Lielākie darbi Tukuma pašvaldībā

Domes attīstības departamenta vadītāja Anita Šēlunda un projektu direktore Zane Siliņa 13. februārī, tiekoties ar uzņēmējiem, informēja par pilsētā īstenojamajiem un plānotajiem projektiem.

Domes attīstības departamenta vadītāja Anita Šēlunda un projektu direktore Zane Siliņa 13. februārī, tiekoties ar uzņēmējiem, informēja par pilsētā īstenojamajiem un plānotajiem projektiem.

No tiem lielākie ir Kohēzijas fonda atbalstītie:

* «Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Piejūras reģionā» (Ls 17 003 618),

* «Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Tukuma pilsētā» (Ls 16 498 003);

ar Eiropas reģionā attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējumu (daļu sedz valsts, daļu – pašvaldība) atbalstītie:

* Jelgavas un Alīnes ielu krustojuma rekonstrukcija (Ls 756 263,96),

* Jelgavas un Rūpniecības ielas krustojuma rekonstrukcija (Ls 528 847,70),

* gājēju un velobraucēju satiksmes uzlabošana (Ls 529 895,22).

Ar Ekonomikas ministrijas un domes atbalstu īstenots projekts «Tukuma biznesa inkubators (Ls 305 122), ar Latvijas Vides aizsardzības fonda un domes līdzdalību – «Slocenes upes piesārņojuma avotu novērtējums un pasākumi tā novēršanai Tukuma pilsētā» (Ls 10 000).

Patlaban tiek izstrādāts Tukuma novada pašvaldību apvienošanās projekts, kam nauda Ls 10 000 apmērā piešķirta no valsts budžeta.

Dome iesaistījusies arī INTERREG projektā «Enerģijas menedžments vietējā pārvaldē» (Ls 10 000), savukārt par pašvaldības līdzekļiem uzsāks Raiņa ģimnāzijas stadiona rekonstrukciju (Ls 656 499,46).

Pašvaldība šogad un turpmākajos gados ieplānojusi īstenot dažādas ieceres infrastruktūras, kultūrvides sakārtošanā, izglītības attīstībā un citās jomās:

* celt pirmskolas izglītības iestādi M. Smilšu ielā;

* ar komercsabiedrības līdzdalību celt īres namu;

* uzlabot infrastruktūru Tukuma speciālajā internātpamatskolā, lai tajā varētu iegūt arodizglītību;

* nodrošināt materiālo bāzi vispārizglītojošo skolu skolēniem dabaszinātņu jomā;

* uzlabot pašvaldībai piederošo māju energoefektivitāti;

* rekonstruēt Pils torni;

* atjaunot kultūras nama flīģeli;

* izstrādāt aizsardzības pasākumus Pavārkalna dīķa un piegulošās teritorijas bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai utt.

Lai šīs ieceres īstenotu, jau izstrādāti, kā arī vēl taps projekti, kuros iecerēts gan Eiropas fondu, gan valsts atbalsts.

Domes priekšsēdētājs Juris Šulcs uzņēmējiem stāstīja, ka domāts turpināt Jelgavas ielas rekonstrukciju, līdzīgi darbi padomā arī Zemītes ielā.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *