Top novada transporta infrastruktūras attīstības plāns

Viens no Tautsaimniecības un teritoriālās plānošanas komitejas ceturtdienas, 17.augusta sēdes jautājumiem bija “Par tematiskā plānojuma “Tukuma novada transporta infrastruktūras attīstības plāns” nodošanu publiskajai apspriešanai”. Kā informēja pašvaldības Attīstības nodaļas teritorijas plānotāja Inga Tramdaha, vairumu darba uzdevumu speciālisti jau izpildījuši. Iepriekš, pirms novadu reformas, katram novadam ir bijuši dažādi plānojumi ar dažādu pieeju un tehniskiem risinājumiem, tāpēc nācies to visu apkopot, lai piemērotu vienādu pieeju visam jaunajam novadam. Ir izanalizēti visi augstākstāvošie plānošanas dokumenti, tai skaitā nacionālā līmeņa plāni attiecībā uz ceļiem, kā arī plānošanas reģiona izvirzītie nosacījumi. Detalizēti pārskatīta Tukuma pilsētas satiksmes koncepcija, kuras apstiprināšanai šogad pienāks gala termiņš. Visi dokumenti ir pārskatīti, sakārtoti, pievienoti arī grafiski materiāli. Tas viss būs publiski pieejams un izmantojams.

Plānā apkopota informācija par reģionālajiem autoceļiem, pilsētu un ciemu ielām, reģionālo autotransportu, mobilitātes centriem, sabiedriskā transporta sasniedzamību iedzīvotājiem gan laukos, gan pilsētās, lai saprastu, kur transporta pakalpojumi ir pietiekami, bet kur nākotnē jāplāno to paplašināšana, ieviešot jaunus maršrutus.

Katram pagastam un katram ciemam ir iezīmēti pašvaldības ceļi, aktualizēti dati no pagastiem, skaidroja I.Tramdaha. Tāpat plānā iekļausies visi velomaršruti, gan lielie, starptautiskie – Eiro Velo 10 un 13, kas šķērso mūsu novadu, kā arī reģionālie maršruti.

Lielākais darbs bijis Kandavas un Tukuma pilsētas un katrā novada ciemata ielu klasifikācija kategorijās: tranzīta ielas, maģistrālās ielas, pilsētas un ciemata nozīmes ielas un vietējās nozīmes ielas. “Atbilstoši visām šīm kategorijām tiks uzliktas arī ielu sarkanās līnijas,” informēja I.Tramdaha. “Kategoriju noteikšana ir svarīga, lai nākotnē pašvaldība varētu piedalīties attiecīgos ielu un ceļu rekonstrukciju projektos.”

Lēmuma projekts, ko vienbalsīgi apstiprināja visi komitejas deputāti, tālāk virzot jautājumu apstiprināšanai domes sēdē, paredz nodot plānu publiskajai apspriešanai, kura ilgs trīs nedēļas pēc tās izsludināšanas. Apspriešanas laikā plānā būs iespējams veikt korekcijas.

 

Virza uz Domes sēdi lokālplānojumu “Tukuma Piens” katlu mājai

Otrs jautājums, kas izraisīja garākas debates – par lokālplānojuma apstiprināšanu nekustamā īpašuma daļai Jelgavas ielā 7, Tukumā, kur AS “Tukuma piens”  plāno būvēt savu jauno katlu māju. Kaut gan pēc būtības lokālplānojums, kā paskaidroja I.Tramdaha, nosaka tikai teritorijas zonējuma maiņu (no Dabas un apstādījumu teritorijas uz Rūpnieciskās apbūves teritoriju), nevis to, kas konkrēti šajā teritorijā tiks būvēts, tomēr jautājums izraisījis zināmu rezonansi vietējā sabiedrībā.  Jau rakstījām, ka plānojuma publiskās apspriešanas ietvaros notika attālināta, tiešsaistes tikšanās, kur piedalījās gan pašvaldības speciālisti, gan iedzīvotāji (Skat. rakstu “Par “Tukuma Piens” iecerēto katlu māju daudz jautājumu”; NTZ, piektdiena, 30.jūnijs).

“Apspriešanas laikā saņēmām atzinumus no institūcijām,” ziņoja I.Tramdaha. “Sākotnēji Valsts vides dienests sniedza negatīvu atzinumu, lūdzot precizēt attēloto virszemes ūdeņu – Slocenes upes aizsargjoslu, kas nebija atbilstoša stāvoklim dabā. Mēs to precizējām. Apsekojot teritoriju dabā, konstatējām arī faktu, ka “Tukuma Piens” ar žogu ir norobežojis tauvas joslu, un par šo faktu Būvvalde lūdza sniegt paskaidrojumus; šobrīd uzņēmums jau ir nopļāvis visu aizsargjoslas teritoriju, atbrīvojot to no latvāņiem un cita apauguma, kā arī pārvietojis žogu, atbrīvojot pieeju tauvas joslai. Vēl, pamatojoties uz Vides dienesta lūgumu, papildinājām teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 5.punktu ar informāciju par aizsargstādījumiem. Tad lokālplānojums atkārtoti tika iesniegts Valsts Vides dienestam un saņemts pozitīvs atzinums; tāpat atzinumi tika saņemti arī no Veselības inspekcijas, AS “Sadales tīkls” un SIA “Tukuma ūdens”. Apspriešanas laikā tika saņemti 3 iesniegumi no iedzīvotājiem ar līdzīgiem jautājumiem, kādi tika uzdoti tikšanās laikā, Citu starpā bija jautājums par transporta plūsmas mērījumiem Slocenes un Jelgavas ielas krustojumos, kur “Tukuma Piena” apgādes autotransports veidojot sastrēgumus. Uzņēmums paskaidroja, ka jaunās katlu mājas būve transporta plūsmu būtiski nepalielinās – papildus dienā varētu būt par vienu vai diviem transporta līdzekļiem vairāk, nekā līdz šim. Tāpat Būvvalde ir lūgusi uzņēmumam sniegt paskaidrojumus par iespējamu teritorijas degradāciju, jo konstatēti izbērti būvgruži, kuriem tur nebūtu jābūt. Pagaidām paskaidrojums saņemts vēl nav.

Bija arī sūdzības no apkārtējo namu iedzīvotājiem par trokšņa piesārņojumu; VVD kā kompetenta institūcija ziņoja, ka ir veikusi trokšņu līmeņa mērīšanu, un noteikto limitu pārsniegšana nav konstatēta; tomēr, ja iedzīvotājiem šķiet, ka ventilatori un citas iekārtas rada pārāk lielu troksni, ir iespējams atkārtoti lūgt veikt šos mērījumus, un dienests tos arī veiks. Attiecībā uz iedzīvotāju bažām par izmešiem, “Tukuma Piens” ir apgalvojis, ka jaunā katlu māja būs moderna un daudz drošāka par līdzšinējo.”

Domes priekšsēdētājs Gundars Važa piebilda, ka, tā kā katlu mājas jauda paredzēta virs viena megavata, saskaņā ar visiem normatīvajiem aktiem tai jābūt aprīkotai ar putekļu ķērājiem un filtriem; tas uzņēmējam sadārdzinās izmaksas, bet nāksies ievērot ļoti stingras prasības izmešu kvalitātei.

I.Tramdaha atzina, ka apspriešanas laikā saņemti arī pārmetumi no iedzīvotājiem par to, ka pašvaldība neesot apspriedusi konkrēto katlu mājas būvniecības ieceri, bet tikai teritorijas zonējuma maiņu. “Bet tieši zonējums un nekas vairāk ir lokālplānojuma būtība un mērķis. Ja katlu mājas projektēšanas procesā radīsies nepieciešamība veikt publisko apspriešanu jau par pašu projektu, būvvalde to organizēs,” sacīja teritorijas plānotāja.

Lēmuma projekts tiks virzīts apstiprināšanai Domes sēdē.

 

Mediju atbalsta fonda ieguldījums no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikāciju  “Kur paliek mūsu nauda?” saturu atbild SIA “Novadu Ziņas”. #SIF_MAF2023

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *