Dabas aizsardzības pārvalde uzsāks invazīvo augu izskaušanu Kandavā

Aprīlī Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar Kandavas un pagastu apvienību uzsāks invazīvo augu izskaušanu Kandavā. Pielietojot Latvijā jaunas, dabai draudzīgas, ekspertu izsvērtas metodes, ierobežos invazīvās augu sugas Kanādas zeltgalvītes izplatību 6,3 ha platībā Kūrorta ielā 12, Kūrorta ielā 2 un Kalna ielā 2 (Skolas kalnā starp Kūrorta un Zīļu ielām). Darbi ļaus sakārtot pilsētvidi un novērst apdraudējumu dabas daudzveidībai.

No aprīļa līdz novembrim Dabas aizsardzības pārvaldes invazīvo sugu ekspertu vadībā šajā pilsētas daļā plānots veikt ainaviski nevērtīgo nelielo koku un krūmu izzāģēšanu un teritorijas regulāru pļaušanu. Nākamajos gados notiks teritorijas labvēlīga stāvokļa uzturēšana. Darbi plānoti no 2023. līdz 2026. gadam, un tie ir saskaņoti ar Tukuma novada atbildīgajām institūcijām.

Teritorijā tiks izskausta Kanādas zeltgalvīte, sakopts un pļaujot uzturēts bioloģiski vērtīgais zālājs, kā arī uzlabota ainava, padarot to pievilcīgāku pilsētas iedzīvotājiem un tūristiem.

Vienlaikus tiks veikts monitorings un invazīvās sugas izskaušanas metožu efektivitātes izvērtējums, lai gūtu pamatotas atziņas invazīvās sugas apkarošanai citviet. Gūtā pieredze ļaus sagatavot vadlīnijas invazīvo sugu izskaušanai Latvijas mērogā. Šī un citas projektā apsaimniekotās teritorijas kalpos kā demonstrācijas vietas nozares profesionāļiem un citiem interesentiem.

Tāpat kā visā Latvijā, invazīvo sugu izplatīšanās ir nozīmīga problēma arī Kandavā un Abavas senlejā. Invazīvās svešzemju sugas ir Latvijas dabai neraksturīgas augu un dzīvnieku sugas, kas strauji vairojas un agresīvi izplatās, izkonkurē vietējās sugas un apdraud dabas daudzveidību, izmaina ekosistēmas, rada ekonomiskus zaudējumus, atsevišķas sugas – arī kaitējumu cilvēka veselībai. Kanādas zeltgalvīte ir viena no izplatītākajām invazīvajām sugām Latvijā ar negatīvu ietekmi. Tā izplatās galvenokārt no mazdārziņiem un neapsaimniekotām lauksaimniecības zemēm. Dabas aizsardzības pārvalde aicina būt atbildīgiem un ierobežot šo sugu savos īpašumos. Kanādas zeltgalvīte izplatās galvenokārt ar sēklām, tāpēc mazākais, ko var darīt plašas invāzijas novēršanai, ir to nopļaut – vēlams divreiz gadā, – nepieļaujot sēklu nogatavošanos.

 

 

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *