šie darbi ieplānoti 11. aprīlī. Pēc tam, kad firma to izdarīs, tā ņems ūdens analīzes, iesniegs tās sertificētā laboratorijā un par rezultātiem informēs domi, savukārt mēs par tiem ziņosim Veselības inspekcijai."

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.