Attēlam ir ilustratīva nozīme. Avots: tukums.lv

Tiks pasniegti Tukuma novada pašvaldības apbalvojumi

17. novembrī 16.00 svinīgā pasākumā par godu Latvijas valsts svētkiem Tukuma 2. vidusskolā tiks pasniegti Tukuma novada pašvaldības apbalvojumi, izsakot pateicību novadniekiem – gan fiziskām, gan juridiskām personām, kuras ieguldījušas nesavtīgu darbu novada labā un vairojušas novadnieku pašapziņu un lepnumu par Tukuma novada pagastiem un pilsētu, kā arī sekmējušas novada popularizēšanu.

 

Apbalvojumu “Tukuma novada Goda pilsonis” saņems:

 • Zigfrīds Markainis – Tukuma Sporta skolas šaušanas treneris – par izciliem un nozīmīgiem sasniegumiem, attīstot un popularizējot Olimpisko sporta veidu ložu šaušanu, nesot Tukuma novada vārdu valstī un pasaulē.

Apbalvojumus “Tukuma novada Atzinības raksts” saņems:

 • Aija Švāne – Zantes ģimenes krīzes centra vadītāja – par mūža ieguldījumu Viesatu pagasta attīstības veicināšanā un audžuģimeņu kustības attīstībā Latvijā;
 • Kaspars Leimanis – SIA “Kaims” vadītājs – par atbalstu sociāli mazaizsargātām iedzīvotāju grupām, jaunajiem sportistiem un būtisku ieguldījumu vētras postījumu seku likvidēšanā;
 • Aivo Bučiņš – Tukuma BMX kluba vadītājs un treneris – par pašaizliedzīgu un nesavtīgu darbu Tukuma novada BMX sporta kopienas stiprināšanā un attīstībā;
 • Vīriešu basketbola komanda “Kandava/Anzāģe” – par augsti profesionālu, godīgu, brīvprātīgu darbu amatiersporta popularizēšanā, jauniešu motivēšanā un lokālpatriotisma veicināšanā;
 • Sanita Apine – Jaunsātu pagasta vokālo ansambļu vadītāja – par pašaizliedzīgu un augsti profesionālu darbu Tukuma novada Jaunsātu pagasta kultūras jomas attīstībā;
 • Andris Ramoliņš – uzņēmējs – par personīgu ieguldījumu Tukuma novada attīstībā un infrastruktūras uzlabošanā, kā arī nesavtīgu un pašaizliedzīgu palīdzības sniegšanu Ukrainas atbalstam;
 • Daiga Puga – bijusī Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolas direktore – par nozīmīgu un ilggadēju darbu izglītības kvalitātes nodrošināšanā Tukuma novadā un Latvijā;
 • Iveta Čilipāne – Smārdes pamatskolas pedagoģe – par mērķtiecīgu darbu un personīgo ieguldījumu kvalitatīvas interešu izglītības veicināšanā;
 • Solvita Priede – uzņēmēja – par pašaizliedzīgu un nesavtīgu darbu novada senioru dzīves kvalitātes uzlabošanā;
 • Sigita Kūla – Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzijas direktore – par mērķtiecīgu darbu un ilggadēju ieguldījumu Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzijas attīstībā.

Apbalvojumus “Tukuma novada Cildinājuma balva” saņems:

 • Ināra Skrube – Tukuma Politiski represēto kluba “Atauga” vadītāja – par godprātīgu un nesavtīgu brīvprātīgo darbu biedrības darbībā;
 • Ligita Pīterniece – Kandavas politiski represēto apvienības aktīviste – par sabiedriski aktīvu darbu politiski represēto personu pasākumu atbalstīšanā, kā arī atbalstu Cēres pagasta amatierkolektīviem un ieguldījumu audžu ģimeņu kustībā;
 • Ivonna Plaude – laikraksta “Neatkarīgās Tukuma Ziņas” redaktore – par personīgu, nesavtīgu un pašaizliedzīgu palīdzības sniegšanu Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam;
 • Inga Ābelīte un Andis Ābelīte – Kandavas pilsētas svētku dekoratore un direktora vietnieks militārās izglītības un nodrošinājuma jautājumos Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālā vidusskolā – par jauniešu patriotisko audzināšanu un iniciatīvu sabiedriskās dzīves veicināšanā, kā arī pilsētas vides mākslinieciskā tēla veidošanā;
 • Vēsma Zapacka – sociālā aprūpētāja – par nesavtīgu un pašaizliedzīgu darbu, sirsnību, iejūtību un atsaucību;
 • Judīte Dobele – brīvprātīgā – par personīgu, nesavtīgu un pašaizliedzīgu palīdzības sniegšanu Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam;
 • Anita Eņģele – Tukuma muzeja Mākslas galerijas “Durvis” vadītāja – par nesavtīgu darbu novada mākslinieku un amatnieku popularizēšanā un ieguldījumu Mākslas galerijas “Durvis” attīstībā;
 • Ilze Turka – biedrības “Partnerībai laukiem un jūrai” valdes priekšsēdētāja – par Tukuma novada vides un iedzīvotāju labklājības veicināšanu un infrastruktūras attīstību;
 • Daina Eversone – Zantes pagasta feldšere – par ilggadēju un profesionālu darbu, augstu pienākuma apziņu, sirsnību un iejūtību;
 • Laimdota Lēruma – Džūkstes sākumskolas pedagoģe – par ilggadēju un profesionālu darbu skolēnu izglītības veicināšanā un attīstībā;
 • Gunta Lāce – bijusī Smārdes pamatskolas direktore un skolotāja – par ilggadēju ieguldīto darbu skolēnu izglītības veicināšanā un attīstībā;
 • Dace Treimane-Freimane – biedrības “Labklājībai” valdes priekšsēdētāja – par Lapmežciema pagasta iedzīvotāju saliedēšanu un kopības sajūtas veidošanu, un attīstošas vides veidošanu;
 • Dzintra Linde – Jauktā kora “Kandava” bijusī diriģente un vokālā ansambļa “Do-Re-Mi” vadītāja – par profesionālu, radošu darbu kora un ansambļa vadīšanā un ilggadēju ieguldījumu Kandavas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu profesionālajā izaugsmē;
 • Imants Skrickis – Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības “Akots” valdes priekšsēdētājs – par inovatīvu un modernu uzņēmuma vadīšanu, Zemītes pagasta un Grenču ciema popularizēšanu;
 • Judīte Valaine – biškope – par aktīvu dalību mājražotāju kustības izaugsmē un attīstībā, atsaucību, labestību un nesavtīgu atbalstu senioriem Ziemassvētku laikā;
 • Engures brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība – par nesavtīgu un pašaizliedzīgu palīdzības sniegšanu Engures pagasta iedzīvotājiem;
 • Lapmežciema pagasta brīvprātīgo ugunsdzēsēju brigāde: Edgars Egle, Nauris Galancevs un Oskars Neilands – par nesavtīgu un pašaizliedzīgu palīdzības sniegšanu Lapmežciema pagasta iedzīvotājiem.

Apbalvojumu “Tukuma novada domes Pateicības raksts” saņems:

 • Kandavas novada pensionāru biedrība un vadītājs Ojārs Budžens – par nesavtīgu komandas darbu un ieguldījumu senioru dzīves uzlabošanā;
 • Daina Jansone – Lapmežciema pirmsskolas izglītības iestādes grupas “Bitīte” audzinātāja – par ilggadēju un nozīmīgu ieguldījumu, izglītojot bērnus pēc jaunākajām metodēm;
 • Zanda Jansone – Lapmežciema pirmsskolas izglītības iestādes grupas “Bitīte” audzinātāja – par īpašu pieeju un ieguldījumu, izglītojot bērnus pēc jaunākajām metodēm;
 • Anita Čiša – Lapmežciema pirmsskolas izglītības iestādes grupas “Bitīte” auklīte – par īpašu pieeju un ieguldījumu, izglītojot bērnus pēc jaunākajām metodēm;
 • Dace Dēliņa – arhitekte – par atsaucību, profesionalitāti un iesaisti Smārdes pagasta infrastruktūras uzlabošanā;
 • Kaspars Kārkliņš – Engures vidusskolas direktores vietnieks informācijas jautājumos – par aktīvu iesaisti Engures pagasta sabiedriskajā darbā un atbalstu Ukrainas karā cietušajiem;
 • Inese Klestrova – Tukuma Mākslas muzeja vadītāja – par inovatīvo pieeju izstāžu scenogrāfijas koncepcijas veidošanā un sasaisti ar mācību saturu vispārējā izglītībā;
 • Normunds Šērs – Engures pagasta sporta metodiķis – par aktīvu sabiedrisko darbību sporta jomā Engures pagastā;
 • Laura Vēvere – pirmsskolas izglītības iestādes “Vālodzīte” saimnieks – par apzinīgu un pašaizliedzīgu darbu saistībā ar projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana Tukuma PII “Vālodzīte”” īstenošanu;
 • Zane Grošteine-Balode – biedrības “Palīdzēsim viens otram” brīvprātīgā – par nesavtīgu un apzinīgu brīvprātīgo darbu Tukuma novada maznodrošināto iedzīvotāju, kā arī bērnu ar īpašām vajadzībām labā;
 • Andris Aleksīns – SIA “Tukuma slimnīca” galvenais ārsts – par profesionalitāti un augstu atbildības sajūtu saskarsmē ar pacientiem un kolēģiem;
 • Mareks Lavrinovičs – Tukuma Sporta skolas fiziskās sagatavotības treneris un sporta kluba “Bushido” treneris – par nesavtīgu darbu ar iedzīvotājiem, lai preventīvi mazinātu noziedzības un sociālās atstumtības riskus, un ieguldījumu darbā ar personām ar dažādiem attīstības traucējumiem;
 • SIA “Jaunpils zobārsts” pārstāves Ilze Rencberga un Ieva Rencberga – par ilggadēju un kvalitatīvu sabiedrības veselības aprūpes nodrošināšanu un atbalstu pašvaldības rīkotajos pasākumos;
 • Agnese Priede – Dabas aizsardzības pārvaldes vecākā eksperte – par nenovērtējamu darbu Latvijas dabas daudzveidības aizsardzībā, īpaši Ķemeru Nacionālā parka un Abavas senlejas dabas vērtību sargāšanā, sabiedrības izglītošanā un izpratnes veidošanā par dažādiem dabas procesiem, daudzveidību un nozīmi;
 • Edgars Jekimovs – traktortehnikas operators – par aktīvu iesaisti sabiedriskajā darbā un atbalstu Tumes pagasta rīkotajos pasākumos;
 • Ivonna Studena – zobārste – par ilggadēju, kvalitatīvu veselības aprūpi zobārstniecībā un dalību programmā “Mobilais zobārstniecības autobuss”, augstu profesionalitāti un rūpību valsts apmaksātu zobārstniecības pakalpojumu sniegšanā bērniem lauku skolās;
 • Olga Ritikova – pensionāre – par atsaucību, iejūtību un nesavtīgu atbalsta sniegšanu Engures pagasta senioriem.

Komentāri

 1. Interesanti kāda ir šī īpašā pieeja pirmsskolā? Tur bez tādas šobrīd neviens skolotājs nevar strādāt.

 2. Pats labākais ir zobārstam, par naudas pelnīšanu. Saprastu ja par baltu velti labotu, bet tā murgs

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *