Attēlam ir ilustratīva nozīme

Kāds novadā būs nekustamā īpašuma nodoklis 2023. gadā

Cik daudz par zemi un ēkām maksāsim 2023. gadā un kādi būs nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi, – to vaicājam Tukuma novada pašvaldības Īpašumu nodaļas vadītājai Mairai Zonenbergai.Šāds jautājums radies, ņemot vērā, ka šogad nekustamā īpašuma nodokli par zemi un ēkām rēķināja pēc tiem nosacījumiem, kādi bija spēkā katrā no četriem novadiem, bet 2023. gadā Tukuma novadā būs noteikta vienota kārtība, kas apstiprināta ar jauniem noteikumiem «Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Tukuma novadā». Šie noteikumi pēc izskatīšanas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības un Finanšu ministrijā tika apstiprināti 2022. gada 27. oktobrī, bet spēkā stāsies 2023. gada 1. janvārī. 

Ja nav izmaiņu īpašumā, visdrīzāk, to nebūs arī nodoklī

– Vai un kā ir pieaugušas zemes kadastrālās vērtības, no kurām 2023. gadā rēķinās nekustamā īpašuma nodokli?

– Kadastrālās vērtības nav mainītas, protams, ja nav mainījusies situācija pašā īpašumā – noteikti jauni apgrūtinājumi vai dzēsti vecie, varbūt ir noteikts cits lietošanas mērķis, varbūt ir pārmērītas vai sadalītas platības utt., – tādā gadījumā kadastrālā vērtība var mainīties. Ja ar īpašumu nekādas darbības nav veiktas, arī kadastrālā vērtība nemainīsies un līdz ar to arī nemainīsies nekustamā īpašuma nodoklis. Izņēmums varētu būt lauksaimniecības zeme, kurām no 2016. gada tika noteikts kadastrālās vērtības pieaugums par 10%, līdz tā sasniegtu valsts noteikto speciālo vērtību. Lielākā daļa zemes īpašumu ir šo maksimālo vērtību jau sasnieguši, un tikai atsevišķiem arī šogad vēl kadastrālās vērtības pieaugums par 10% un līdz ar to arī nodokļa par zemi pieaugums.

Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi

Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi visā novadā ir 1,5% no īpašuma kadastrālās vērtības.

– Kāpēc saistošie noteikumi paredz īpašus atvieglojumus Lapmežciema pagasta iedzīvotājiem?

– Agrākajā Engures novadā bija noteikts: ja dzīvesvietu īpašumā deklarējis pats nodokļa maksātājs, tad par zemi zem daudzdzīvokļu mājām un par individuālās apbūves zemi nodoklis bija 0,5% no kadastrālās vērtības. Jaunajos noteikumos šie atvieglojumi – 0,5% likme – ir saglabāta tikai Lapmežciema pagasta iedzīvotājiem – ar nosacījumu, ka vismaz viena persona īpašumā ir deklarēta, jo individuālajai apbūvei šajā pagastā ir trīs reizes augstāka vērtība nekā pārējā novadā. Smārdes un Engures pagastu iedzīvotāji, kā to lēmuši deputāti, par zemi maksās tikpat, cik iedzīvotāji pārējā novadā – 1,5% no tās kadastrālās vērtības.

Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām

Ja ēkas kadastrālā vērtība nepārsniedz 56 915 eiro, nodokļa likme ir 0,2%, ja kadastrālā vērtība ir no 56 915 līdz 106 715 eiro, – nodokļa likme ir 0,4%, bet ja ēkas vērtība pārsniedz 106 715 eiro, nodoklis ir 0,6% no kadastrālās vērtības. 

– Vai arī 2023. gadā nodokļa likme mainīsies atkarībā no tā, vai dzīvoklī (ēkā) ir kāds deklarēts, vai nav?

– Ja 2023. gada 1. janvāra pulksten 00.00 dzīvesvieta īpašumā nav deklarēta nevienai personai, tad tiek piemērota paaugstināta nekustamā īpašuma nodokļa likme – 1,5% apmērā no objekta kadastrālās vērtības. Agrāk šāds nosacījums bija Tukuma un Kandavas novadā, bet tagad šīs nosacījums ir noteikts visā Tukuma novadā.

– Un kā tas skar juridisko personu īpašumus?

– Juridiskajām personām, kas izīrē dzīvokļus, likums «Par nekustamā īpašuma nodokli» nosaka nodokļa apmēru 1,5% no kadastrālās vērtības, taču, ja īres līgums ir nostiprināts Zemesgrāmatā, piemērojam tādas pašas likmes, kā fiziskajām personām – 0,2, 0,4 un 0,6%. Papildus tam pašvaldība ar saistošajiem noteikumiem ir noteikusi, ka – lai varētu maksāt mazāku nodokli, vismaz vienam cilvēkam dzīvoklī noteikti jābūt deklarētam.

– Ir vēl kādi nosacījumi?  

– Ja nodokļu maksātājs miris taksācijas gada laikā, nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinam nākamajā gadā nepiemēro šo noteiktumu nosacījums par 1,5% likmi no objekta kadastrālās vērtības.

 

Plāšak par nodokļiem, tostarp, kādi tie varētu būt, ja ēka degradēta, un kādus atvieglojumus paredz pašvaldība, iespējams lasīt ŠEIT=======>>>>>>

Komentāri

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *