Ru

Olimpiski prieki pasaules klases līmenī

"Šorīt agri piecēlos'i

Par visiemi rītiņiem;

Svešas tautas gaidīdama,

Istabiņu slaucīdama.

Redzu, redzu actiņām,

Kur nāk četri brūtgāniņi:

Viens – ciemiņu slunderkājis,

Otris – bērza atstibens,

Trešais – tautu rudacītis,

Cetorts – Brencis liepājnieksi,"

Tā, krosenes apāvušas un tautiskos brunčus virs sporta tērpa pārvilkušas, 1. martā, sagaidot ārkārtas Kurzemes Preses sporta spēļu dalībniekus, dziedāja laikraksta «Kurzemnieks» mutīgās suitu sievas. Pa apdziedāšanas pantiņam tika katram viesu kolektīvam, katram arī lepnais un gari stieptais suitu "Ē-ē-ē-ē!"

Atdot godu estrādes leģendām, atdot godu Norai Bumbierei

13. martā Jelgavā nu jau otro gadu pēc kārtas tiks atklāts kādreizējai latviešu estrādes leģendai Norai Bumbierei veltīts jauno dziedātāju festivāls un konkurss. Bet pašā februāra nogalē «Neatkarīgo Tukuma Ziņu» redakcijā viesojās šī festivāla iniciatore un Noras Bumbieres fonda dibinātāja, dziedātājas māsa Māra Zustrupa.

Izglītības ministre runā par smagajām skolas somām un pedagogu algām

24. februārī ar reģionālās preses pārstāvjiem tikās izglītības un zinātnes ministre Tatjana Koķe un vairāku ministrijas departamentu vadītāji, lai pastāstītu par uzdevumiem izglītības joma mūsu valstī, kā arī atbildētu uz žurnālistu jautājumiem. Galvenais uzdevums patlaban – tas, ko ministrijas darbinieki paši sev izvirzījuši tā sauktajam Ivara Godmaņa valdības 100 dienu plānam, kam jārealizējas līdz 14. aprīlim.

Ak, šīs vējbakas!

Aptaujājot bērnudārzu darbiniekus un mediķus, noskaidrojies, ka bērniem saslimšanas ziņā līdera lomā šobrīd ir vējbakas. It kā jau labi zināma, vairumam vecāku no pašu slimošanas pieredzes pazīstama saslimšana, taču, aprunājoties ar vienu otru māmiņu, noskaidrojām, ka patiesībā nekas nav skaidrs. Vai ikvienu apsārtumu un pumpu esam gatavas nosaukt par vējbakām; nezinām, ir mūsu bērni pret šo slimību potēti vai nav. Izrādās, pat nezinām, ka šī slimība ir ļoti nopietna, jo nācies gan uz ielas, gan redakcijā (nevis mājās gultiņā) sastapt zaļi nokrāsotus bērniņus, kam esot vējbakas. Visu nezināmo, neskaidro centāmies noskaidrot saruna ar dakteri Solveigu Jakušenoku.

Katram pa astainei

Mirkli pirms likumīgās Žurkas gada iestāšanās – pagājušās nedēļas nogalē – mūsu redakcijā viesojās Vija Gailīte. Čadīgā un atsaucīgā kundze bija centīgi strādājusi, lai katram «Neatkarīgo Tukuma Ziņu» darbiniekam tiktu pa astainam šī gada talismanam – labi noaugušam, tamborētam žurķim.

Kādas ir mūsu intereses?

Nereti, īpaši pēc kādas asākas publikācijas, kādu partiju vai amatpersonu aizskaroša raksta nākas uzklausīt pārmetumu par strādāšanu kaut kādu "spēku" interesēs. Jā, kādas tad intereses žurnālists vai avīze kopumā aizstāv? Jautājums jau drīzāk tāds retorisks, atbildi nemeklējošs, jo tā jau jautātājam (visbiežāk – anonīmam) "zināma".

Salidojums – Raiņa ģimnāzijas dziedātājiem

Kādā reklāmā laikrakstā «Neatkarīgās Tukuma Ziņas» varējām lasīt, ka Raiņa ģimnāzijas skolotājas Rasma Valdmane, Laimdota Silava un Ingūna Kaļķe aicina visus, kam mīļa dziesma, uz skolas 79. dzimšanas dienas svinībām. Savukārt draugiem lv. un citur internetā no viena pie otra Raiņa skolas absolventa ceļo ziņa, ka šīs nedēļas nogalē – salidojums. Par to, kas tad īsti 19. janvārī skolā notiks, izvaicājām vienu no šī pasākuma organizatorēm Rasmu Valdmani.

Dāvana ar ziņu, vēsti un mīklu reizē

Nu jau vairākus gadus, tuvojoties gadu mijai, mūsu redakcijas kolektīvu ar visa laba vēlējumiem un īpašu dāvaniņu – no piparkūku mīklas ceptu nākamā gada talismanu – apciemo Degoles pagasta iedzīvotāja Ļubova Auniņa.
Gaišs cilvēks būdama, Ļubovas kundze nereti padalās ar saviem vērojumiem un atziņām, kas, viņasprāt, noderētu arī avīzes lasītājiem. Tieši viņas rosināti, šogad savam lielajam plakātkalendāram izvēlējāmies Anša Artuma gleznotos rudens ziedus.

Jāuzmanās no ļaunprātīga dedzinātāja (Papildināts)

Kā jau ziņojām, 22. decembrī 04.00 Tukuma policijas pārvaldes dežūrdaļā saņemta ziņa, ka Jaunsātu «Šūļās» deg siena šķūnis. Kā atzina šķūņa īpašnieki, tajā bijis vairāk nekā 300 ruļļu presēta siena. Diemžēl ne šķūni, ne sienu neizdevās glābt, turklāt pēc brīža aizdegās arī otrs «Šūļu» saimniecības šķūnis. Arī tajā bijuši siena ruļļi. Pēc neilga laika saņemta ziņa, ka šķūnis aizdedzies arī kaimiņos. 23. decembrī no rīta «Neatkarīgo Tukuma Ziņu» žurnālists devās uz notikuma vietu. Jau tuvojoties Kukšām, Jaunsātu pagastā pārņēma deguma smārds. Un tas pavada nācējus un braucējus visā ceļā līdz Sautiņiem un tālāk līdz pat Zemītes pagasta robežām.

Kārlim Rozenbergam – talanta balva

Šodien, 26. decembrī, Latvijas televīzijas raidījuma «Palīdzēsim talantam» noslēguma koncertā sponsora sarūpēta balva – jauna trompete – tiks pasniegta arī Tukuma Mūzikas skolas jaunajam talantam, 6. klases audzēknim Kārlim Rozenbergam (skolotājs Māris Rozenbergs).

22.decembrī četras ļaunprātīgas dedzināšanas Jaunsātu pagastā

22. decembrī 04.00 Tukuma policijas pārvaldes dežūrdaļā saņemta ziņa, ka Jaunsātu «Šūļās» deg siena šķūnis. Kā atzina šķūņa īpašnieki, tajā bijis vairāk nekā 300 ruļļu presēta siena. Diemžēl ne šķūni, ne sienu neizdevās glābt, turklāt pēc brīža aizdegās arī otrs «Šūļu» saimniecības šķūnis. Arī tajā bijuši siena ruļļi. Pēc neilga laika saņemta ziņa, ka šķūnis aizdedzies arī kaimiņos. Ir pamatotas aizdomas, ka notikusi ļaunprātīga dedzināšana, notiek izmeklēšana.

Lai ausis ne­sā­pē­tu, ne­nie­zē­tu un arī ne­džink­stē­tu

Ie­priek­šē­jā pielikuma «Mūsu veselība» sa­ru­nā ar Tu­ku­ma po­li­klī­ni­kas ār­stu, oto­ri­no­la­rin­go­lo­gu Os­ka­ru Bēr­zi­ņu ie­pa­zi­nā­mies ar vie­nu no dak­te­ra ap­rū­pes ob­jek­tiem – cil­vē­ka de­gu­nu: uz­zi­nā­jām, kā tas dar­bo­jas, ar kā­dām sli­mī­bām sa­sto­pas un kā tās tiek ār­stē­tas. Šo­reiz kār­ta cil­vē­ka dzir­des un līdz­sva­ra or­gā­nam – ausij.