Vents Dubrovskis

Valentijai Emburei piešķirts Atzinības krusta apbalvojums

Latvijas Republikas Ordeņu kapituls 23. oktobrī nolēma par nopelniem Latvijas valsts labā piešķirt Atzinības krusta V šķiras apbalvojumu Tukuma novada pašvaldības kapitālsabiedrības «Irlavas Sarkanā Krusta slimnīca» ilggadējai direktorei, ārstei internistei Valentijai Emburei.

Latvijas Republikas Ordeņu kapituls 23. oktobrī nolēma par nopelniem Latvijas valsts labā piešķirt Triju Zvaigžņu ordeni: II šķiru – politiķim, bijušajam Latvijas Republikas Ministru prezidentam Valdim Dombrovskimordeņa III šķiru – Daugavpils Universitātes rektoram, profesoram, Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķim, Dr. biol. Arvīdam Barševskim, Latvijas Universitātes Datorikas fakultātes dekānam, profesoram, Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājloceklim, Dr.habil.sc.comp. Jurim Borzovam, bijušajai Latvijas Republikas kultūras ministrei, mākslas zinātniecei un mākslas projektu kuratorei Helēnai Demakovai, ilggadējam pašvaldības darbiniekam, Jelgavas pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājam Andrim Rāviņam, bijušajam Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniekam un Ekonomikas un monetāro lietu komisāram Oli Rēnam (Olli Rehn), tekstilmāksliniecei Edītei Vīgnerei (Edītei Pauls-Vīgnerei); IV šķiru: dzejniecei, tulkotājai un atdzejotājai Dainai Avotiņai, latviešu sabiedriskajam darbiniekam Amerikas Savienotajās Valstīs, Latvijas Republikas goda konsulam Čikāgā, zvērinātam advokātam Robertam Blumbergam, ilggadējam izglītības darbiniekam, bijušajam Cēsu sanatorijas Meža skolas direktoram Egonam Bušam, etnologam, kultūrvēsturniekam, Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķim, Latvijas Universitātes profesoram, valsts emeritētajam zinātniekam, Dr.habil.hist. Saulvedim Cimermanim, fotomāksliniekam Gunāram Janaitim, Dailes teātra aktierim Ģirtam Ķesterim, Rīgas Tehniskās universitātes Būvzinātnes centra vadošajam pētniekam, profesoram, Dr.sc.ing. Jurim Rihardam Naudžunam; V šķiruLatvijas Republikas vēstniecības Krievijas Federācijā Svētdienas skolas vadītājai, dziedāšanas skolotājai Gunai Golubai, kultūras darbiniecei, ilggadējai Latvijas Radio žurnālistei un programmu autorei Liai Guļevskai, ilggadējam jūrniecības darbiniekam, tālbraucējam kapteinim, jūrniecības vēstures pētniekam Antonam Ikauniekam, sabiedriskajai darbiniecei, biedrības «Sieviešu resursu centrs «Prieks»» dibinātājai un valdes priekšsēdētājai Birutai Mežalei; ar ordeņa 1. pakāpes (zeltītu) goda zīmi apbalvot sabiedrisko darbinieci, Alūksnes un Apes novada politiski represēto kluba «Sarma» vadītāju Dzidru Maziku.

Par nopelniem Latvijas valsts labā piešķirt Viestura ordeniIII šķiru – Latvijas Republikas Nacionālo bruņoto spēku Vadības grupas Komandiera biroja vecākajam ekspertam militārās vēstures, tradīciju un patriotiskās audzināšanas jautājumos, atvaļinātajam pulkvedim Jānim Hartmanim, Valsts robežsardzes koledžas direktoram, pulkvedim Arvīdam LiepiņamIV šķiru – Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes priekšnieka vietniekam, Kriminālpolicijas biroja priekšniekam, majoram Raimondam Kronbergam, Valsts robežsardzes koledžas Izglītības koordinācijas nodaļas vadītājai, pulkvežleitnantei Daigai Kupcānei, Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes Speciālo objektu apsardzes pārvaldes Diplomātisko pārstāvniecību apsardzes nodaļas priekšniekam, pulkvežleitnantam Uldim Pokulam, Valsts robežsardzes Ludzas pārvaldes priekšniekam, pulkvežleitnantam Ivaram Ruskulim, Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes biroja priekšniekam, pulkvežleitnantam Ģirtam ZalānamV šķiru  ilggadējam sabiedriskajam darbiniekam, Latvijas Nacionālo karavīru biedrības biedram Laimonam Ezergailim, ilggadējam sabiedriskajam darbiniekam, Latvijas Nacionālo karavīru biedrības biedram Jānim Spičam, ilggadējam sabiedriskajam darbiniekam, Latvijas Nacionālo partizānu apvienības biedram Gunāram Stefanam; 1. pakāpes (zeltītu) goda zīmi – Latvijas Republikas Nacionālo bruņoto spēku Sauszemes spēku Kājnieku brigādes štāba Personālsastāva pārvaldes vecāko instruktoru, štāba virsseržantu Ati Nemmiku, Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes Silenes robežapsardzības nodaļas inspektoru (kinologu), virsniekvietnieku Alekseju Seļski2. pakāpes (sudraba) goda zīmi: Latvijas Republikas Nacionālo bruņoto spēku Sauszemes spēku Kājnieku brigādes Kaujas nodrošinājuma bataljona Tehniskā atbalsta un remonta rotas virsseržantu Juri Zvejnieku.

Par nopelniem Latvijas valsts labā piešķirts Atzinības krustsII šķiru – Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktoram Andrim VilkamIII šķiru: bijušajam diplomātam, Latvijas Republikas Kultūras ministrijas Investīciju un projektu nodaļas ekspertam, arhitektam Jānim Dripem, Latvijas Nacionālās bibliotēkas izpilddirektorei Dzintrai Mukānei, uzņēmējam, kultūras un mākslas mecenātam Jānim ZuzānamIV šķiru – Latvijas Nacionālās bibliotēkas arhitektei Nitai Apsītei, latviešu sabiedriskajam darbiniekam Amerikas Savienotajās Valstīs, zvērinātam advokātam Pēterim Blumbergam, Latvijas Republikas Prokuratūras Ģenerālprokuratūras Darbības analīzes un vadības departamenta prokuroram Gunāram Bundzim, zvērinātai notārei Inārai Ceičai, Ventspils Augstskolas Ekonomikas un pārvaldības fakultātes Ekonomikas teorijas un kvantitatīvo metožu katedras vadītājam, profesoram, Dr.math. Andrejam Jaunzemam, ilggadējai Latvijas Nacionālās operas baleta māksliniecei, baleta repetitorei, klasiskās dejas pedagoģei Regīnai Kaupužai, ilggadējam Valmieras rajona tiesas tiesnesim un bijušajam Valmieras rajona tiesas priekšsēdētājam Indulim Konošonokam, politiķim un lauksaimniekam Armandam Krauzem, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Ķīmijterapijas un hematoloģijas klīnikas vadītājai, Rīgas Stradiņa universitātes profesorei, Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājloceklei, Dr.med. Sandrai Lejniecei, ilggadējam pašvaldības darbiniekam, Smiltenes novada domes priekšsēdētājam Aināram Mežulim, ilggadējam Latvijas Universitātes aģentūras «Latvijas Universitātes Bioloģijas institūts» Augu minerālās barošanās laboratorijas vadošajam pētniekam augu fizioloģijā, zinātniskajam konsultantam, Dr.biol. Vilnim Nollendorfam, ilggadējai Jēkabpils Valsts ģimnāzijas direktora vietniecei izglītības darbā, Dr.paed. Skaidrītei Ozoliņai, ilggadējai izglītības darbiniecei, bijušajai Maltas 1.vidusskolas direktorei un bioloģijas skolotājai Marijai Podniekai, Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas Otrā divpusējo attiecību departamenta direktora vietniecei – Amerikas un Karību valstu nodaļas vadītājai Dacei Rutkai, uzņēmējam, Nacionālo būvkompāniju apvienības padomes priekšsēdētājam Mārim Saukānam, ilggadējam meža nozares darbiniekam, Latvijas-Zviedrijas mežizstrādes kopuzņēmuma SIA «Billerudkorsnas Latvia» valdes loceklim Varim Sīpolam, Valkas Mākslas skolas direktorei, zīmēšanas, gleznošanas un kompozīcijas skolotājai Marutai Stabulniecei, ilggadējam VAS «Ceļu satiksmes drošības direkcija» Valmieras nodaļas priekšniekam Valdim Stiģim, arheologam, Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes Arheoloģijas un vēstures palīgzinātņu katedras vadītājam, profesoram, Latvijas vēstures institūta vadošajam pētniekam, Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājloceklim, Dr.habil.hist. Andrejam VaskamV šķiru – ilggadējai SIA «Vidzemes slimnīca» poliklīnikas Valkā vecmātei Zintai Aleksejevai, ilggadējam sabiedriskajam darbiniekam, Latviešu virsnieku apvienības biedram Oskaram Baltputnim, Tukuma novada pašvaldības kapitālsabiedrības «Irlavas Sarkanā Krusta slimnīca» ilggadējai direktorei, ārstei internistei Valentijai Emburei, ilggadējam kultūras darbiniekam, baleta mākslas vēsturniekam Igoram Freimanim, VSIA «Bērnu klīniskā universitātes slimnīca» anesteziologam reanimatologam Pēterim Kļavam, ilggadējai Nacionālā botāniskā dārza Salaspilī selekcionārei, pētniecei, Dr.agr. Maijai Krisbergai, akmeņkaļu amata meistaram, SIA «Akmens apstrādes centrs AKM» valdes loceklim un līdzīpašniekam Guntim Pandaram, Latvijas Sporta medicīnas asociācijas prezidentei, Valsts sporta medicīnas centra direktorei, sporta ārstei un pedagoģei Ilgai Sarmītei Priedītei, Valsts sociālās aprūpes centra «Rīga» direktora vietniecei – filiāles «Pļavnieki» vadītājai Vēsmai Priedītei, ilggadējai Tautas deju ansambļa «Zelta sietiņš» deju pedagoģei Mairitai Ramzai, ilggadējam Madonas novada Vestienas pagasta ģimenes ārsta prakses vadītājam, ģimenes ārstam Jurim Reinbaham, ilggadējam Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas sporta pedagogam un basketbola trenerim Edvīnam Sprūdem, ilggadējam izglītības darbiniekam, bijušajam Vecmuižas pamatskolas un Duntes astoņgadīgās skolas direktoram un pedagogam Jānim Studeram, ilggadējai Jūrmalas mūzikas vidusskolas speciālo klavieru pedagoģei un direktora vietniecei mācību darbā Irēnei Štrausei, ilggadējam lauksaimniecības darbiniekam Ēvaldam Viļumsonam; ar 1. pakāpes (zeltītu) goda zīmi – ilggadējo izglītības darbinieci, Bulduru Dārzkopības vidusskolas muzeja vadītāju Ritu Dreimani2. pakāpes (sudraba) goda zīmi: valsts aģentūras «Latvijas Kara muzejs» Izglītības un informācijas nodaļas vadītāju Mārtiņu Mitenbergu.

Komentāri

 1. nu tad beidzot kāds pamanījis viņas ilggadējo ieguldījumu Irlavas slimnīcā.Apsveicu!

 2. Irlavas slimnīca bez Dr. Embures milzīgā darba ieguldījuma nebūtu nekas..
  visu cieņu dakterei!
  Apsevicam!

 3. Vissirsnīgākie sveicieni! Paldies par palīdzību un iejūtību ikkatram viņa vajadzībās.Lai veselība un spēks turpmākā darbā!

 4. Irlavas slimnīca ir praktiski pēdējā mazā slimnīca Latvijā, kura vēl darbojas! Te galvenais nopelns ir tieši dr.Emburei!
  Pēc dr.Katlapa viña ir nākamā vislabākā slimnīcas vadītāja! Nevis błembaku viñai vajadzētu, bet pieminekli!
  Cik pagasta iedzīvotāju (darbinieku un slimnieku) ir ieguvēji no šī mūslaiku varoñdarba???

   1. Vai tev vispār ir kaut vismazākā sajēga – cik nāvei nolemtu vēža slimnieku ir nonākuši Irlavas slimnīcā, ko citi ārsti ir jau norakstījuši? Cik no tiem ir nodzīvojuši vēl 3-6 vai vairāk mēnešus pēc ārstēšanās pie dr.Embures?
    Cik svarīgi ir nāvējoši smagam cilvēkam sev atvēlētās pēdējās stundas nodzīvot bez sāpēm un mokām?
    Cik svarīgi ir nomirt netālu no mājām un vēl pēdējā brīdī redzēt savus tuviniekus?
    Nevajag mētāties ar stulbiem apgalvojumiem, ja neko nesajēdz!!!

   2. Diemžēl daudziem dzīvība apstājas šajā slimnīcā, jo tā strādā ar onkoloģiskiem pacientiem. Tāpēc nevajag runāt tādas lietas, par kurām neziniet! Kāpēc cilvēki vienmēr grib parādīt savu skaudību? Un vēl pie tam anonīmi..fuuū, man kauns jūsu vietā!
    es priecājos par dakteri, un ceru,ka vēl turpinās strādāt!:)

 5. Neizsakāmi liels prieks par savu bijušo priekšnieku.Viņš to bija pelnījis jau sen :))

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *