AVOTS: visittukums.lv

Atklāta vēstule Tukuma iedzīvotājiem, domes vadībai un deputātiem, visiem dabas draugiem

Mēs nevaram stāvēt malā!

Tā kā novembrī, decembrī un janvārī a/s «Latvijas valsts meži» Melnezera apkārtnē 153 un 158 kvartālā (Kopā 26 ha. – Red.) plāno veikt it kā meža uzlabošanas darbus, maskējot tos ar sanitārā stāvokļa uzlabošanu, taču par to mani māc lielas bažas – [ir aizdomas], ka aiz tā visa slēpjas prettiesiska un negodīga rīcība no «Latvijas valsts mežu» puses pret tukumniekiem un apkārtējo vidi.

Kā pamatojumu koku ciršanai «Latvijas valsts meži», pirmkārt, min mizgraužu bojātās egles, taču pavisam skaidri redzams, ka mizgrauzis ir tikai aizsegs ļaunprātīgai vērtīgu koku izciršanai, balstoties tikai uz materiālajām iegūstamajām vērtībām, izcērtot šo mežu. Otrkārt, viss šis meža masīvs sastāv no gadu ziņā vecu un lielu dimensiju kokiem, kuru apkārtmērs eglei un priedei vidēji svārstās no 170 līdz 200 centimetriem, bet atsevišķiem kokiem tas ir vēl lielāks, līdz ar to pēc pāris desmitgadēm tie sasniegs jau aizsargājamo koku statusu. Kā zināms, šis mežs Latvijā un pēc Eiropas Savienības ekspertu vadlīnijām skaitās bioloģiski vērtīgs mežs, kas turklāt atbilst aizsargājama biotopa minimālajām prasībām. Lai gan dabas aizsardzības iestādes nepamatoti ir panākušas šo teritoriju neiekļaušanu aizsargājamos biotopos, rosinu NEKAVĒJOTIES veikt valsts mēroga biotopu inventarizāciju šajos meža kvartālos un atzīt šīs teritorijas par aizsargājamām!

Kāpēc tas ir svarīgi? Kāpēc ir svarīgi saglabāt mežu ilgtermiņā? Kā jau zinām, šīs meža teritorijas ir Eiropas Savienības nozīmes prioritārs mežu biotopu veids, kas tiek apzīmēti kā veci vai dabiski bareāli meži vai purvaini meži. Veicot jebkādu saimniecisku darbību šajos mežos, tiek nopietni apdraudēta apkārtējo biotopu pastāvēšana ap Melnezeru un tā apkārtējā teritorijā.

Latvijā cilvēku darbības dēļ biotopi izzūd vai to platības samazinās, un tas izraisa biotopu fragmentāciju. Fragmentācija un biotopu platības izzušana negatīvi ietekmē daudzu sugu pastāvēšanu, un tiek uzskatīta par būtiskāko bioloģiskās daudzveidības samazināšanās cēloni. Mums vajadzētu nevis samazināt, bet gan ap Tukumu palielināt biotopu platības, jo tas ir viens no galvenajiem pareizas apsaimniekošanas uzdevumiem Eiropas Savienības mērogā. Mūsu kā iedzīvotāju pienākums ir aizsargāt šos biotopus. Tas nozīmē, ka jebkura biotopa aizsardzība radīs labvēlīgu ietekmi konkrētajā teritorijā un kopumā palīdzēs saglabāt labvēlīgo biotopu aizsardzības stāvokli valstī kopumā. Kā jau zinām, viens no Eiropas Savienības Bioloģiskās stratēģijas mērķiem paredz, ka līdz 2020. gadam dalībvalstīm savās teritorijās jāatjauno vismaz 15% biotopu.

Vēlos, lai pilsētas iedzīvotāji sāktu saprast, cik lielu labumu sniedz Tukuma apkārtnes meži! Tiem ir liela nozīme ūdensapgāde, gaisa attīrīšanā un filtrācijā, kas īpaši svarīgi ir tagad, pieaugot automobiļu skaitam un attīstoties rūpniecībai. Bet pats galvenais, ko sniedz apkārtnes meži, ir to saražotais un ar fitoncīdiem bagātinātais skābeklis, kas ir pirmais priekšnoteikums iedzīvotāju dzīves kvalitātes paaugstināšanai pilsētā un tās apkārtnē. Kā zināms, jo lielāka ir augoša meža biomasa, jo vairāk oglekļa mežs piesaista, tātad – jo vairāk lielo koku būs mūsu mežos, jo bagātāku skābekli ieelposim, jo – mežs ir mūzu plaušas. Pateicoties mežam, mums ir tīrs, svaigs un veselīgs gaiss.

Turklāt – meži samazina postošo vēja ietekmi uz pilsētas apkārtni, ņemot vērā mūsu ģeogrāfisko stāvokli. Ilgtermiņā mežu izciršana vainagosies ar valdošo vēju pastiprināšanos Latvijas teritorijā, kā arī globālā mērogā.

Mežam, īpaši cilvēku darbības maz ietekmētiem mežiem, kāds šajā gadījumā ir arī šis mežs, ir augsta zinātniskā vērtība. Tam ir nozīmīga dabas izziņas vērtība, jo liela daļa dabas takas vijas cauri Tukuma mežiem, rādot un mācot dabiskos meža procesus. Savukārt atpūta pilsētas mežos pozitīvi ietekmē cilvēka veselību un darba spējas, ko apliecina fakts, ka Tukuma apkārtnes mežos pēdējā laikā ir pieaudzis atpūsties gribētāju skaits. Šeit notiek skriešanas un orientēšanās pasākumi, kas veicina Tukuma mežu atpazīstamību Latvijā.

Un ko šajā situācijā darīsim mēs? Vai tiešām stāvēsim malā un skatīsimies, kā tukumniekiem atņem pēdējo neskarto mežu – apmēram 200 gadu vecu kulta vietu?

Es jūs, iedzīvotāji, dabas draugi, politiķi, Tukuma novada domes vadība un deputāti, aicinu: aizstāvēsim savus piepilsētas mežus, to neapšaubāmās vērtības un neļausim tos izcirst, nerēķinoties ar augošās pilsētas – novada centra – iedzīvotāju vajadzībām pēc tīras un veselīgas vides, pēc iespējām pilnvērtīgi atpūsties, baudot dabu, mežu visā to daudzveidībā!

Deputāti, jūsu rokās ir mūsu – iedzīvotāju, vēlētāju pilnvarojums un arī vara, lai iedzīvotāju vārdā izteiktu savu nostāju, neļaujot izpostīt teju vienīgo neskarta meža saliņu mūsu pilsētas pievārtē! Aicinu jūsu sazināties ar atbildīgajām institūcijām un valsts dienestiem, pašiem nolemt, lai šim un, iespējams, arī citiem piepilsētas mežiem noteiktu aizsargājamas dabas teritorijas statusu!

Bet jūs, iedzīvotāji, arī mani domu biedri, aicinu parakstīties zem šīs vēstules, tā apliecinot apņēmību nosargāt savu iecienīto atpūtas vietu un tās izcilās dabas vērtības!

Rihards Linbergs

P.S. vēstuli klātienē iespējams parakstīt redakcijā, Tukumā, Brīvības laukumā 10. Varat arī sūtīt pašu rakstītas un parakstītas vēstules ar atbalstu mūsu mežam gan uz redakciju: e-pasts: ntz.ntz@lv un/vai uz pilsētas domi!

***

Arī mēs – redakcijas darbinieki – pievienojamies Riharda vēstulei, kā arī esam atraduši un uzrunājuši mežkopības un citus ekspertus, lai viņi novērtētu mežu pie Melnezera, gan norādot reiz jau iezīmētās biotopu vietas, gan izvērtējot vajadzību izcirst par slimu nosaukto un iezīmēto meža daļu utt. Pirmā saruna un tikšanās ar ekspertiem mežā jau notikusi – 27. novembrī, un par to lasāms 1. decembra laikrakstā ŠEIT=>

Komentāri

 1. Patreiz notiek Tukuma novadā varens mežu izciršanas maratons. Kur vien brauc,visur cērt. Zentenē arī.

 2. “maskējot tos ar sanitārā stāvokļa uzlabošanu, taču par to mani māc lielas bažas – [ir aizdomas]”
  “aizsegs ļaunprātīgai vērtīgu koku izciršanai, balstoties tikai uz materiālajām iegūstamajām vērtībām”

  ar bažām un aizdomām varētu būt takā par īsu

  Arī par Civid19 daudziem ir bažas un aizdomas par afēru, piespiedu vakcināciju(“čipošanu”) u.t.t.

  Gribētu vairāk pamatotu argumentu no speciālistiem nevis “dīvānekspertiem”. Pagaidām argumentētāk izklausās LVM.
  Arī savā dārzā ir jāatbrīvojas no nezālēm, slimiem kokiem, krūmiem, kas nu kuram dārzā. Nevis atstāt dārzu augt pašplūsmā un nosaukt to par svarīgu, dabisku u.c.
  Kas traucē ļaut darīt LVM savu darbu un uzraudzīt, lai nenotiktu “prettiesiska un negodīga rīcība no «Latvijas valsts mežu» puses pret tukumniekiem un apkārtējo vidi”.

  Mežu nekopjot, to var zaudēt un nebūs ne pilsētniekiem, ne kādam citam

 3. Paskat kā izcūkoja Durbes parku !!
  Caurspīdīgs !
  Toties kāds tika pie labas malkas

 4. Tukums vispār ir nolaists pēdējās gadus- Nemaz neatbilst sauklim “Uz Tukumu pēc smukuma”.

  1. Parkam jau arī jābūt koptam un caurspīdīgam,tāds arī varētu būt arī šeit.Tad nebūs dažam labam pārsteigumi,ka pretī parādās visādi pārsteigumi.

 5. taču par to mani māc lielas bažas – [ir aizdomas]-šitas labs,dīvāneksperta spriedelējuma paraugs
  P.s. tiešām redakcija varēja publicēt ekspertu atzinumu pirms ar savtīgu ieintresētību atbalstīt kuru katru spriedelētāju

  1. Ko te varētu nozīmēt ”savtīgas intereses”? Ne mēs, ne mūsu pieaicinātie eksperti nav iesaistīti koku ieguves vai apstrādes biznesā.

   1. Kur savtīgās intereses-lētas publicitātes alkstoša “dīvāneksperta” atbalstīšana un uz viņa emocionālās vēstules pavilkušos mietpilsoņu piepulcēšana sava izdevuma atbalstītāju pulciņam…
    P.S. paša regulāri izskrieta gandrīz katra taka 3km rādiusā no Melnezera -tas mežš brēktin brēc pēc sanitārās cirtes ar saviem slimajiem,nokaltušajiem,sagāztajiem un bīstamajiem kokiem,bet to jau svētdienas staigātājiem,kas no asfalta tik pie ezera konteinera nokāpj nesaprast

    1. Arī es tur regulāri skrienu, šo to no meža, dabas un kokiem saprotu,jo ir attiecīga izglītība un darbstāpēc ļoti labi zinu, ko šodienasLatvijas mežinieku izpratnē, ar izņēmumiem gan, nozīmē meža kopšana.tā ir meža un dabasizvarošana, tupa ražošana, bez sajēgas par dabas procesiem un vajadzībām!

     1. Pamēģini paskriet biščiņās tālāk pa Raudas mežiem. Piemēram.Nevarēsi.Tur to mežsinīšu kultūru labi var redzēt. Pat 10 gadu vecās cirsmās velns kaklu var nolauzt ,harvīšu postījumi nav sadzijuši. Un tā visur

    2. Lielāka kaitēkļa par “dabas valdnieku” cilvēku nav. Atver acis un paskaties, kas pasaulē darās! Lielākā apokaliptisko ainiņu daļa ir tādu “dabas sakopēju” rīcības sekas!

     1. Tā viš ir.Dabā ir tā ka koks koku no vēja aizsargā.Tagad uznākot stiprākam vējam viss atlikušais mežs tiks nolauzts,to jau labi varēja novērot Jaunmoku apkārtnē un citur.

    3. Pilnībā pievienojos . mežs ir jākopj un jau sen bija laiks tās piekakātās lazdas un alkšņus iztīrīt

  1. Vispirms aizej līdz tam melnezeram un pa ceļam paskaties uz eglēm, pilna ceļmala ar plikām nobirušām eglēm, vasaras vidū jau plikas bija un skuju çupa apakšā. Pieļauju, ka paķers ari kādu egli klāt ne tikai sanitāro, bet mežs kaut kad ir jācērt

   1. un tāpēc tam ir jāļauj nomirt dabīgā nāvē? vai no kaitēkļiem? vai slimībām?

   2. Pilnīgi pareizi – valsts mežs ir dabas resurs, kas pieder visai tautai, nevis mežistrādes kantoriem un viņu nolīgtiem apakšuzņēmējuem, kuru īpašnieki pārsvarā ir tie paši LVM daroņi.

 6. Zvaigzneskalns, Ozoliņu kapu atkritumi un vèl daudzas citas “mazsvarīgas” lietas Tukuma novadniekiem…..Secinājumus izdariet paši…
  Kurš mēs negribam pa karbanādei, kaut mazu daļiņu…Defakto studijā….
  .

 7. Ja pilsētā šādas sausas, bīstamas egles atrastos, tad arī būtu pret to novākšanu??? Manuprāt tās tomēr apdraud cilvēkus kas pārvietojas pa šo mežu un cik mēs visi zinam, tad cilvēku šeit ir ļoti daudz.

  1. “Pilsēta”, tās atbildīgie un deputāti savu “gudrību” ir parādījuši; Durbes mežu ir iznīcinājuši. Bet solīto atjaunošanu ir pārvērtuši par farsu; žurnālistiem ir taisnība!

   1. Piekrītu. Žurnālistiem ir pilnīga taisnība. Zāģeru kartelis ir jāatmasko. Jāsūta info uz tv, radio, visieem iespējamiem medijiem.

 8. Mēs jau neesam PRET kopšanu, bet esam PRET tehnikas izmantošanu šinī mežā.
  Vajag vecos nokaltušos bīstamos kokus nozāģēt ? Lūdzu nozāģējiet un atstājiet viņus tur guļam, tādā veidā atstājot mežam vajadzīgo trupes materiālu.

  1. Diez vai baigi smuki izskatītos ja mētātos sazāģēti koki gar ceļmalām un takām. Es uzskatu ka šim mežam jābūt estētiski pievilcīgam un cilvēkam drošam. Nokaltušos kokus lai atstāj tālāk no ceļiem, lai pilda savus dabiskos procesus, kur tas netraucē cilvēka acij.

 9. Koka nokalšana ir viņa dabīgais process, to mums skolā mācīja.
  Arī es esmu izstaigājusi šīs meža takas, un secināju, ka šādu sakaltušu koku mežā nav daudz.
  Neredzu arī iemeslu, izmantot tehniku, lai nozāģētu pāris sakaltušu koku.
  Pilnībā atbalstu šī meža aizsargāšanu.

  1. Protams tas ir dabisks process, bet lai šis mežs paliktu veselīgs un dzīvotu vēl ilgi tad tas ir jākopj un jāpalīdz mežam.

 10. Šausmas! Ka tik visu iznīcināt! Cik gadu vajag,lai izaugtu tādi skaisti,lieli koki?

 11. Nākamruden skaļi potestēšu, kad kaimiņš vāks nost savus kāpostus.
  Kāpostiem jāļauj dabīgi sapūt uz lauka.

  1. Nekādas līdzības ar kamiņu kāpostiem, jo – kaimiņš vāc SAVĀ dārzā, bet tie mežu postītāji pamatā mūsu visu kopīgo mežu izvaro!

   1. Un tur gan tev tasinība, ka LVM un ZM ir pilns ar ļeņiniešiem-marksistiem, kam viss, kas kopējais ir tikai viņu, jo kur tad paliek LVM peļņas lielākā daļa?! Kam aiziet lielākie LVM iepirkumi?!

   2. Nevajadzētu saukt mežiniekus par mežu postītājiem. Mežinieki mežā iegulda daudz darba un līdzekļus lai mežs izskatītos labi un cilvēkam būtu patīkami tajā uzturēties. Katrs nogabals ko mežā nocērt tiek atjaunots un pēc tam kopts, un tas prasa daudz darba.

    1. Jā, lai “mežs izskatās labi”,, un kas ir tie “labi” parametri? Kas, jūsuprāt, ir mežam un cilvēkam labi? Vsi tiešām tas, kā tagad izskatās lielākā daļa Latvijas mežu, ko “kopuši” šodienas “mežinieki”, tiešām ir kādai dzīvai būtnei labi?

     1. Un jā, es pazīstu mežiniekus, kas bija un ir godavīri, bet viņi ar mani ir vienisprātis – šodienas mežu “apsaimniekošana “ lielākoties ir kampšana un grābšana tūlīt un tagad, ne par mežu, ne tā nākotni, ne citiem cilvēkiem nedomājot

    2. un nevērtē visus cilvēkus pēc sevis. Kas nu kuram ir labi un patīkami! Man nav patīkami ne skatīties, ne uzturēties izcirtumā. Tāpar arī jaunaudzēs vai kokaugu plantācijās, kas nav mežs. Nevienam nav tiesību sabiedrībai atņemt tai piederošu vecu, sugām daudzveidīgu mežu kā cilvēkiem vērtīgu rekreācijas resursu.

     1. mans komentārs bija domāts anonīmajam ???????
      “Mežam” absolūti piekrītu.

  2. Mežu salīdzini ar kāpostu lauku? Covids vai marksisms saēdis tavas smadzenes?

 12. Mani mīļie tautieši, necirtīsim Ziemassvētku egles mežā! Labāk atstāsim eglīti mežā, lai eglīte aug un priecē Dabas Māti. Mēs visi esam Dabas Mātes bērni, tāpēc katram no mums ir tiesības uz dzīvību. Dabas Māte ir mūsu Radītāja. Dabas Māte mūs mīl. Cienīsim dzīvību, kuru mums devusi Dabas Māte. Neatņemsim dzīvību eglītēm, ļausim tām dzīvot, plaukt un zelt! Saudzēsim kokus – Dabas Mātes bagātību. Mīlēsim visu dzīvo dabu! Iepriecināsim Dabas Māti ne tikai ar vārdiem, bet arī ar darbiem. Iedegsim uz galda zaļu svecīti par godu Dabas Mātei. Aizlūgsim Dabas Māti par mūsu tautas labklājību. Lai Dabas Mātes svētība ienāk katrās mājās! Lai Dabas Māte ir ar mums! Lai slavēta Dabas Māte mūžīgi mūžos!
  Ar mīlestību un saticību, Skolnieciņš no Pokaiņu meža [Latvju Dievu dēls]
  ©Skolnieciņš 1999-bezgalība 🙂
  Skolnieciņš® ™Skolnieciņš
  #daba #mežs #egles #DabasMāte #LatvjuDievi #Senpokaiņi #svētmežs #sentēvi #LatvjuDievuSvētība #iecietība #sapratne #draudzība #Skolnieciņš #pagāni

 13. Aizlūgsim,lai mežu postītāji piebremzē savu darbību!Visa Latvijas daba izpostīta!
  Aizlūgsim, lai zaļo mežs,kuru daudzās vietās vairs nav!

 14. Kas notiek , kad viss pieder tautai, varējām redzēt 50 gadus, pat 30 gadu laikā vēl nevaram izrāpties no tās bedres , kad viss piederēja tautai.
  Tāpēc labāk vien būs , ka tādai tautai nekas nepieder, ja nu vienīgi vecpilsētas pritoni.

 15. Nu ja, es par to pašu. Tie, kas pie teikšanas par mežiem, rīkojas ar tiem tieši tāpat kā padomju vara – pofig par tautu, dabu, zemi, ka tik pašiem – tas ir, partijas un pietuvināto šaikai – labi, jāgrābj, ko var pagrābt! Paskaties, dragūn, kam bez visādām ārvalstu kompānijām, ir lielākie mežu īpašumi… Paskaties, uz kurieni ved tā sauktā “Patas” gadījuma pēdas. Un, ja kas, tieši tādas lietas, tas kampšanas gars (arī padomijas elitei raksturīgs) grauj veselīgas kokrūpniecības attīstību, nevis saprātīgu cilvēku saprātīgas prasības iztuŗēties saudzīgi pret šīs resursu ziņā ļoti nabadzīgās valsts kopējām vērtībām.

  1. Lai tak tie meži pieder bagātiem ļaudīm un ārzemniekiem! Tie no meža ražo kokmateriālus , finieri , skaidu blates un mēbeles.
   Atdos to mežu nabagai tautai , tā mežu pārvērtīs rīklē lejamā dzirā un tas būs arī viss.

 16. Zinu vienu baigo Tukuma mežinieku, avīzē lai aprakstīts…dzer un tāds piedzēries arī ar savu apvidus auto laiž!

  1. Vai gadījumā tas nav tas pats, kuru viņa čomaki no LVM izvirzīja “Čiekura” balvai?
   Brrrrr!

  2. Tas ir tas pats,kuram vajag miesassargu- čiganelu? Tad jau visu dara likumīgu,ja jau vajag izsitēju.

 17. Parkam jau arī jābūt koptam un caurspīdīgam,tāds arī varētu būt arī šeit.Tad nebūs dažam labam pārsteigumi,ka pretī parādās visādi pārsteigumi.

 18. Just wish to say your article is as astonishing. The clearness
  for your post is just nice and i can think you’re a professional on this subject.
  Fine together with your permission let me to grab your feed to keep up to date with drawing close post.
  Thanks a million and please keep up the
  rewarding work.

 19. Hi there, the whole thing is going perfectly here and ofcourse every one is sharing data, that’s in fact fine,
  keep up writing.

 20. Hello, I do think your site could possibly be having
  web browser compatibility issues. When I take a look at your site
  in Safari, it looks fine however when opening in I.E., it has some overlapping issues.
  I merely wanted to give you a quick heads up! Besides that,
  great site!

 21. If some one needs to be updated with newest technologies therefore he must
  be pay a visit this web site and be up to date all the time.

 22. Comprar en tiendas chinas de una forma gratis
  Comprar en tiendas chinas es toda una tentación. Su increíble cantidad de productos y
  sus excelentes precios explican su éxito. Es por eso que te contaremos con detalle cómo comprar
  en China sin morir en el intento.

  Si alguna vez te preguntaste si se puede comprar en China desde Perú
  ya te respondo que sí. Y se puede comprar seguro y fácil.

  Siguiendo ésta guía vas a poder realizar tus compras en China
  con éxito.

  ¿Cómo comprar en China desde Perú en 2018?
  Si eres de los que piensa que comprar en el país asiático es difícil te darás cuenta que no lo es.
  Sólo debes echar un vistazo a las mejores páginas para
  comprar en China que te vamos a detallar a continuación.

  No existen requisitos extras, sólo los que ya te contamos en el artículo de compras online desde colombia.

  Un punto a tener en cuenta a la hora de importar de china en 2017 es el sitio en donde comprar.
  La cantidad de tiendas online chinas es grandisima, pero no todas
  son lo suficientemente buenas para comprar desde Perú.

  Es por eso que hicimos un listado con las mejores 8 páginas para comprar
  en China.

  ¿Por qué comprar a China por Internet desde Perú?

  El principal motivo es por sus bajos precios.
  Además existe una gran cantidad de tiendas Chinas online con una
  gran variedad de productos, y precios extremadamente
  competitivos.

  Eso sí: es necesario saber dónde comprar en China
  por Internet, porque no todo es color de rosa. Por eso te recomendaremos una lista de las mejores páginas seguras.

  También es una gran alternativa a comprar en Amazon, comprar en eBay Colombiao
  comprar en AliExpress.

  ¿Cómo comprar seguro en China?
  Debes prestar mayor atención a los siguientes puntos:

  Evita los sitios poco conocidos. Además de la seguridad, no todos los sitios chinos están traducidos al español y tienen productos que nos
  puedan llegan a interesar.
  Procura que tengan como método de pago PayPal.
  Este sistema de pago es el mas seguro del mundo,
  si tiene para pagar con él, puedes confiar 100%.

  Chequea la reputación de los vendedores. Como siempre recomendamos, la puntuación sugerida tiene
  que ser como mínimo de 4 estrellas.
  ¿Qué comprar a China?
  Conviene comprar en China los siguientes productos:

  Ropa de mujer
  Ropa de hombre
  Zapatillas
  Algunos instrumentos musicales
  Tecnología
  Repuestos varios
  Ropa deportiva
  Relojes

 23. There is certainly a lot to learn about this subject.
  I like all the points you have made.

 24. Nice post. I learn something new and challenging on sites I stumbleupon everyday.

  It’s always exciting to read articles from other writers and use a little something from other websites.

 25. Hi there to every body, it’s my first visit of this website; this webpage carries awesome and really
  excellent material for readers.

 26. You actually make it seem really easy together with your presentation however I in finding this topic
  to be actually one thing which I think I would by no means understand.
  It sort of feels too complex and extremely extensive for me.
  I am looking ahead on your next post, I’ll try to get the cling
  of it!

 27. Awesome! Its in fact amazing piece of writing, I have got much clear
  idea on the topic of from this paragraph.

 28. Thanks for sharing your info. I truly appreciate your efforts and
  I will be waiting for your next post thanks once again.

 29. Thanks for finally writing about > Atklāta vēstule Tukuma iedzīvotājiem, domes vadībai un deputātiem, visiem dabas draugiem | NTZ < Liked it!

 30. Nice weblog here! Additionally your web site lots up fast!
  What web host are you using? Can I get your affiliate link for your host?
  I wish my site loaded up as quickly as yours lol

 31. Ja tur ir mizgrauzis vai cits draņķis, tad koks jācērt nost, nocērtot vienu, divus, desmit var saglabāt simtus. Protams, jautājums kā tā nociršana tiek veikta un cik sagandēti tiek celiņi un takas.
  Un taku, kā mēs zinām, tur ir daudz un stihiski veidojušās, neuzturētas, nemarķētas, bet ar milzu potenciālu.
  Paskatieties, kas darās Viesatu dabas takā brīvdienās, pilns laukums ar auto. Taka tur ir labiekārtota, marķēta, ir skaidrs kur pa to ejot nonāksi.
  Kas ir Melnezera takās – pašplūsma, kas ir Āzītī, kolosāls skats, bet nekāda infrastruktūra.
  Cilvēki ietu, skrietu, brauktu vairāk, ja šī lieta tiktu sakārtota.
  P.S. Kvadru un krosenieku braucējiem – nav forši tā darīt, kā jūs tur darāt. Nav labi.

 32. Please let me know if you’re looking for a article author for your blog.
  You have some really good articles and I think I would be a good asset.
  If you ever want to take some of the load off, I’d absolutely love to write some articles for your blog in exchange for a link back to mine.
  Please blast me an e-mail if interested.
  Thank you!

Atbildēt uz !!! Atcelt atbildi

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *