Vai lielie būvdarbi Annas ielā attaisnos cerēto?! 

“Mums nav nekā no tā, ko solīja, kad šo projektu iesāka,” tā 25. maijā, kopā ar Annas ielas pārbūvē iesaistītajiem izstaigājot šo ielu, atzina šīs ielas iedzīvotājs Raitis Cīrulis, piebilstot – tā kā ielas līmenis asfaltējot tiks pacelts, viņa mājai, kas atrodas Annas ielas sākumā un kurai ir koka fasāde, visi ūdeņi nu plūdīs iekšā: “Un tad man ir jautājums – cik ilgi kalpos koka apdare, ja viss ūdens tecēs tai virsū?! Mēs gadiem ilgi esam cīnījušies ar lietus ūdeņiem un bijām ļoti sacerējušies, redzot, ka pašvaldība beidzot šo problēmu risina. Bet tagad var iznākt, ka no tās ieguldītajiem daudzajiem tūkstošiem patiesībā nebūs jēgas.”    

Te jāpaskaidro, ka Annas ielas īpatnība ir tāda, ka pāra numuru mājas atrodas augstāk, bet nepāra – zemāk par ielas braucamās daļas līmeni, kas nozīmē, ka lietus ūdens no ielas ikreiz saplūst nepāra māju pagalmos vai kā pamatīga straume izbrāžas tiem cauri. Tāpēc arī iedzīvotāji bija aicinājuši atbildīgos uz sarunu, lai ko vēl lietas labā darītu un no pārbūves tiktu iegūts arī kāds labums. Pašvaldību pārstāvēja izpilddirektora vietnieks Egils Dude un Komunālās nodaļas vadītājs Andris Kalnozols, SIA «Tukuma ūdens» – inženiere Zanda Valaine, būvniekus – SIA «LKG Grupa» – būvdarbu vadītājs Juris Škapars, bet projektētājus – SIA «JLD» – Ēriks Geižins.

Iebildumi par paaugstināto ielas līmeni

Šobrīd iedzīvotāju vienīgā vēlme, kā nopratām pēc brīžiem pat ļoti skaļām diskusijām, ir, lai iela paliktu agrākajā līmenī, jo pēc daudzajiem rakšanas darbiem, kad grunts tikusi vesta prom un atpakaļ, iela ir kļuvusi ievērojami augstāka. Turklāt vēl jārēķinās ar 15-20 cm biezu asfalta kārtu. Otra problēma jeb otrs lielākais iebildumu cēlonis – brauktuves malā pirms asfaltēšanas šobrīd tiek ierīkota betona silīte jeb tekne, pa kuru lietus ūdens caur dažām gūlijām nonāks akās un pēc tam pakāpeniski iesūksies zemē, taču – akas jau nav pievienotas lietus ūdens kolektoram. Tāpēc, kā bažījas iedzīvotāji, var sanākt, ka no šīs teknes, jo tā ir pārāk lēzena, ūdens plūdis nevis uz akām, bet atkal jau iedzīvotāju īpašumos.

Tukuma novada domes Komunālās nodaļas vadītājs A. Kalnozols, noklausoties iebildumus, retoriski vaicāja: ”Kas jādara pašvaldībai, ja no kādas mājas jumta uz pamatiem tek ūdens?!” Viņaprāt, tas jārisina pašiem iedzīvotājiem, bet, kas attiecas uz ielu, viņš skaidroja: “Ierīkojot tekni, lietus ūdens tiks savākts – tas caur gūlijām nonāks trijās akās, no kurām tālāk ar filtrācijas un drenāžas cauruļu palīdzību tas iefiltrēsies gruntī. Te ir grants, te nav māls, tāpēc ūdens infiltrēsies.” Iedzīvotāji gan iebilda: sākotnēji – uzsaākot projektu – teikts, ka drenāža tiks pieslēgta pilsētas lietus ūdens kanalizācijai, bet tagad, kā izrādās, tāda vispār šajā ielā nav bijusi paredzēta!?

Projektētājs Ē. Geižins un būvnieka pārstājis J. Škapars skaidroja, ka šajā ielas posmā lietus ūdens kanalizācija nekad nav bijusi paredzēta: “Te bija plānota laukakmeņu tekne, kas tika nomainīta ar betona tekni labākai ūdens novadīšanai. Šādas teknes izmanto lielajās šosejās, un tās labi kalpo – cita varianta šādā situācijā nav. Arī ielas līmenis nav kļuvis augstāks, to apliecina topogrāfiskie uzmērījumi, drīzāk, – zemāks, un to var redzēt pēc ielas pretējās puses māju zemes gabaliem. Protams, lielos lietos tas visu ūdeni nenovadīs, bet ar parastu lietu veiksmīgi tiks galā. Ja jūs dzīvojat tādā slīpumā, kāda ir jūsu māja, tad nekādi nebūs iespējams izvairīties no ūdeņiem, kas ieplūst pagalmā, jo iela ir daudz augstāka par jūsu mājām un pagalmiem.”

Atklāts gan vēl palika jautājums, kurš lietusūdens iesūcināšanas akas un teknes tīrīs, jo ne pašvaldības, ne SIA «Tukuma ūdens» pārstāvji neko tādu vismaz tikšanas laikā nesolīja. Bet, kā atzina iedzīvotāji, – pietikšot kādam no sociālās mājas izdomāt tur izliet savus traukūdeņus, lai tas viss ātri vien aizietu ciet… Viens no iedzīvotājiem pat esot pieaicinājis būvinženieri, kurš teicis, ka ilgāk par trim gadiem šāda sistēma nekalpošot – tā vienkārši aizsērēs, ja to regulāri nekops…

Nav kanalizācijas pieslēgumu

Diskusijās uzzinājām, ka tieši tāpat kā privātīpašumos, tā arī pašvaldībai piederošajā ēkās pagalmā Annas ielā 7 stipra lietus laikā ūdens gāžas cauri, bet arī te būs jāiztiek ar tiem risinājumiem, kādi nu šobrīd ielā ieplānoti. Uzzinājām arī, ka īpašumam nav kanalizācijas pieslēguma, līdz ar to, kā skaidroja Z. Valaine, tas līdz asfaltēšanas darbu sākumam būtu jāierīko, lai pēc tam nebūtu jābojā asfalts. Un tomēr – vai te palika vēl kāds īpašums bez pieslēguma – tas ir atklāts jautājums…

Katrs paliek pie sava

“Mēs runājam divās dažādas valodās,” teica Annas ielas 5 pārstāvis Raivis, kurš nepilnu stundu garajā sarunā tā arī nespēja tikt skaidrībā, kādēļ pirms četriem pieciem gadiem viņa ierīkotā iebrauktuve pagalmā bijusi augstāka par ielu, bet tagad tā būs par ielu zemāka: “Tiklīdz sākās ielas pārbūve, viss pamazām tika pacelts uz augšu, bet līdz ar to tieši šajā vietā veidojas tāda kā bedre, kur lietus laikā noteikti krāsies ūdens.” J. Škapars skaidroja, ka viss šajā ielā tiek būvēts pēc projekta, visas atzīmes un prasības komunikācijām tikušas ievērotas: ”Pagājušajā gadā, lai atvirzītu ūdeņus no mājām, atbilstoši veidots garenkritums, tiek ierīkota jau pieminētā tekne, bet citu risinājumu nav.”

Jāpiebilst, ka problēmas ar lietus ūdeņiem esot arī Annas ielā 9, kur katrā lietū pagalms pludojot, – tā zināja stāstīt kaimiņi.

Vai ar iedzīvotājiem vispār runāja?!

Vēl iedzīvotāji norādīja, ka neviens nav ne nācis un neko skaņojis, nav arī rādījis nevienu dokumentu, pēc kura varētu saprast, kā kam bijis jābūt, jo tad uzreiz varētu celt trauksmi un izteikt iebildumus. Projektētājs Ē. Geižins gan iebilda, ka būvvaldē un domē visa informācija bijusi, esot notikušas arī sanāksmes par ielu pārbūvi, arī vēstules iedzīvotājiem sūtītas, tāpēc: ”Ja kāds kaut ko nav saņēmis vai ja nav piedalījies sanāksmēs, viņam jāvēršas pašvaldībā.” To, vai iedzīvotāji aicināti uz kādu īpašu tikšanos par šo projektu, kur tad viss tiktu izskaidrots, mums tā arī neizdevās noskaidrot.

Jāievēro attālums no tīkliem un kabeļiem 

Vēl iedzīvotāji interesējās, kāpēc nevarēja ierīkot savienojumu no jau pieminētajām akām līdz lietus ūdens kanalizācijas sistēmai Annas ielas galā. Kā skaidroja Z. Valaine, ir jāievēro ūdensvada, kanalizācijas cauruļu un kabeļu līniju aizsargjoslas: “Ir normatīvie attālumi, kas noteikti komunikāciju tīkliem vienam no otra, piemēram, ūdensvadam no kanalizācijas vada jābūt metra attālumā vienam no otra, vēl 40 cm liels attālums jāievēro līdz lietus ūdens kanalizācijai, bet vēl šajā ielā krustām šķērsām savilkti komunikāciju kabeļi, un katram no tiem arī ir savas aizsargjoslas. Šī iela ir ļoti šaura, un tajā vairāk nav vietas jaunām komunikācijām. Pat ja projektā lietus ūdens kanalizācijas tīkli tiktu paredzēti, neviens cits komunikāciju turētājs šādu projektu nesaskaņotu, bet bez šāda saskaņojuma darbus veikt nevar. Diemžēl gan te, gan arī citās vietās pilsētā ir tāds reljefs, kurā ir grūti izstrādāt tādus risinājumus, kas visus apmierina – ja gribam uzlabot ko vienu, tad ir jāpārliek visas citas komunikācijas. bet tādā gadījumā izmaksas būtu daudz augstākas.”

Vai būs labāk?!

Jāpiebilst, ka mēs jau esam rakstījuši par lietus ūdeņu radītajām problēmām Talsu ielā 52. Tā kā šis īpašums atrodas Annas un Talsu ielas krustojumā, visi ūdeņi no Annas ielas lietavās saplūst arī šajā pagalmā. Sākotnēji iedzīvotāji uz projektu lika lielas cerības, bet, redzot, kā tiek paaugstināta iela, bažījas – ja ūdeņus nekādi nenovadīs, asfalts vien neko nemainīs. Iedzīvotāji apgalvo, ka diemžēl neviens nav ne nācis, ne ko skaidrojis, ne arī licis ko parakstīt, tāpēc nav skaidrības, vai šajā posmā ierīkota lietus ūdens kanalizācija un kādā veidā tā uztvers notekūdeņus.

Vakar, 29. maijā, sazinoties ar šīs mājas iedzīvotājiem vēlreiz, noskaidrojām, ka viņi paši interesējušies, ko būvnieks lietas labā darīs. Un, izrādās, Annas ielas slīpajā posmā virzienā uz Talsu ielu gar brauktuves vienu malu tiks ierīkota tekne, bet brauktuves otra puse blakus Talsu ielai 52 tiks pacelta augstāk, lai ūdens neplūst pagalmā.

Lietus ūdens kanalizāciju vienkārši neieplānoja

Par to, ka Annas ielā lietus laikā ir problēmas ar virszemes ūdeņiem, esam rakstījuši gadiem, turklāt ūdens postījis ne tikai iedzīvotāju īpašumus – lietavās nereti pati iela tika pamatīgi izskalota. 2017. gadā toreizējais komunālās nodaļas vadītājs Ģirts Ruģelis skaidroja, ka darbiem jānotiek secīgi – vispirms jāsakārto Kurzemes un Progresa iela, ierīkojot tur lietus ūdens kanalizāciju, un tad varēs šos darbus turpināt Annas un Kalna ielā. Kā zināms, darbi Kurzemes ielā paveikti jau sen, pēc tam arī Progresa iela tika sakārtota, un – gods, kam gods – 2021. gada pavasarī noslēdzās iepirkums pārbūves darbu projektēšanai Annas, Kalna, Miera un Magoņu ielā, bet gadu vēlāk tika organizēts arī iepirkums. Tiesības projektēt ieguva SIA «JLD», bet būvēt – SIA «LKG Grupa». Tātad, viss tiešām notika, kā solīts, – pēc kārtas, bet… Nu izrādījies,… ka iedzīvotāju gaidas ir viena lieta, bet tas, kas rakstīts dokumentos, – pavisam cita. Diemžēl, tik ilgi par šo problēmu runājot, nevienam pat prātā nevarēja ienākt, ka pašvaldība, lai arī uzdeva izstrādāt atjaunošanas projektu ielai, tai skaitā lietus ūdens atvadei būvdarbu robežās, tomēr tieši šādu uzdevumu projektētājiem neuzdeva! Kā minēts tehniskajā specifikācijā, Annas ielā bija jāprojektē infiltrācija un/vai lietus kanalizācijas izbūve posmā no Progresa līdz Talsu ielai, šķērsojot Talsu ielu un paredzot izteci īpašumā Revolūcijas iela 8 (esošajā grāvī aiz ietves). Savukārt Kalna ielā lietus ūdens atvadei jāparedz infiltrācija un/vai lietus kanalizācijas izbūve, cik iespējams, uz Annas ielas lietus ūdens kanalizācijas kolektoru. Tomēr, kā tagad redzam, ir ierīkota tikai infiltrācija, kas netiek saistīta ar centralizēto lietus ūdens kanalizāciju. Vai šis risinājums atrisinās to problēmu, par ko gadiem sūdzējās iedzīvotāji, redzēsim jau pirmajās lietavās, bet vai tad kaut ko vēl varēs mainīt?!…

 

Mediju atbalsta fonda ieguldījums no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikāciju  “Kur paliek mūsu nauda?” saturu atbild SIA “Novadu Ziņas”. #SIF_MAF2023

 

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *