Septiņus noteikumus apvieno vienā

Tukuma domes Sociālo jautājumu komitejas sēdē 15. janvārī izskatīja noteikumus «Par Tukuma pilsētas domes sociālā departamenta un tā struktūrvienību maksas pakalpojumiem». Jāpiebilst, ka galīgo lēmumu šajā jautājumā deputāti pieņems domes sēdē 24. janvārī.

Tukuma domes Sociālo jautājumu komitejas sēdē 15. janvārī izskatīja noteikumus «Par Tukuma pilsētas domes sociālā departamenta un tā struktūrvienību maksas pakalpojumiem». Jāpiebilst, ka galīgo lēmumu šajā jautājumā deputāti pieņems domes sēdē 24. janvārī.

Kā deputātus informēja sociālā departamenta vadītāja Ina Balgalve, apstiprinot noteikumus «Par Tukuma pilsētas domes sociālā departamenta un tā struktūrvienību maksas pakalpojumiem», spēku zaudē septiņi citi noteikumi. Jauni noteikumi izstrādāti, lai atvieglotu to piemērošanu.

Par individuālām konsultācijām pie psihologa Tukuma pilsētā dzīvesvietu deklarējušām personām jāmaksā Ls 15, bet citā pašvaldībā deklarētajām – Ls 20. Ja šādai konsultācijai ir norīkojums, Tukumā deklarētajām personām tā ir bez maksas.

Par uzturēšanos patversmē: Tukumā deklarētajiem jāmaksā Ls 0,50 diennaktī; ja iedzīvotājs tajā uzturas ilgāk par diviem mēnešiem un nepilda sadarbības līgumā paredzētos līdzdarbības pasākumus – Ls 0,70 diennaktī; ja uzturas ilgāk par četriem mēnešiem, saņem pensiju vai ir citi ienākumi un ja nav pildīti līdzdarbības pasākumi – Ls 1 diennaktī; citā pašvaldībā deklarētajiem – Ls 5 diennaktī.

Par uzturēšanos ģimenes krīzes istabās – Ls 1,50 diennaktī par istabu; citā pašvaldībā deklarētajiem – Ls 6 diennaktī par istabu.

Invalīdu dienas centrā «Saime» citā pašvaldībā deklarētajām personām par sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem jāmaksā Ls 5,20 par uzturēšanās dienu (ar ēdināšanu), Ls 3,75 – bez ēdināšanas. Tukumā deklarētajiem par pusdienām (reizi dienā) – jāmaksā Ls 0,50; par dušu – Ls 0,20 (par reizi); par masāžu (personām ar invaliditāti) – Ls 0,50 par vienu procedūru (jāiesniedz invaliditātes apliecības kopija, ģimenes ārsta izraksts ar saslimšanas diagnozi un ārsta rekomendācija masāžai); tādi paši nosacījumi attiecas arī uz fizioterapeita pakalpojumiem.

Bērnu dienas centrā «Saimīte» ikmēneša vecāku (aizbildņu, audžuvecāku) iemaksa ir Ls 10. Tā jāsamaksā līdz katra mēneša 20. datumam. Ja vecāki (aizbildņi, audžuvecāki) divus mēnešus nav maksājuši, bērnu no centra atskaita. Par šo sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumu citā pašvaldībā dzīvesvietu deklarējušajiem jāmaksā Ls 8,35 par uzturēšanās dienu.

Par sociālās aprūpes pakalpojumiem: atbilstoši sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumam un domes lēmumam «Par darba samaksu par aprūpi mājās» noteica samaksas apmēru par pirmā līmeņa aprūpi mājās – Ls 25; otrā līmeņa – Ls 31; trešā līmeņa – Ls 37; ceturtā līmeņa – Ls 198. Par aprūpi servisa dzīvoklī – Ls 77 par vienu izīrēto istabu.

Par cukura līmeņa asinīs noteikšanu Tukumā deklarētajiem pensionāriem un invalīdiem aprūpes istabās Celtnieku ielā 3 un Aviācijas ielā 3 – Ls 0,20 par vienu pakalpojumu.

Deputāti arī noteica, ka sociālās palīdzības komisijai pēc sociālā departamenta vadītājas un struktūrvienību vadītāju ieteikuma ir tiesības noteikumos noteiktās maksas samazināt vai no tās atbrīvot.

Jāpiebilst, ka galīgo lēmumu šajā jautājumā deputāti pieņems domes sēdē 24. janvārī.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *